Kodeks etyki LINK4

Kodeks Etyki LINK4 TU S.A. wspiera promowanie kultury, której podstawę stanowią wartości: Klient, Szacunek i Mistrzostwo.

Wskazuje zachowania, których oczekujemy od naszych Pracowników i współpracowników oraz partnerów biznesowych, abyśmy razem mogli sprostać standardom w zakresie tworzenia oraz utrzymywania zgodnego i etycznego środowiska pracy.

 

 

Agnieszka WrońskaSzanowni Państwo,
od ponad 20 lat dbamy o naszych Klientów oraz o ich bezpieczeństwo. Wspólnie budujemy lepszą przyszłość, a jej fundamentem jest etyczne działanie. Wierzymy, że miarą sukcesu w biznesie są nie tylko wyniki finansowe, ale przede wszystkim zaufanie, jakim obdarzają nas Klienci, pracownicy oraz partnerzy biznesowi.
Społeczna odpowiedzialność rozpoczyna się wewnątrz organizacji, a działania zewnętrzne są ich naturalną kontynuacją. Wielką wartością LINK4 jest kultura organizacyjna, która koncentruje się wokół trzech wartości: Klient, szacunek i mistrzostwo. Pracujemy z ludźmi i dla ludzi - Klienci są zawsze w centrum naszej uwagi. Podstawą naszych relacji i niezwykle ważną dla nas wartością jest szacunek. Dlatego zawsze działamy fair: w stosunku do naszych Klientów i siebie nawzajem.
Chcemy być najlepsi w tym, co robimy. Jesteśmy profesjonalni i zaangażowani. Mamy odwagę wprowadzać innowacyjne pomysły.
Konsekwentnie realizujemy naszą misję, zgodnie z którą ubezpieczenia powinny być proste. Oferujemy jasne i zrozumiałe produkty, skracamy czas obsługi, dostarczamy intuicyjne i przyjazne narzędzia. Dbamy o środowisko naturalne. Chcemy mieć wpływ na to, jak nasza planeta wygląda nie tylko dziś, ale i w przyszłości. To dlatego wspieramy transformację klimatyczno-energetyczną i uwzględniamy aspekty środowiskowe przy rozwoju naszych produktów i usług.
Ale przede wszystkim czujemy się odpowiedzialni za drugiego człowieka. Często towarzyszymy Klientom w trudnych sytuacjach życiowych. Wymaga to od nas nie tylko merytorycznej wiedzy, ale również wrażliwości i empatii. Dzięki wsparciu naszego Rzecznika Klienta możemy wspólnie rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane sprawy.
Jako firma ubezpieczeniowa mamy świadomość spoczywającej na nas odpowiedzialności. Wierzymy, że Kodeks Etyki jest kompasem, który wskazuje właściwą drogę i pomaga podejmować w codziennej pracy trafne decyzje.

 

Prezes Zarządu LINK4 TU S.A.
Agnieszka Wrońska podpis

 

 

Klient

 

Lubimy Klientów. To dla nich pracujemy. Klienci są zawsze w centrum naszej uwagi.
LINK4 działa w poszanowaniu słusznych interesów Klientów, przestrzegając przepisów prawa oraz zasad dobrych praktyk i rekomendacji wydanych przez regulatorów. W naszej działalności zwracamy szczególną uwagę na wszelkie sytuacje mające znamiona
konfliktu interesów, w celu zapewnienia niezbędnej ochrony interesów Klientów oraz działania zgodnego z prawem i przyjętymi rynkowymi standardami postępowania.

Image
Check
Uważnie słuchamy głosu Klienta i reagujemy

Słuchamy głosu Klienta i tego, co ma nam do powiedzenia. Jego opinia, ocena i wrażenia pozwalają nam na wprowadzanie zmian w naszych produktach i procesach.

Image
Check
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klienta

Działamy proaktywnie, aby wspierać Klientów we wszystkich obszarach naszej działalności, zrozumieć ich potrzeby i dopasować do nich naszą ofertę.

Image
Check
Rzecznik Klienta

W maju 2020 roku powołaliśmy Rzecznika Klienta, który jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia jakości obsługi naszych Klientów. W codziennej pracy Rzecznik podejmuje decyzje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając jednocześnie okoliczności danej sprawy i szeroko pojętą perspektywę Klienta.

Image
Check
Lepsza jakość życia

Priorytetem działań o charakterze prospołecznym są dla nas: bezpieczeństwo, integracja społeczna obejmująca edukację i wsparcie dla młodzieży oraz ochrona środowiska naturalnego. Realizujemy to poprzez organizację różnych działań dobroczynnych.

Image
Check
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to aspekt, który jest bezpośrednio związany z obszarem naszej działalności. Podejmujemy i promujemy na portalach społecznościowych dobre praktyki z zakresu tematów społecznie ważnych, jak ekologia, bezpieczeństwo, profilaktyka zdrowotna, życie społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem rodzicielstwa. LINK4 ze szczególną starannością zapewnia ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych, informacji poufnych oraz informacji objętych tajemnicą ubezpieczeniową. Nasze procesy wewnętrzne zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych.

Szacunek

 

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi, a szacunek to podstawa naszych relacji i ważna dla nas wartość. Dlatego zawsze działamy fair względem naszych Klientów i siebie nawzajem. Stawiamy na prostą, szczerą i bezpośrednią komunikację.

