Strefa szkodowa

 

Wypłata odszkodowania

 

Ograniczamy formalności do minimum i jesteśmy do Twojej dyspozycji na każdym etapie zgłaszania i likwidacji szkody.

 

Wiemy, że wypadek oznacza utrudnienia w codziennym życiu. Chcemy jednak ułatwić poruszanie się w tej nietypowej sytuacji i jednocześnie skrócić czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania, dlatego do minimum ograniczamy formalności i jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie zgłaszania i likwidacji szkody. Należy jednak zaznaczyć, że na czas likwidacji szkody ma również wpływ aktywność samego Poszkodowanego, który zobowiązany jest do przekazania niezbędnych dokumentów oraz udzielenia wszelkich informacji odnośnie zgłoszonego roszczenia.

Obrazek strzałka w dół

Zgłoszenie szkody

 

Każdą szkodę (na pojeździe, mieniu i osobie) można zgłosić telefonicznie pod numerem: 22 444 44 44 lub samodzielnie (24/h 7 dni w tygodniu) klikając tutaj.

 

Analiza merytoryczna

 

W toku likwidacji szkody likwidator weryfikuje potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz czy powstałe zdarzenie jest objęte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w zakresie zawartej polisy. Likwidator gromadzi odpowiednią dokumentację pozwalającą na zajęcie stanowiska w sprawie wypłaty odszkodowania.

Niezbędnym jest pozyskanie informacji stanowiącej o odpowiedzialności Ubezpieczyciela takich jak potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę lub Policję (jeżeli był interwencja).

Ponadto rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń może być uzależnione od uzupełnienia akt szkody o inne dokumenty o których Poszkodowany zostanie poinformowany w toku likwidacji szkody.

Pamiętaj, aktualny status swojej szkody możesz sprawdzić tutaj, możesz również przesłać dokumenty/zdjęcia klikając tutaj.

 

Rozmiar szkody

 

W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu pojazdu/mienia, z uwzględnieniem stopnia złożoności szkody, istnieją różne ścieżki pozwalające na oszacowanie wartości zgłoszonych roszczeń.

W przypadku szkód małych (prostych) oszacowanie może nastąpić w porozumieniu z Poszkodowanym bez konieczności przeprowadzenia oględzin uszkodzonego pojazdu/mienia lub po przeprowadzeniu przez Mobilnego Rzeczoznawcę oględzin podstawowych i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji (m.in. zdjęć uszkodzeń, pomiary lakieru, pomiary uszkodzeń).

W przypadku szkód złożonych Mobilny Rzeczoznawca dokonuje pełnych oględzin i wyceny wartości odszkodowania. Termin oraz miejsce oględzin Mobilny Rzeczoznawca ustala bezpośrednio z Poszkodowanym (lub upoważnionym podmiotem).

W przypadku szkód na osobie wartość roszczenia ustalana jest na podstawie opinii medycznej niezależnego lekarza, który dokonuje analizy dokumentacji medycznej dostarczonej przez Poszkodowanego. W przypadkach medycznie uzasadnionych organizowana komisji lekarskiej, która ma na celu ustalenie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz innych zdrowotnych następstw wypadku.

 

Decyzja wypłaty odszkodowania

 

Po zebraniu dokumentacji niezbędnej do określenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej oraz wartości zgłoszonych roszczeń likwidator przygotowuje pisemną decyzję końcową.

 

Czy odszkodowanie jest opodatkowane?

 

Wypłata odszkodowania w Link4 nie jest pomniejszona o podatek. Dzieje się tak, ponieważ tego rodzaju wypłata środków nie jest rozumiana jako wzbogacenie się, ale jako rekompensata poniesionych przez daną osobę strat. Dlatego też wszelkie wypłaty odszkodowań w LINK4 wypłacane są w pełnej wysokości.

