Katarzyna Wojdyła

Katarzyna Wojdyła

Katarzyna Wojdyła – członek zarządu LINK4 od 2016 roku oraz dyrektor Pionu Strategii Ubezpieczeniowej. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora technicznego, dyrektora ds. cen rynkowych oraz była głównym aktuariuszem. Posiada licencję aktuarialną. Z firmą jest związana od 2006 roku.

Karierę zawodową zaczynała w firmie konsultingowej KPMG, gdzie pełniła m.in. funkcję głównego konsultanta oraz zarządzała zespołem aktuarialnym. Doświadczenia zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobywała także w Liberty Ubezpieczenia. Ukończyła wydział matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Ekspertka od zaawansowanej analityki

W 2018 roku zbudowała na poziomie menedżerów zespół analityków, który jest akceleratorem transformacji cyfrowej firmy. Rok później zainicjowała stworzenie Akademii Analityka, którą prowadzi do dziś. To innowacyjny program rozwojowy, którego ideą jest identyfikowanie i rozwijanie talentów analitycznych w firmie.  Uczestnicy biorą udział w wewnętrznych szkoleniach na trzech poziomach zaawansowania i pracują nad projektami analitycznymi usprawniającymi prace w ich obszarach biznesowych.

Głównym priorytetem Katarzyny Wojdyły jest wdrażanie i rozwijanie nowoczesnych rozwiązań wspierających proces oceny ryzyka oraz taryfikacji. Dzięki zastosowanej w tym obszarze technologii firma może po pierwsze zaoferować klientowi nowoczesny sposób zawarcia umowy ubezpieczenia, a po drugie wykorzystywać zaawansowaną analitykę, by w jak najbardziej adekwatny sposób liczyć składkę dla klienta.

Odpowiada też za inne projekty technologiczne w LINK4, w tym uruchomiony w 2017 roku program telematyczny Kasa Wraca, który opiera się na analizie stylu jazdy kierowcy. Zastosowanie telematyki po raz pierwszy na tak szeroką skalę w ubezpieczeniach pokazało efektywność dodatkowych gromadzonych danych i dostarczanie na ich podstawie realnej wartości klientom.

Życiowa statystyka

Jest entuzjastką matematyki jako dziedziny naukowej, która poprzez wyodrębnienie trzech zbiorów – prawda, nieprawda, nie wiem – bardzo systematyzuje świat. W codziennej pracy jednak matematyczną logikę i precyzję zestawia z intuicją menedżera, rozumianą jako myślenie doświadczeniowe osób zarządzających procesami biznesowymi.  To tzw. życiowa statystyka, która uruchamia swoje procesy obliczeniowe i podrzuca najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Jego jakość zależy od danych historycznych, jakie zgromadziliśmy na przestrzeni lat.

Chwile wolne od pracy spędza blisko natury. Regularnie odwiedza stadninę, w której czekają na nią dwa ukochane konie. Jest także posiadaczką kampervana, w którym przemierza dalekie od miejskiego zgiełku zakątki Polski i Europy.