Ubezpieczenie dla pozostałych branż

Prowadzisz biznes? Zadbamy o jego ochronę! Sprawdź elastyczną ofertę LINK4 - różne zakresy, kompleksowe ubezpieczenie.

Twoja oferta czeka!

Wszystko zależy od Ciebie - zdecyduj czy chcesz wybrać ubezpieczenie tylko od zdarzeń losowych, dodać odpowiednie klauzule czy też rozszerzyć zakres ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Chronimy prowadzony biznes przed skutkami wielu wydarzeń:

  Majątek firmy od pożaru i innych zdarzeń losowych lub od wszelkiego ryzyka, a także od kradzieży z włamaniem lub rabunku,

  Sprzęt elektroniczny od wszelkiego ryzyka,

  Środki obrotowe w transporcie,

  Odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,

  Pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

Dodatkowo możesz otrzymać:

  • Assistance - pomoc w sytuacjach awaryjnych
  • Usługi pomocy prawnej - telefoniczne porady prawne i doradztwo podatkowe

Stworzymy dla Ciebie odpowiedni pakiet ubezpieczenia dostosowany do profilu prowadzonego biznesu.

Skontaktuj się z nami i dostosuj ofertę!

Zostaw kontakt
albo
Zadzwoń do nas:
668 444 444
albo
Odwiedź najbliższego agenta