 

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

 

Zgodnie z polskim prawem ubezpieczeniowym, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od momentu zgłoszenia szkody i złożenia wszystkich dokumentów przez poszkodowanego. Dotyczy to także LINK4. Czas wypłaty odszkodowania może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy ustalenie przyczyn lub sprawcy danego zdarzenia nie jest możliwe w tym terminie. W takim wypadku ubezpieczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od daty ustalenia tych faktów.

 

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

 

Wypłata odszkodowania może zostać wstrzymana przez ubezpieczyciela w przypadku, gdy zaistnieją przesłanki zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej jest to umyślna wina sprawcy, działanie pod wpływem substancji odurzających takich jak alkohol lub narkotyki czy też niedopełnienie innych zapisów znajdujących się w polisie.

 

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie w LINK4?

 

W LINK4 złożenie wniosku o odszkodowanie czy też zgłoszenie szkody może nastąpić na kilka sposobów. Po pierwsze możesz skorzystać z infolinii i zadzwonić do nas. Konsultant przyjmie Twoje zgłoszenie i poinformuję Cię, jakie będą dalsze jego losy. Możesz także skorzystać z naszej strony internetowej i samodzielnie złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania korzystając z formularza znajdującego się w Internecie.

 

Czy ubezpieczyciel może żądać faktur za naprawę?

 

Według obowiązujących w Polsce przepisów oraz interpretacji ubezpieczyciel może żądać faktury za naprawę samochodu. Może też uzależnić od ich ukazania wypłatę odszkodowania. Jednak by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, najlepiej skorzystać jest z rozwiązania, jakim jest bezpośrednia likwidacja szkód.

 

Najczęściej zadawane pytania - szkoda OC

Kiedy dostanę odszkodowanie?

Obrazek strzałka w dół

Odszkodowanie wypłacamy, gdy zbierzemy niezbędną dokumentację i oszacujemy wysokość szkody.
Decyzję w Twojej sprawie wydamy najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia (w praktyce dużo szybciej). Jeżeli nie będziemy mogli wydać decyzji w tym terminie (np. nie otrzymamy wszystkich dokumentów), zrobimy to w ciągu 14 dni od dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu.
Ostatecznym terminem, w którym mamy obowiązek wydać decyzję w szkodzie jest 90-ty dzień od jej zgłoszenia.
Poinformujemy Cię niezwłocznie o wydaniu decyzji – wyślemy ją pocztą oraz mailem, jeżeli będziesz mieć takie życzenie.

Jak wyliczacie wartość odszkodowania?

Obrazek strzałka w dół

Wyliczone przez nas odszkodowanie odpowiada celowym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody.
Wysokość odszkodowania ustalamy na podstawie przygotowanego przez nas wyliczenia, którego podstawą jest ocena i kwalifikacja uszkodzeń określona przez rzeczoznawcę.
Ustalając koszty naprawy  korzystamy z profesjonalnych systemów AUDATEX/ Eurotax/ DAT. Posiadają one aktualną bazę danych, dotyczącą m.in.:

 • czasu trwania poszczególnych napraw (blacharskich i lakierniczych) zgodnie z normami producenta,
 • kosztów materiału lakierniczego,
 • aktualnych cen nowych części, dostępnych na polskim rynku.

Przy ustalaniu kosztów naprawy uwzględniamy szacunkowe stawki za roboczogodzinę.
Dodatkowo masz możliwość zakupu części od dostawców współpracujących z nami za kwotę wskazaną w wyliczeniu kosztów naprawy.

Co zrobić jeśli ujawnią się dodatkowe uszkodzenia samochodu?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli okaże się, że w pojeździe są dodatkowe uszkodzenia, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, prześlij nam zdjęcia i/lub opis tych uszkodzeń. Możesz to zrobić pisząc na adres dodatek@link4.pl lub za pomocą formularza internetowego na stronie https://www.link4.pl/wyslij-dokumenty-szkodowe (załączniki do 25MB).

Jak możemy Ci pomóc w naprawie pojazdu lub zakupie części zamiennych i materiałów lakierniczych?

