Strefa szkodowa

 

Wypłata odszkodowania

 

Ograniczamy formalności do minimum i jesteśmy do Twojej dyspozycji na każdym etapie zgłaszania i likwidacji szkody.

 

Wiemy, że wypadek oznacza utrudnienia w codziennym życiu. Chcemy jednak ułatwić poruszanie się w tej nietypowej sytuacji i jednocześnie skrócić czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania, dlatego do minimum ograniczamy formalności i jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie zgłaszania i likwidacji szkody. Należy jednak zaznaczyć, że na czas likwidacji szkody ma również wpływ aktywność samego Poszkodowanego, który zobowiązany jest do przekazania niezbędnych dokumentów oraz udzielenia wszelkich informacji odnośnie zgłoszonego roszczenia.

Najczęściej zadawane pytania - szkoda OC

Kiedy dostanę odszkodowanie?

Obrazek strzałka w dół

Odszkodowanie wypłacamy, gdy zbierzemy niezbędną dokumentację i oszacujemy wysokość szkody.
Decyzję w Twojej sprawie wydamy najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia (w praktyce dużo szybciej). Jeżeli nie będziemy mogli wydać decyzji w tym terminie (np. nie otrzymamy wszystkich dokumentów), zrobimy to w ciągu 14 dni od dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu.
Ostatecznym terminem, w którym mamy obowiązek wydać decyzję w szkodzie jest 90-ty dzień od jej zgłoszenia.
Poinformujemy Cię niezwłocznie o wydaniu decyzji.

Jak wyliczacie wartość odszkodowania?

Obrazek strzałka w dół

Wyliczone przez nas odszkodowanie odpowiada celowym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody.
Wysokość odszkodowania ustalamy na podstawie przygotowanego przez nas wyliczenia, którego podstawą jest ocena i kwalifikacja uszkodzeń określona przez rzeczoznawcę.
Ustalając koszty naprawy  korzystamy z profesjonalnych systemów AUDATEX/ Eurotax/ DAT. Posiadają one aktualną bazę danych, dotyczącą m.in.:

 • czasu trwania poszczególnych napraw (blacharskich i lakierniczych) zgodnie z normami producenta,
 • kosztów materiału lakierniczego,
 • nowych części i materiałów lakierniczych, dostępnych na rynku lokalnym.

Przy ustalaniu kosztów naprawy uwzględniamy stawkę za roboczogodzinę występującą na rynku lokalnym.
Masz możliwość zakupu części od dostawców współpracujących z nami za kwotę wskazaną w wyliczeniu kosztów naprawy.

Co zrobić jeśli ujawnią się dodatkowe uszkodzenia samochodu?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli okaże się, że w pojeździe są dodatkowe uszkodzenia, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, prześlij nam zdjęcia i/lub opis tych uszkodzeń. Możesz to zrobić pisząc na adres dodatek@link4.pl lub za pomocą internetowego statusu szkody.

Jak możemy Ci pomóc w naprawie pojazdu lub zakupie części zamiennych i materiałów lakierniczych?

Obrazek strzałka w dół

Jeśli jesteś zainteresowany:

 • zorganizowaniem kompleksowej naprawy pojazdu w jednym z warsztatów Sieci Naprawczej LINK4, w formie bezgotówkowego rozliczenia szkody;
 • zakupem części zamiennych lub materiałów lakierniczych w wartości wskazanej w ustaleniu wysokości szkody;
 • wskazaniem warsztatu, w którym możesz zrealizować naprawę za ustaloną wysokość szkody;

skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer 22 444 44 44.

Dlaczego w wyliczeniu kosztów naprawy zastosowano potrącenie z tytułu wcześniejszych uszkodzeń?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli po przeprowadzonej naprawie Twój pojazd zyskałby na wartości, uwzględnimy to w ostatecznym rozliczeniu.
Takie postępowanie jest zgodne z Z Rekomendacjami KNF oraz zapisami Kodeksu Cywilnego.
Szczegóły potrącenia znajdziesz na końcu wyceny.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za rynkową utratę wartości pojazdu?

