Zarząd LINK4

Agnieszka Wrońska Prezes LINK4  

Agnieszka Wrońska 

Prezes zarządu LINK4 od 2016 roku. Wcześniej pełniła funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za pion finansów i dyrektora Departamentu Aktuariatu Produktowego, w którym odpowiadała między innymi za rozwój i tworzenie produktów, ich wycenę oraz ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.

Do 2010 roku pełniła funkcję głównego aktuariusza spółki – posiada licencję aktuarialną oraz jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ACCA. Z firmą jest związana od 2006 roku.

 

 

   Czytaj więcej
   
   
Michał Chyczewski Wiceprezes Zarządu LINK4 

Michał Chyczewski

Wiceprezes zarządu od 2022 roku odpowiedzialny za Pion Sprzedaży i Wsparcia Klienta Direct i Pion Sprzedaży Agencyjnej. Przed dołączeniem do Link4 wiceprezes sieci handlowej Sklepy Komfort S.A. Wcześniej pełnił obowiązki prezesa zarządu Alior Bank S.A. Posiada tytuł MBA uzyskany na Uniwersytecie St. Gallen.

   
   
   
Katarzyna Wojdyła Członek Zarządu LINK4 

Katarzyna Wojdyła

Członek zarządu LINK4 od 2016 roku oraz dyrektor Pionu Strategii Ubezpieczeniowej. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora technicznego, dyrektora ds. cen rynkowych oraz była głównym aktuariuszem.

Posiada licencję aktuarialną. Z firmą jest związana od 2006 roku.

 

 

 

   Czytaj więcej
   
   
Patrycja Kotecka-Ziobro członek zarządu LINK4 

Patrycja Kotecka

Od marca 2016 pełniła funkcję dyrektora Marketingu i Sprzedaży On-Line, a następnie szefowej Pionu. W 2020 roku dołączyła do zarządu LINK4. Wcześniej, od 2009 do 2015 r. pełniła funkcję kierownika ds. projektów medialnych w firmie reklamowej Apella.