Kup polisę podróżną w LINK4!

Oblicz składkę

Wolisz z nami porozmawiać?
Zamów rozmowę!

Szukasz ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu? Wybierz ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej w LINK4!

Czas czytania: 3 min. 20 sek.

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie

Boisz się, że wykupisz wycieczkę zorganizowaną, ale w ostatniej chwili, będziesz zmuszony z niej zrezygnować np. ze względu na chorobę? Chcesz kupić ubezpieczenie wycieczki od rezygnacji z wyjazdu? W ramach ubezpieczenia PODRÓŻE, do ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance w podróży zagranicznej dokup ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej. Zobacz, jaki zakres ma ochrona ubezpieczeniowa i w jakich przypadkach możesz liczyć na odszkodowanie! To Twoje ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu zorganizowanego.

Ubezpieczenie turystyczne – zakres

Dlaczego w ogóle warto wykupić ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?

Ubezpieczenie od rezygnacji z wycieczki, a dokładnie – ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży zorganizowanej, jest szczególnie ważne dla osób, które planują wydatki związane z turystyką i chcą zabezpieczyć swoje inwestycje przed nieprzewidzianymi okolicznościami.

Jeżeli wykupisz ubezpieczenie turystyczne od rezygnacji z wycieczki zorganizowanej, możesz liczyć na to, że w przypadku konieczności odwołania podróży z uzasadnionych powodów, jak choroba, wypadek czy zmiana sytuacji zawodowej, strata finansowa zostanie zminimalizowana przez wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży Obejmuje ono nie tylko sytuacje bezpośrednio związane z podróżującym, ale również z jego rodziną czy różnego rodzaju sytuacji losowych w miejscu zamieszkania ubezpieczonego.

Konsekwencje, jakie niesie ze sobą nieposiadanie tego typu ubezpieczenia, mogą być dotkliwe. Na przykład, jeśli ktoś musi niespodziewanie odwołać podróż z powodu nagłej choroby, bez ubezpieczenia od rezygnacji z podróży może stracić całość wpłaconych środków, które często są znaczące.

Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży

Ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu zorganizowanego? Wybierz ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej w LINK4!

Jeżeli planujesz podróż zagraniczną i chcesz ubezpieczyć koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, wykup w LINK4 odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Minimalny zakres umowy ubezpieczeniowej w LINK4 na podróż zagraniczną obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance. Umowę taką możesz rozszerzyć o ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w Imprezie turystycznej.

Żeby określić, czym jest ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, a właściwie ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, trzeba określić, czym jest impreza turystyczna. W OWU Ubezpieczenia podróże znajdziemy taką definicję:

“Impreza turystyczna – dojazd oraz powrót i pobyt za granicą, składające się z co najmniej dwóch usług turystycznych, tworzących jednolity program i objętych wspólną ceną, jeżeli usługi te:

a. obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo

b. jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu lub też pobyt w wynajętych apartamentach wakacyjnych, kwaterach lub w hotelu. Impreza turystyczna musi być zorganizowana przez Agencję turystyczną”.

Jak działa ochrona ubezpieczeniowa? Zwracamy koszty poniesione przez Ciebie koszty, związane ze zorganizowaną wycieczką, jeżeli odwołasz uczestnictwo w imprezie turystycznej przez rozpoczęciem podróży zagranicznej i pod warunkiem że nie możesz odbyć tej podróży zagranicznej zgodnie z planem w wyniku jednego z poniższych zdarzeń:

 • nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku – Twojego lub Twojej osoby towarzyszącej – skutkujących co najmniej 14-dniową hospitalizacją, ● śmierci Twojej lub Twojej osoby towarzyszącej,
 • powołania Ciebie lub Twojej osoby towarzyszącej na świadka w postępowaniu sądowym,
 • jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony - z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
 • wyznaczenia Ci przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży zagranicznej, o ile w momencie zakupienia udziału w imprezie turystycznej byłeś bezrobotny,
 • zdarzenia losowego w miejscu Twojego zamieszkania, które wystąpiło co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem podróży zagranicznej i wymaga Twojej obecności na miejscu.

Warunkiem wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniu kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej jest, aby jedno z powyższych zdarzeń wystąpiło:

 • po dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie i
 • najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Wniosek o ubezpieczenie możesz złożyć najpóźniej w trzecim dniu od daty zakupu imprezy turystycznej lub wpłacenia zaliczki na tę imprezę.

Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży

Jakie ubezpieczenie turystyczne w LINK4 warto kupić na podróż?

Pamiętaj, że w podstawowy zakres umowy ubezpieczenia turystycznego w LINK4 na podróż zagraniczną obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance. Obejmuje ono koszty leczenia i transportu medycznego zarówno w przypadku nagłego zachorowania, jak i nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznych. W przypadku poważniejszych zdarzeń medycznych, takich jak hospitalizacja czy nagłe pogorszenie stanu zdrowia, zapewnia pokrycie kosztów oraz organizację pomocy, w tym ewentualny transport powrotny do Polski.

Ochroną ubezpieczeniową możesz rozszerzyć dokupując:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia ochronę finansową w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Życiu prywatnym – chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego – oferuje odszkodowanie za utratę, uszkodzenie lub kradzież bagażu podczas podróży.
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego – przydatne, jeśli planujesz aktywności sportowe, zapewnia ochronę sprzętu sportowego w przypadku jego uszkodzenia czy kradzieży.

Dodatkowo, w zależności od specyfiki podróży i indywidualnych potrzeb, można rozważyć rozszerzenie ochrony o dodatkowe ryzyka takie jak:

 • Amatorskie uprawianie sportów zimowych,
 • Amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • Wykonywanie pracy fizycznej,
 • Choroby przewlekłe.

Ważne jest również zwrócenie uwagi na zakres terytorialny ubezpieczenia, który można dostosować w zależności od kierunku podróży, obejmując opcje takie jak Europa i basen Morza Śródziemnego czy cały Świat.

ubezpieczenie turystyczne LINK4

Nie daj się zaskoczyć! Kup ubezpieczenie turystyczne od rezygnacji z wyjazdu!

Skorzystaj z naszego intuicyjnego kalkulatora online ubezpieczeń turystycznych! Uzupełnij formularz swoimi danymi osobowymi oraz informacjami na temat wyjazdu. Następnie wybierz, jakie rodzaje ubezpieczeń chcesz wybrać oraz ustal wysokość sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, NNW czy OC w życiu prywatnym (jeżeli zdecydujesz się na 2 ostatnie).

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć przez internet, telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 444 44 23, lub u stacjonarnie u agenta współpracującego z LINK4.

Przeczytaj podobne wpisy

Zostaw numer – oddzwonimy i wyliczymy Ci atrakcyjną cenę!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21