Ubezpieczenie mienia w transporcie

 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie przewożone w transporcie własnym lub obcym.
 • Ubezpieczenie działa na terenie Polski.

 
 

 

Zadzwoń: 668 444 444

Przedmiotem ubezpieczenia są fabrycznie nowe rzeczowe składniki majątku obrotowego, przewożone na terytorium Polski, z wyłączeniem przewozów dokonywanych w obrębie tej samej nieruchomości.


Odpowiadamy za szkody spowodowane następującymi zdarzeniami:

 • pożar
 • uderzenie pioruna
 • wybuch
 • upadek statku powietrznego
 • deszcz nawalny
 • uderzenie pojazdu
 • silny wiatr
 • śnieg
 • lawina
 • grad
 • powódź
 • osunięcie lub zapadanie się ziemi
 • trzęsienie ziemi
 • upadek drzew i budowli
 • wypadek środka transportu


Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje transport mienia na całej trasie przewozu i uwzględnia czynności takie jak przewóz, załadunek i rozładunek.

Dodatkowo możesz rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody spowodowane przez kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu, w którym przewożono towar.