Obrazek strzałka w dół

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować, oprócz kosztów jego naprawy, kwotę z tytułu utraty wartości rynkowej.
Kwotę tę wyliczamy jako różnicę wartości pojazd przed uszkodzeniem i  jego wartości po naprawie.
Rynkowy ubytek wartości występuje w następujących przypadkach:

 • pojazd jest nie starszy niż  72 miesiące,
 • uszkodzone są elementy nadwozia pojazdu (nie dotyczy lamp, szyb itp.),
 • szkoda jest szkodą częściową,
 • jest to pierwsze uszkodzenie pojazdu o charakterze kolizyjnym.*

Podkreślamy, że nawet jeśli pojazd spełnia ww. kryteria, nie każda jego naprawa będzie skutkować utratą wartości rynkowej.  W niektórych sytuacjach bowiem, rynkowa wartość takiego pojazdu po naprawie nie zmieni się, a nawet może wzrosnąć.

*Zgodnie z Instrukcją określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów nr 01/2009 (zatwierdzona do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego)”, opublikowana w wydawnictwie „Rzeczoznawca Samochodowy” nr 03/2009.

Kiedy szkoda częściowa a kiedy całkowita?

Obrazek strzałka w dół

Jeśli przewidywane koszty naprawy pojazdu:

 • nie przekraczają jego wartości rynkowej sprzed powstania szkody - szkodę kwalifikujemy jako częściową,
 • przekraczają jego wartość rynkową sprzed powstania szkody - szkodę kwalifikujemy jako całkowitą.

Przy szkodzie całkowitej wypłacamy Ci różnicę między wartością pojazdu w dniu szkody a wartością jego pozostałości.
Jeśli znajdziemy osobę, która będzie chciała odkupić pozostałości, przekażemy Ci jej dane razem z naszymi wyliczeniami.
Pamiętaj - stan pojazdu w momencie jego sprzedaży nie powinien być inny niż podczas oględzin.

W jaki sposób mogę wysłać faktury za dodatkowe usługi, np. holowanie pojazdu?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli chcesz przesłać nam dodatkowe dokumenty, możesz to zrobić pisząc na adres szkody@link4.pl lub za pomocą internetowego statusu szkody.
Jeśli dotychczas nie korzystałeś z usługi holowania, a potrzebujesz jej teraz, skontaktuj się ze swoim Opiekunem.

Kto występuje o przesłanie notatki policyjnej?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli na miejscu zdarzenia była policja lub zdarzenie zostało zgłoszone na policję, to my zwrócimy się do właściwej jednostki o przesłanie odpowiednich dokumentów. Niezależnie od tego, policja ma obowiązek udostępnić Ci numery rejestracyjne pojazdu sprawcy oraz dane jego ubezpieczyciela, gdy o to poprosisz.

Co robić, gdy pojazd jest własnością leasingu/współwłaścicielem jest bank?

Obrazek strzałka w dół

Odbiorcę odszkodowania wskazuje leasing/bank -  skontaktujemy się z nim w tej sprawie.
Jeśli chcesz przyspieszyć wypłatę odszkodowania - skontaktuj się ze swoim leasingodawcą, poinformuj go o szkodzie i poproś o przekazanie takiej dyspozycji.

Jak udokumentować roszczenie o utracone dochody - przestojowe?

Obrazek strzałka w dół

Aby umożliwić nam rozpatrzenie roszczenia o utracone dochody, przedstaw dokumentację finansowo-księgową z miesiąca, w którym powstała szkoda oraz trzech poprzednich miesięcy. Dokumentacja ta powinna  określać kwoty uzyskiwanych przychodów oraz wszystkich ponoszonych kosztów związanych z prowadzoną działalnością (opłaty ZUS, podatki, opłaty ponoszone na rzecz korporacji, paliwo) oraz aktualny na dzień szkody wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do ww. dokumentacji dołącz pisemne uzasadnienie, podaj w nim kwotę, o którą występujesz (wraz ze sposobem jej wyliczenia) oraz wskaż daty przestoju pojazdu.

