Ubezpieczenie turystyczne - Podróże biznesowe

 • Koszty leczenia ambulatoryjnego w razie nieszczęśliwego wypadku.
 • Assistance, OC w życiu prywatnym, NNW.
 • Możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka, jak np. uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Sprawdź: Kalkulator Podróż

Jeśli wyjeżdżasz za zagranicę w celach biznesowych, zadbaj o kompleksowe ubezpieczenie turystyczne. Chroń swoje zdrowie oraz bagaż, który ze sobą zabierasz.


Koszty leczenia i hospitalizacji  OCHRONA FINANSOWA I POKRYCIE KOSZTÓW LECZENIA

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie kosztów leczenia z pomocą assistance zagwarantuje Ci wypłatę świadczenia za uszczerbek na zdrowiu i opłacenie niezbędnego leczenia w szpitalu.

Pokrywamy koszty, m.in.:

 • badań i zabiegów ambulatoryjnych,
 • konsultacji lekarskich z dojazdem lekarza do miejsca zakwaterowania osoby ubezpieczonej, jeżeli jej stan zdrowia tego wymaga,
 • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych.

 

ubezpieczenie bagażu podręcznego i samochodu  UBEZPIECZENIE BAGAŻU I SAMOCHODU

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podręcznego otrzymasz odszkodowanie, jeśli:

 • bagaż zostanie skradziony lub uszkodzony w wyniku kradzieży z włamaniem,
 • bagaż zostanie zgubiony, uszkodzony lub zniszczony, kiedy będzie znajdował się pod opieką przewoźnika,
 • utrata bagażu nastąpi w wyniku akcji ratowniczej.

Jeśli zamierzasz podróżować własnym samochodem, ubezpieczenie możesz rozszerzyć o krótkoterminowe ubezpieczenie Auto Assistance.

 

Odwołanie wyjazdu w ostatniej chwili  ODWOŁANIE WYJAZDU W OSTATNIEJ CHWILI 

Zwrócimy poniesione koszty w przypadku odwołania wykupionego wyjazdu, jeśli wyjazd ten został zorganizowany przez pośrednika i miał trwać minimum dwa dni.

Pokryjemy koszty odwołanego wyjazdu, jeżeli będzie on niemożliwy z powodu:

 • nagłego zachorowania, 
 • nieszczęśliwego wypadku,
 • zdarzenia losowego w Twoim miejscu zamieszkania,
 • zwolnienia z pracy czy nieudzieleniem urlopu, 
 • zmiany planów związanej z obowiązkiem stawienia się w sądzie,

 

 

Skorzystaj z kalkulatora online
Kalkulator online

 

Ubezpieczenia turystyczne