Ubezpieczenie mienia od nazwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka

 • Obowiązkowy zakres ubezpieczenia, jeśli chcesz skorzystać z pakietu Firma.
 • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej wzbogacony o unikalne na rynku klauzule dodatkowe.

 

  

 

Zadzwoń: 668 444 444

Mienie, które możesz ubezpieczyć w LINK4 to:

 • budynki i budowle należące do firmy,
 • nakłady inwestycyjne w najmowanym przez firmę lokalu (np.: ścianki działowe, okładziny ścian),
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie firmy (np.: maszyny, komputery, meble),
 • środki obrotowe (np.: surowce i półprodukty używane do produkcji, towary do sprzedaży),
 • mienie osób trzecich (np. mienie przyjęte do wykonania usługi naprawy),
 • wartości pieniężne (np. gotówka w kasie),
 • mienie osobiste pracowników.

Masz do wyboru dwie możliwości:

1. Możesz ubezpieczyć majątek Firmy od nazwanych zdarzeń losowych

Mienie objęte ubezpieczeniem będzie chronione wówczas od szkód spowodowanych zdarzeniami nazwanymi, czyli np. pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem, deszczem nawalnym, uderzeniem pojazdu, zalaniem, silnym wiatrem, gradem, powodzią, upadkiem drzew i budowli. Jakie dokładnie zdarzenia objęte są ochroną możesz sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 2. Możesz ubezpieczyć majątek Firmy od wszelkiego ryzyka

Ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku jakiegokolwiek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności LINK4.

 

Możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczenia o:

 • ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
 • ubezpieczenie kosztów stałych działalności i kosztów dodatkowych,
 • ubezpieczenie zepsucia środków obrotowych,
 • ubezpieczenie katastrofy budowlanej,
 • inne wskazane w OWU.