Wybierz rodzaj szkody
Dane poszkodowanego
Zdjęcia pojazdu
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Rachunek bankowy
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dowód rejestracyjny
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Prawo jazdy
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Oświadczenie sprawcy
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Wyrok
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Notatka z policji
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Druk zgłoszenia szkody
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Oświadczenie współwłaściciela
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Zgoda banku / leasingu na wypłatę odszkodowania
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Oświadczenie o VAT
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Oświadczenie o braku ubezpieczenia AC
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Upoważnienie / pełnomocnictwo
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Zgłoszenie dodatkowych uszkodzeń
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Kalkulacja
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Faktura za naprawę pojazdu
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Faktura za dodatkowe roszczenia holowanie, parkowanie, pojazd zastepczy
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dodatkowa dokumentacja inne
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Oświadczenie sprawcy
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Wyrok
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Notatka z policji
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Rachunek bankowy
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dokumentacja medyczna/szkodowa
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Pełnomocnictwo
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Druk zgłoszenia szkody
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Akt urodzenia
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dodatkowa dokumentacja inne
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Zdjęcia
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dokument potwierdzający wartość szkody
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dokument potwierdzający prawo własności
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Numer rachunku bankowego
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Oświadczenie współwłaściciela
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Zgoda banku na wypłatę odszkodowania w przypadku ustanowienia cesji
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Oświadczenie sprawcy
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Wyrok
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Notatka z policji
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Druk zgłoszenia szkody
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Kalkulacja
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Faktura
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dodatkowa dokumentacja inne
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dokumenty pochodzenia pojazdu umowa kupna, faktura zakupu
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dowód rejestracyjny
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Karta pojazdu
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Zrzeczenie się praw własności do pojazdu podpisany przez wszystkich właścicieli wpisanych w dowodzie rejestracyjnym
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Druki zgłoszenia szkody
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Umorzenie postępowania na Policji / Prokuraturze
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Zgoda banku na wypłatę odszkodowania w przypadku ustanowienia cesji
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Numer rachunku bankowego
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Oświadczenie współwłaściciela
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dodatkowa dokumentacja inne
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dokument własności nieruchomości
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dokument potwierdzający wartość szkody
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Protokół administracji w przypadku szkody gdzie przyczyną było zalanie lub pękanie mrozowe – nie dotyczy budynków jednorodzinnych
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Zaświadczenie z Policji w przypadku gdy przyczyną szkody była kradzież z włamanie, rabunek lub dewastacja
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dane świadków zdarzenia
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Zgoda banku na wypłatę odszkodowania w przypadku ustanowienia cesji
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Numer rachunku bankowego
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Oświadczenie o VAT
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Ekspertyza o uszkodzonym mieniu
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Kosztorys na naprawę
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Faktury za naprawę uszkodzonego mienia
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dodatkowa dokumentacja inne
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, lub PDF, max. 15 MB
Dane osobowe

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych będzie LINK4 TU S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa. Zbieramy tylko potrzebne dane i prosimy o nie przesyłanie nam dodatkowych.