Dlaczego, mimo RODO, mam podawać swoje dane?

Obrazek strzałka w dół

Rozporządzenie RODO przewiduje przetwarzanie danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Najczęściej zadawane pytania - szkoda AC

Kiedy dostanę odszkodowanie?

Obrazek strzałka w dół

Odszkodowanie wypłacamy, gdy zbierzemy niezbędną dokumentację i oszacujemy wysokość szkody.
Decyzję w Twojej sprawie wydamy najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia (w praktyce dużo szybciej). Jeżeli nie będziemy mogli wydać decyzji w tym terminie (np. nie otrzymamy wszystkich dokumentów), zrobimy to w ciągu 14 dni od dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu.
Ostatecznym terminem, w którym mamy obowiązek wydać decyzję w szkodzie jest 90-ty dzień od jej zgłoszenia.
Poinformujemy Cię niezwłocznie o wydaniu decyzji.

Czym różnią się warianty ubezpieczenia i jak sprawdzić jakie ubezpieczenie mam wykupione?

Obrazek strzałka w dół

Wariant ubezpieczenia wybrałeś podczas zawierania umowy ubezpieczenia, w tym obowiązujące dla polisy OWU.

Co zrobić jeśli ujawnią się dodatkowe uszkodzenia samochodu?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli okaże się, że w samochodzie są dodatkowe uszkodzenia, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, prześlij nam zdjęcia i/lub opis tych uszkodzeń. Możesz to zrobić pisząc na adres dodatek@link4.pl lub za pomocą internetowego statusu szkody.

Kiedy szkoda częściowa a kiedy całkowita?

Obrazek strzałka w dół

Jeśli przewidywane koszty naprawy pojazdu:

 • nie przekraczają 70% jego wartości rynkowej sprzed powstania szkody - szkodę kwalifikujemy jako częściową,
 • przekraczają 70% jego wartości rynkowej sprzed powstania szkody - szkodę kwalifikujemy jako całkowitą.

Przy szkodzie całkowitej wypłacamy Ci różnicę między wartością pojazdu w dniu szkody a wartością pozostałości.
Pamiętaj - stan pojazdu w momencie sprzedaży nie powinien być inny niż podczas oględzin.
Jeżeli na dzień wypłaty odszkodowania są jeszcze niezapłacone raty składki za polisę, potrącimy je od ustalonej kwoty odszkodowania.

W jaki sposób mogę wysłać faktury za dodatkowe usługi, np. holowanie pojazdu?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli chcesz przesłać nam dodatkowe dokumenty, możesz to zrobić pisząc na adres szkody@link4.pl lub za pomocą internetowego statusu szkody.
Jeśli dotychczas nie korzystałeś z usługi holowania, a potrzebujesz jej teraz, skontaktuj się ze swoim Opiekunem.

Dlaczego, mimo RODO, mam podawać swoje dane?

Obrazek strzałka w dół

Rozporządzenie RODO przewiduje przetwarzanie danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Czym jest amortyzacja?

Obrazek strzałka w dół

Wszystkie części samochodowe ulegają naturalnemu zużyciu. Amortyzacja to procentowy wskaźnik określający zużycie eksploatacyjne uszkodzonej części pojazdu, którą zakwalifikowaliśmy do wymiany.
Jeśli wybrałeś opcję ubezpieczenia z niewykupioną Amortyzacją, potrącimy określony w OWU procent od wartości nowych części, które zastąpią te uszkodzone.
Jeśli wybrałeś opcję z wykupioną Amortyzacją, możesz naprawić samochód używając nowych części, a my nie potrącimy zużycia.