Pomoc po wypadku

 

  • W razie szkody nie ze swojej winy, otrzymasz odszkodowanie bez konieczności kontaktu z ubezpieczycielem sprawcy
  • Zwracamy dodatkowe koszty, które poniesiesz w związku ze szkodą: holowanie lub parkowanie pojazdu, wynajem pojazdu zastępczego, obowiązkowe dodatkowe badanie techniczne

 

Sprawdź: Kalkulator OC i AC

Wypłacamy odszkodowanie za szkodę, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. Powstanie w wyniku zderzenia ubezpieczonego pojazdu z innym pojazdem zarejestrowanym w Polsce dla którego zawarto umowę ubezpieczenia OC u innego niż LINK4 ubezpieczyciela.
  2. Odpowiedzialność za szkodę będzie ponosić wyłącznie kierujący lub posiadacz tego innego pojazdu (sprawca szkody).
  3. Do zdarzenia dojdzie na terenie Polski.

Suma ubezpieczenia wynosi 300 000 zł

 

Zobacz także: