Wracaj do zdrowia

  • Dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów ambulatoryjnych, diagnostyki RTG, USG, CT i MRI po nieszczęśliwym wypadku.
  • Kupisz razem z NNW.

Sprawdź: Kalkulator OC i AC

Konsekwencje nieszczęśliwego wypadku to często konieczność wizyty u odpowiedniego lekarza specjalisty,  przeprowadzenia dodatkowych badań czy rehabilitacja. Ubezpieczenie Wracaj do zdrowia zapewnia dostęp do wybranych lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów ambulatoryjnych, diagnostyki RTG, USG, CT i MRI w razie orzeczenia uszczerbku na zdrowiu z ubezpieczenia NNW.

Co to jest ubezpieczenie Wracaj Do Zdrowia?

Nikt z nas nie planuje wypadku komunikacyjnego. Niestety nie jesteśmy w stanie uniknąć większości z nich i nie możemy się do nich przygotować. Warto jednak zabezpieczyć się przed ich konsekwencjami, takimi jak koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją, aby szybciej i bez niepotrzebnego stresu wrócić do zdrowia. 

Dobrze wiemy, że w trakcie rekonwalescencji potrzebna jest opieka najlepszych specjalistów. Ubezpieczenie Wracaj do Zdrowia od LINK4 zadba o Ciebie i Twoich bliskich wtedy, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku niezbędne będzie leczenie. 

Ubezpieczenie Wracaj Do Zdrowia nie jest obowiązkowe – co nie oznacza, że jest niepotrzebne. Nagły wypadek zawsze generuje koszty, stres i zmartwienia. Ubezpieczenie NNW oraz oferowane przez nas Ubezpieczenie Wracaj Do Zdrowia zapewnią Ci dostęp do wielu dodatkowych świadczeń, dzięki którym szybciej odzyskasz siły. W LINK4 liczysz się dla nas Ty i Twoi bliscy. Zadbaj zatem zarówno o nich, jak i o siebie – pomożemy Ci w tym. 

Nieszczęśliwy wypadek oznacza zazwyczaj konieczność częstych wizyt u lekarzy specjalistów, przeprowadzenia dodatkowych badań czy rehabilitacji. Ubezpieczenie Wracaj Do Zdrowia zapewnia dostęp do ekspertów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów ambulatoryjnych, diagnostyki RTG, USG, CT oraz MRI w razie orzeczenia uszczerbku na zdrowiu z ubezpieczenia NNW.

Koszty związane z rehabilitacją po wypadku komunikacyjnym mogą być bardzo wysokie. Osoba poszkodowana wymaga nie tylko opieki, ale często także specjalistycznego sprzętu medycznego.  Konieczne są także częste wizyty kontrolne u wielu specjalistów czy też zabiegi rehabilitacyjne. Wszystko to generuje koszty, które trudno pokryć, gdy przebywasz na zwolnieniu.

Możliwość zabezpieczenia siebie i Twoich bliskich na taką ewentualność jest rozsądnym i praktycznym rozwiązaniem. Nie będziesz musiał martwić się o środki finansowe lub dostęp do specjalistów – w Twoim imieniu zajmie się tym LINK4. Dlatego też warto wiedzieć, czym jest ubezpieczenie Wracaj do Zdrowia i jakie daje korzyści.

Na co zwrócić uwagę, wybierając Ubezpieczenie Wracaj Do Zdrowia?

Pamiętaj, że świadomy klient to bezpieczny i zadowolony użytkownik. Sprawdź zatem, w jaki sposób Ubezpieczenie Wracaj Do Zdrowia ograniczy koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją w sytuacjach, w których tego naprawdę potrzebujesz. 

Zapoznaj się z pełną listą badań i specjalistycznych usług, które obejmuje wariant polisy. Pamiętaj, że istotna jest również liczba wizyt u lekarzy specjalistów lub badań. Wszystkie informacje znajdziesz poniżej w tabeli. W razie wątpliwości wystarczy się z nami skontaktować. W LINK4 gwarantujemy uczciwe warunki i najlepsze ceny – bez kruczków i niezrozumiałych regulaminów!

Pomoc możesz uzyskać telefonicznie (za pomocą naszej infolinii 22 444 44 44) lub korzystając z formularza online na naszej stronie. Jeśli chcesz, możesz także porozmawiać na czacie z naszym konsultantem. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania, jakie budzi ubezpieczenie zdrowotne NNW, którego częścią jest pakiet Wracaj do Zdrowia.

Proponowane przez nas ubezpieczenie Wracaj do Zdrowia zostało tak skonstruowane, by zapewnić jak najszerszą pomoc poszkodowanym w trudnym okresie rekonwalescencji. Obejmuje ono swoim zakresem nie tylko wizyty u specjalistów, takich jak neurolog, chirurg, czy też psycholog, ale także zabiegi ambulatoryjne. Są wśród nich te związane z okulistyką, ortopedią oraz chirurgią.

Zastanawiasz się nad wyborem i nie wiesz, czy ubezpieczenie Wracaj Do Zdrowia spełni Twoje oczekiwania? Zadzwoń lub wyślij do nas wiadomość. Przedstawimy Ci wszystkie warunki i zasady. Pamiętaj też, że polisę Wracaj do zdrowia możesz zakupić wyłącznie razem z pakietem NNW.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia Wracaj do Zdrowia w LINK4?

LINK4 od lat należy do czołówki liderów w branży ubezpieczeń. Ty również możesz dołączyć do grona zadowolonych beneficjentów, którzy dzięki polisie Wracaj Do Zdrowia nie muszą obawiać się wysokich kosztów, związanych z badaniami, specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją. Kiedy Ty będziesz dochodził do siebie po wypadku, my zadbamy o najlepszy personel medyczny. Bez dodatkowych kosztów, które nadwerężyłyby Twój domowy budżet. 

Zobacz, jakie świadczenia zdrowotne przysługują Ci w ramach ubezpieczenia Wracaj do zdrowia:

Świadczenie zdrowotne

Limit na każdy wypadek ubezpieczeniowy
dla jednego ubezpieczonego

Konsultacje lekarskie wymienionych poniżej lekarzy specjalistów

Konsultacje lekarza specjalisty obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Konsultacje lekarza specjalisty nie obejmują konsultacji lekarzy specjalistów posiadających stopień naukowy: doktora habilitowanego, doktora nauk medycznych lub tytuł naukowy profesora)


chirurg, ginekolog, kardiochirurg, kardiolog, lekarz specjalista rehabilitacji,

neurochirurg, neurolog, okulista, ortopeda, psychiatra, urolog

2 konsultacje

Terapia psychologiczna w przypadku skierowania na tę terapię przez lekarza świadczeniodawcy.

5 konsultacji

Badania i zabiegi ambulatoryjne
realizowane zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy w placówkach medycznych wskazanych przez świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii medycznej.

Zabiegi ambulatoryjne

Zabiegi wykonywane w ramach konsultacji lekarskiej przez lekarza lub pielęgniarkę,
z zastrzeżeniem, że istnieje wskazanie medyczne i możliwość wykonania czynności w warunkach ambulatoryjnych w danej placówce medycznej bez szkody dla ubezpieczonego. Zabiegi nie obejmują kosztów leków i materiałów niezbędnych do wykonania zabiegów.

1. Zabiegi pielęgniarskie:

pomiar ciśnienia tętniczego krwi, iniekcje (bez kosztów leku): domięśniowe, dożylne, podskórne, podłączenie wlewu kroplowego, pobranie krwi, opatrunki związane z oparzeniami

2. Zabiegi ogólnolekarskie:

pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych, opatrzenie / zmiana opatrunków drobnych urazów (rany, skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane działania)

3. Zabiegi chirurgiczne:

Nacięcie i drenaż ropnia/krwiaka, szycie rany, zdjęcie szwów, usunięcie ciała obcego z powłok skórnych, założenie i zmiana opatrunku

4. Zabiegi okulistyczne:

usunięcie ciała obcego z oka, badanie dna oka, badanie pola widzenia, badanie ostrości widzenia

5. Zabiegi ortopedyczne:

punkcja stawu, zdjęcie gipsu, blokada dostawowa i okołostawowa (bez leku)

 

2 zabiegi

Badania hematologiczne:

czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), czas trombinowy, D – Dimery, eozynofilia bezwzględna, fibrynogen (FIBR), morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów, morfologia krwi bez rozmazu, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), leukocyty, płytki krwi, retikulocyty, oznaczenie grupy krwi A,B,0, Rh (D) z oceną hemolizyn

2 badania

Badania biochemiczne:

albuminy, białko całkowite, białko C-reaktywne (CRP), chlorki (CI), fosfataza alkaliczna (AP), glukoza, kinaza fosfokreatynowa, izoenzym CK-MB, kreatynina, mocznik, potas (K), proteinogram, seromukoid, sód (Na)

 

2 badania

Badania moczu:

badanie ogólne moczu, białko w moczu, glukoza w moczu, kreatynina w moczu, ciała ketonowe w moczu

2 badania


Diagnostyka radiologiczna (RTG):

kończyny dolnej, kończyny górnej, łokcia/przedramienia, nadgarstka/dłoni/palca,  barku/ramienia, czaszki, klatki piersiowej AP, klatki piersiowej AP i bok, klatki piersiowej z barytem, kostki/stopy/palca, kości twarzy okolicy czołowej, kręgosłupa całego AP i bok, kręgosłupa całego w projekcji AP, kręgosłupa całego w projekcji bocznej, kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego/krzyżowo-ogonowego - AP i bok, kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego/krzyżowo-ogonowego w projekcji AP, kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego/krzyżowo-ogonowego w projekcji bocznej, kręgosłupa piersiowego AP i bok,  kręgosłupa piersiowego w projekcji AP, kręgosłupa piersiowego w projekcji bocznej, kręgosłupa szyjnego AP i bok, kręgosłupa szyjnego w projekcji AP, kręgosłupa szyjnego w projekcji bocznej, łopatki, miednicy/biodra, mostka, nosa, nosogardzieli, oczodołu, okolicy jarzmowo szczękowej, okolicy nadoczodołowej, przeglądowe jamy brzusznej, spojenia żuchwy, stawów, szczęki, tkanek miękkich klatki piersiowej, uda/kolana/podudzia, żeber, żuchwy

2 badania

Diagnostyka ultrasonograficzna (USG):

drobnych stawów i więzadeł, miednicy małej, mięśni, nadgarstka, palca, piersi, przewodu pokarmowego i jamy brzusznej, stawów barkowych, stawów biodrowych / kolanowych,

stawów biodrowych u dzieci, stawów łokciowych, stawów skokowych, USG ścięgna,  tkanek miękkich

1 badanie

Diagnostyka obrazowa CT i MRI:

realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy w placówkach medycznych wskazanych przez świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii medycznej. Badanie nie obejmuje kosztów kontrastu

 

1 badanie

Rehabilitacja ambulatoryjna:

Zakres i rodzaj zabiegów realizowany jest na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy w placówkach medycznych wskazanych przez świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii medycznej.

1. Zabiegi kinezyterapii:

ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia izometryczne, mobilizacje i manipulacje, neuromobilizacje, masaże lecznicze, wyciągi, teapingi


2. Zabiegi fizykoterapii:

elektrostymulacja,  galwanizacja,  jonoforeza,  prądy diadynamiczne,  prądy interferencyjne,  prądy TENS,  prądy Traberta,  magnetoterapia,  ultradźwięki miejscowe,  laseroterapia punktowa, Sollux, krioterapia częściowa

15 zabiegów

Dużą zaletą pakietu Wracaj do Zdrowia jest wygodny sposób wykupienia takiej polisy. Jest ona dostępna z innym produktem, jakim jest ubezpieczenie NNW. Nie trzeba zatem tracić czasu na kolejne podawanie danych czy wypełnienie dokumentów. Wystarczy, że poinformujesz agenta lub zaznaczysz w formularzu online zainteresowanie tym pakietem. Przedstawiona Ci oferta uwzględni także ten produkt. Jego koszt wliczony będzie w składkę ubezpieczeniową.