Obrazek strzałka w dół

Jeśli jesteś zainteresowany:

 • zorganizowaniem kompleksowej naprawy pojazdu w jednym z warsztatów Sieci Naprawczej LINK4, w formie bezgotówkowego rozliczenia szkody;
 • zakupem części zamiennych lub materiałów lakierniczych w wartości wskazanej w ustaleniu wysokości szkody;
 • wskazaniem warsztatu, w którym możesz zrealizować naprawę za ustaloną wysokość szkody;

skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer 22 444 44 44.

Dlaczego w wyliczeniu kosztów naprawy zastosowano potrącenie z tytułu wcześniejszych uszkodzeń?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli po przeprowadzonej naprawie Twój pojazd zyskałby na wartości, uwzględnimy to w ostatecznym rozliczeniu.
Takie postępowanie jest zgodne z Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego oraz zapisami Kodeksu Cywilnego.
Szczegóły potrącenia znajdziesz na końcu wyceny.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za rynkową utratę wartości pojazdu?

Obrazek strzałka w dół

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować, oprócz kosztów jego naprawy, kwotę z tytułu utraty wartości rynkowej.
Kwotę tę wyliczamy jako różnicę wartości pojazd przed uszkodzeniem i  jego wartości po naprawie.
Rynkowy ubytek wartości występuje w następujących przypadkach:

 • pojazd jest nie starszy niż  72 miesiące,
 • uszkodzone są elementy nadwozia pojazdu (nie dotyczy lamp, szyb itp.),
 • szkoda jest szkodą częściową,
 • jest to pierwsze uszkodzenie pojazdu o charakterze kolizyjnym.*

Podkreślamy, że nawet jeśli pojazd spełnia ww. kryteria, nie każda jego naprawa będzie skutkować utratą wartości rynkowej.  W niektórych sytuacjach bowiem, rynkowa wartość takiego pojazdu po naprawie nie zmieni się, a nawet może wzrosnąć.

*Zgodnie z Instrukcją określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów nr 01/2009 (zatwierdzona do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego)”, opublikowana w wydawnictwie „Rzeczoznawca Samochodowy” nr 03/2009.

Kiedy szkoda częściowa a kiedy całkowita?

Obrazek strzałka w dół

Jeśli przewidywane koszty naprawy pojazdu:

 • nie przekraczają jego wartości rynkowej sprzed powstania szkody szkodę kwalifikujemy jako częściową,
 • przekraczają jego wartość rynkową sprzed powstania szkody - szkodę kwalifikujemy jako całkowitą.

Przy szkodzie całkowitej nie pokrywamy kosztów naprawy, ale wypłacamy Ci różnicę między wartością pojazdu w dniu szkody a wartością jego pozostałości.
Jeśli znajdziemy osobę, która będzie chciała odkupić pozostałości, przekażemy Ci jej dane razem z naszymi wyliczeniami.
Pamiętaj - stan pojazdu w momencie jego sprzedaży nie powinien być inny niż podczas oględzin.

W jaki sposób mogę wysłać faktury za dodatkowe usługi, np. za holowanie pojazdu?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli chcesz przesłać nam dodatkowe dokumenty, możesz to zrobić pisząc na adres szkody@link4.pl lub za pomocą formularza internetowego na stronie https://www.link4.pl/wyslij-dokumenty-szkodowe (załączniki do 16MB).
Jeśli dotychczas nie korzystałeś z usługi holowania, a potrzebujesz jej teraz, skontaktuj się ze swoim Opiekunem.

Kto występuje o przesłanie notatki policyjnej?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli na miejscu zdarzenia była policja lub zdarzenie zostało zgłoszone na policję, to my zwrócimy się do właściwej jednostki o przesłanie odpowiednich dokumentów. Niezależnie od tego, policja ma obowiązek udostępnić Ci numery rejestracyjne pojazdu sprawcy oraz dane jego ubezpieczyciela, gdy o to poprosisz.

