Ubezpieczenie turystyczne - Sporty ekstremalne

  • Koszty leczenia ambulatoryjnego w razie nieszczęśliwego wypadku.
  • Koszty ratownictwa i poszukiwania.
  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Sprawdź: Kalkulator Podróż


Sporty ekstremalne wiążą się z podwyższonym ryzykiem wypadku. Dlatego przed wyjazdem zainwestuj w odpowiadanie ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka (ekstremalne). 
W ramach naszego ubezpieczenia ochroną objęte są sporty:

  • wspinaczka wysokogórska i skałkowa, 
  • sporty wodne na rzekach górskich, 
  • jazda na nartach wodnych, 
  • jazda na nartach poza wytyczonymi trasami, 
  • sporty motorowodne, 
  • speleologia,
  • spadochroniarstwo i lotniarstwo.

Pełną listę sportów znajdziesz w naszym OWU Podróże.

 

Koszty leczenia i hospitalizacji  KOSZTY LECZENIA I RATOWNICTWA

W razie nieszczęśliwego wypadku pokryjemy koszty zabiegów ambulatoryjnych, hospitalizacji, zakupu lekarstw i transportu do placówki medycznej. Jeżeli Twój stan zdrowia będzie wymagał wizyty lekarza w miejscu zakwaterowania, zapłacimy za jego dojazd i konsultację lekarską.

W ramach ubezpieczenia Assistance pokryjemy koszty akcji ratowniczej bądź poszukiwawczej w górach lub na akwenie wodnym, do wysokości 6000 Euro.


ubezpieczenie sprzętu sportowego  WŁASNY SPRZĘT SPORTOWY

Ubezpieczenie sprzetu sportowego na wypadek kradzieży z włamaniem, rozboju, utraty i zniszczenia. Jeśli sprzęt sportowy zostanie uszkodzony podczas nieszczęśliwego wypadku, pokryjemy koszt jego naprawy. Natomiast, jeżeli naprawa przekroczy wartość sprzętu, wypłacimy odszkodowanie, za które będziesz mógł kupić nowy sprzęt. 


ubezpieczenie bagażu podręcznego  BAGAŻ

Jeśli z przyczyn niezależnych opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego przekroczy 6h, zwrócimy pieniądze za zakup niezbędnych środków higieny osobistej i żywności.

Oferujemy również ubezpieczenie bagażu podróżnego, dzięki któremu wypłacimy odszkodowanie, jeżeli stracisz bagaż w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju lub niewłaściwego przechowywania go przez przewoźnika.

 

Skorzystaj z kalkulatora online
Kalkulator online

 

Ubezpieczenia turystyczne