Warto wspomnieć o tym, że wszystkie ewentualne formalności związane z umawianiem wizyt i zapewnieniem pomocy medycznej LINK4 bierze na siebie. Współpracujemy z wieloma przodującymi ośrodkami medycznymi, które oferują bardzo wysoki poziom usług.

Wciąż nie możesz podjąć decyzji? Zadzwoń lub napisz. Odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy zorganizować całą transakcję oraz skompletować niezbędne dokumenty. Z naszą pomocą w ciągu kilku minut będziesz chroniony dzięki ubezpieczeniu Wracaj Do Zdrowia i szybko odzyskasz siły po nieszczęśliwym wypadku. 

Ubezpieczenie Wracaj do zdrowia w LINK4 dostępne wyłącznie razem z ubezpieczeniem NNW. Szczegółowe informacje sprawdź w OWU dostępnym na www.link4.pl.

Zadzwoń lub skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń. Sprawdź cenę swojej polisy w 60 sekund.

Zobacz także:

Na czym polega ubezpieczenie Wracaj do Zdrowia?

Ubezpieczenie Wracaj do Zdrowia w LINK4 to polisa zapewniająca osobie ubezpieczonej dostęp do wybranych lekarzy specjalistów, niektórych badań i rehabilitacji oraz zabiegów ambulatoryjnych. W ramach polisy można także wykonać diagnostykę RTG, USG, CT i MRI.

Do kogo skierowana jest polisa Wracaj do Zdrowia?

Ubezpieczenie to skierowane jest do osób, które decydują się na zakup polisy NNW w LINK4 i chcą maksymalnie zabezpieczyć się na wypadek przykrych oraz kosztownych następstw nieszczęśliwych wypadków. Zwłaszcza osoby, które często podróżują samochodami, czy to prywatnie, czy też w celach służbowych, są narażone na duże ryzyko uszczerbku na zdrowiu.

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie zdrowotne NNW Wracaj do Zdrowia?

Ubezpieczenie zdrowotne NNW Wracaj do Zdrowia obejmuje między innymi konsultacje lekarskie z wybranymi specjalistami, badania oraz zabiegi ambulatoryjne, a także diagnostykę USG, CT, MRI. W ramach tej polisy otrzymasz także dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych, na przykład fizykoterapii lub kinezyterapii. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku, chyba że umówiono się inaczej.

Czy ubezpieczenie Wracaj do Zdrowia może być kupione bez NNW?

Polisa ta jest częścią pakietu NNW i nie może zostać kupiona osobno. Ubezpieczenie Wracaj do Zdrowia jest uzupełnieniem ochrony NNW w wielu zakresach. Oferuje ono szereg konsultacji, badań oraz zabiegów koniecznych do całkowitego powrotu do zdrowia. Wraz z NNW zabezpiecza ono Ciebie i Twoje zdrowie.

Jakie świadczenia zdrowotne obejmuje polisa Wracaj do Zdrowia?

W ramach ubezpieczenia masz dostęp do konsultacji lekarskich z wybranymi specjalistami (m.in. neurolog, okulista, kardiolog, psychiatra, ortopeda) oraz terapii psychologicznej. Możesz także skorzystać, jeżeli jest taka potrzeba, z badań i zabiegów ambulatoryjnych, np. usunięcia ciała obcego z oka czy pobierania krwi. Polisa obejmuje także diagnostykę radiologiczną, ultrasonograficzną, CT i MRI. Wykupując to ubezpieczenie, masz dostęp do zabiegów fizykoterapii i kinezyterapii.

Ubezpieczenie wracaj do Zdrowia w Link4 dostępne wyłącznie razem z ubezpieczeniem NNW. Szczegółowe informacje zawarte są w OWU dostępnym na stronie www.link4.pl