Co robić, gdy pojazd jest własnością leasingu/współwłaścicielem jest bank?

Obrazek strzałka w dół

Odbiorcę odszkodowania wskazuje leasing/bank -  skontaktujemy się z nim w tej sprawie.
Jeśli chcesz przyspieszyć wypłatę odszkodowania - skontaktuj się ze swoim leasingodawcą, poinformuj go o szkodzie i poproś o przekazanie takiej dyspozycji.

Jak udokumentować roszczenie o utracone dochody - przestojowe?

Obrazek strzałka w dół

Aby umożliwić nam rozpatrzenie roszczenia o utracone dochody, przedstaw dokumentację finansowo-księgową z miesiąca, w którym powstała szkoda oraz trzech poprzednich miesięcy. Dokumentacja ta powinna  określać kwoty uzyskiwanych przychodów oraz wszystkich ponoszonych kosztów związanych z prowadzoną działalnością (opłaty ZUS, podatki, opłaty ponoszone na rzecz korporacji, paliwo) oraz aktualny na dzień szkody wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do ww. dokumentacji dołącz pisemne uzasadnienie, podaj w nim kwotę, o którą występujesz (wraz ze sposobem jej wyliczenia) oraz wskaż daty przestoju pojazdu.

Dlaczego, mimo RODO, mam podawać swoje dane?

Obrazek strzałka w dół

Rozporządzenie RODO przewiduje przetwarzanie danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Najczęściej zadawane pytania - szkoda AC

Kiedy dostanę odszkodowanie?

Obrazek strzałka w dół

Odszkodowanie wypłacamy, gdy zbierzemy niezbędną dokumentację i oszacujemy wysokość szkody.
Decyzję w Twojej sprawie wydamy najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia (w praktyce dużo szybciej). Jeżeli nie będziemy mogli wydać decyzji w tym terminie (np. nie otrzymamy wszystkich dokumentów), zrobimy to w ciągu 14 dni od dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu.
Ostatecznym terminem, w którym mamy obowiązek wydać decyzję w szkodzie jest 90-ty dzień od jej zgłoszenia.
Poinformujemy Cię niezwłocznie o wydaniu decyzji – wyślemy ją pocztą oraz mailem, jeżeli będziesz mieć takie życzenie.

Czym różnią się warianty ubezpieczenia i jak sprawdzić jakie ubezpieczenie mam wykupione?

Obrazek strzałka w dół

Wariant ubezpieczenia wybrałeś podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Szczegóły znajdziesz na dokumencie polisy.
W wariancie Kosztorys, odszkodowanie otrzymujesz „do ręki” i sam decydujesz czy, kiedy i gdzie naprawisz auto. Wysokość odszkodowania ustalamy na podstawie stawki za roboczogodzinę – 60 zł netto oraz cen części alternatywnych. Jeśli w systemie do kalkulacji kosztów naprawy, z którego korzystamy, nie ma cen części alternatywnych, stosujemy ceny części oryginalnych, które pomniejszamy o 30%.
W wariancie Warsztat, odszkodowanie otrzymasz zgodnie z wybraną przez Ciebie opcją, wtedy gdy naprawisz samochód i przedstawisz nam rachunki za naprawę.

Jak wyliczacie wartość odszkodowania?

Obrazek strzałka w dół

Wysokość odszkodowania ustalamy na podstawie przygotowanej przez nas kalkulacji, której podstawą jest ocena i kwalifikacja uszkodzeń określona przez rzeczoznawcę.
Ustalając koszty naprawy  korzystamy z profesjonalnych systemów AUDATEX/ Eurotax/ DAT. Posiadają one aktualną bazę danych, dotyczącą m.in.:

 • czasu trwania poszczególnych napraw (blacharskich i lakierniczych) zgodnie z normami producenta,
 • kosztów materiału lakierniczego
 • aktualnych cen nowych części, dostępnych na polskim rynku.

Wyliczając koszty naprawy uwzględniamy szacunkowe stawki za roboczogodzinę w wysokości 60 zł netto.
Dodatkowo masz możliwość zakupu części od dostawców współpracujących z nami za kwotę wskazaną w kalkulacji.
W wariancie Warsztat – gdy wystąpi szkoda częściowa – przedstaw nam faktury lub rachunki, które potwierdzają naprawę pojazdu. Możemy również poprosić Cię o udostępnienie pojazdu do oględzin po zakończeniu naprawy. Jeśli nie przedstawisz nam rachunków albo faktur lub nie udostępnisz pojazdu do oględzin, wysokość odszkodowania ustalimy na podstawie stawki za roboczogodzinę w wysokości 60 zł netto i cen części oryginalnych pomniejszonych o 35%.

Co zrobić jeśli ujawnią się dodatkowe uszkodzenia samochodu?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli okaże się, że w samochodzie są dodatkowe uszkodzenia, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, prześlij nam zdjęcia i/lub opis tych uszkodzeń. Możesz to zrobić pisząc na adres dodatek@link4.pl lub za pomocą formularza internetowego na stronie https://www.link4.pl/wyslij-dokumenty-szkodowe (załączniki do 25MB).

Dlaczego w kalkulacji zastosowano potrącenie z tytułu wcześniejszych uszkodzeń?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli po przeprowadzonej naprawie Twój pojazd zyskałby na wartości, uwzględnimy to w ostatecznym rozliczeniu.
Takie postępowanie jest zgodne z Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego oraz zapisami Kodeksu Cywilnego.
Szczegóły potrącenia znajdziesz na końcu wyceny.

Kiedy szkoda częściowa a kiedy całkowita?

Obrazek strzałka w dół

Jeśli przewidywane koszty naprawy pojazdu:

 • nie przekraczają 70% jego wartości rynkowej sprzed powstania szkody - szkodę kwalifikujemy jako częściową,
 • przekraczają 70% jego wartości rynkowej sprzed powstania szkody - szkodę kwalifikujemy jako całkowitą.

Przy szkodzie całkowitej nie pokrywamy kosztów naprawy, ale wypłacamy Ci różnicę między wartością pojazdu w dniu szkody a wartością pozostałości.
Jeśli znajdziemy osobę, która chce kupić pozostałości, przekażemy Ci jej dane razem z naszymi wyliczeniami.
Pamiętaj - stan pojazdu w momencie sprzedaży nie powinien być inny niż podczas oględzin.
Jeżeli na dzień wypłaty odszkodowania są jeszcze niezapłacone raty składki za polisę, potrącimy je od ustalonej kwoty odszkodowania.

W jaki sposób mogę wysłać faktury za dodatkowe usługi, np. holowanie pojazdu?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli chcesz przesłać nam dodatkowe dokumenty, możesz to zrobić pisząc na adres szkody@link4.pl lub za pomocą formularza internetowego na stronie https://www.link4.pl/wyslij-dokumenty-szkodowe (załączniki do 25MB).
Jeśli dotychczas nie korzystałeś z usługi holowania, a potrzebujesz jej teraz, skontaktuj się ze swoim Opiekunem.

Dlaczego, mimo RODO, mam podawać swoje dane?

Obrazek strzałka w dół

Rozporządzenie RODO przewiduje przetwarzanie danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Czym jest amortyzacja?

Obrazek strzałka w dół

Wszystkie części samochodowe ulegają naturalnemu zużyciu. Amortyzacja to procentowy wskaźnik określający zużycie eksploatacyjne uszkodzonej części pojazdu, którą zakwalifikowaliśmy do wymiany.
Jeśli wybrałeś opcję ubezpieczenia z niewykupioną Amortyzacją, potrącimy określony w OWU procent od wartości nowych części, które zastąpią te uszkodzone.
Jeśli wybrałeś opcję z wykupioną Amortyzacją, możesz naprawić samochód używając nowych części, a my nie potrącimy zużycia.