Image
Check
Działamy i realizujemy biznesowe

cele strategiczne w sposób zrównoważony, skupiając się na prowadzeniu działalności biznesowej w sposób etyczny

Image
Check
Odpowiedzialna organizacja

Jest dla nas ważne, aby współpracować z partnerami, którzy swój biznes prowadzą w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Aby wzmocnić znaczenie ESG relacjach z naszymi partnerami, wpisaliśmy wymagania ESG w kluczowe dla organizacji procesy zakupowe. Weryfikujemy naszych dostawców i współpracujemy z nimi, aby nieustannie podnosić standardy i upewniać się, że prawa człowieka w łańcuchu dostaw są przestrzegane.

Image
Check
Komunikujemy się prosto, szczerze i bezpośrednio

Transparentna komunikacja, profesjonalizm i zaangażowanie to dla nas kluczowe aspekty we współpracy z Klientami oraz partnerami biznesowymi.
Mając odwagę do podważania status quo i wprowadzania zmian, chcemy wpływać na to, aby otoczenie mogło korzystać z naszych doświadczeń, w oparciu o rozwój organizacji w sposób zrównoważony.

Image
Check
Działamy fair play względem siebie i Klientów

Naszym Klientom i Pracownikom gwarantujemy poszanowanie praw człowieka oraz wolności. Zgodnie z przyjętymi standardami postępowania, nie dyskryminujemy ze względu na rasę, płeć, wiek, wyznanie oraz orientację. Zapobiegamy wszelkim przejawom zniesławiania, oszczerstwa, nękania, obrażania, prześladowania i zastraszania.

Image
Check
Współpracujemy

Chcemy budować odpowiedzialną organizację również poprzez właściwe podejście w relacji z partnerami biznesowymi. Tam, gdzie jest to możliwe, wskazujemy
ważne dla nas kierunki działania, wiążące się z ideą zrównoważonego rozwoju. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą prowadzić swoją działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Image
Check
Ufamy sobie i można nam ufać

W naszej działalności dokładamy wszelkich starań aby zapewnić naszym procesom zgodność z obowiązującym prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi.
Działamy w poszanowaniu słusznych interesów Klientów, przestrzegając przepisów prawa oraz zasad dobrych praktyk i rekomendacji wydanych przez regulatorów. Dotyczy to zarówno praw naszych Klientów, Pracowników, prawa podatkowego, prawa własności, a przede wszystkim praw człowieka oraz przyjętych zasad etyki. W związku z tym, stworzyliśmy w LINK4 procesy, które gwarantują nam, że nasi partnerzy nie są zaangażowani w działalność terrorystyczną, łamanie praw człowieka, a także innego typu działalność przestępczą.

Image
Check
Doceniamy pracę innych

Wspieramy naszych Pracowników w realizacji własnych celów oraz doceniamy ich zaangażowanie i wkład w nasz rozwój. Chcemy, żeby LINK4 było miejscem pracy, w którym każdy Pracownik może się rozwijać i budować swoje kompetencje. Dlatego prowadzimy dedykowane Pracownikom programy rozwojowe i szkolenia. Angażujemy się w inicjatywy, które pomagają tworzyć spójny wewnętrznie i zewnętrznie wizerunek employer branding (EB).
Pracując w modelu hybrydowym w naszych działaniach pamiętamy o wsparciu społeczności lokalnych, nie tylko w Warszawie, gdzie jest główna siedziba firmy, ale wszędzie tam, gdzie mieszkają i pracują zdalnie nasi Pracownicy.

Image
Check
Zdrowie

Zdrowie to jedna z największych wartości w życiu człowieka, która wpływa na każdy jego aspekt. Chcemy uświadamiać Pracownikom, jakie zagrożenia niesie ze sobą niewłaściwy tryb życia i jak można temu zapobiec. Prowadzimy akcje edukacyjne dla Pracowników mające na celu profilaktykę chorób cywilizacyjnych oraz nowotworowych.

Image
Check
Akcje Dobroczynne

Czujemy się odpowiedzialni za drugiego człowieka i zobowiązani do aktywności prospołecznej. Priorytetem działań o charakterze prospołecznym są dla nas:
bezpieczeństwo, integracja społeczna obejmująca edukację ekologiczną i zdrowotną, promocję zdrowia oraz dbanie o środowisko naturalne. Ważnym aspektem dla nas jest również integracja społeczna obejmująca edukację oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży. Podejmowane przez nas działania dobroczynne angażują Pracowników, więc każdy z nas ma osobisty wkład w kształtowanie odpowiedzialności społecznej organizacji. Wspieramy fundacje, stowarzyszenia, sprzątamy świat, zachęcamy do udziału w akcjach dobroczynnych. Organizujemy zbiórki wśród Pracowników oraz konkursy, które mają na celu pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom w LINK4 i organizacjom zewnętrznym, wspierającym ludzi, zwierzęta i ochronę środowiska.

Mistrzostwo

 

Chcemy być najlepsi w tym, co robimy. Dlatego myślimy w sposób innowacyjny, mamy odwagę podważać status quo i nie boimy się wprowadzać zmian. Działamy proaktywnie i skutecznie, a nasze inicjatywy są zauważane i doceniane.

Image
Tarcza z krzyżem
Zaufany partner zielonej transformacji

Będąc częścią największej grupy ubezpieczeniowej w regionie, wspieramy naszych Klientów i otoczenie w drodze do neutralności klimatycznej. Nie zapominamy również o środowisku naturalnym, z którego każdy z nas na co dzień korzysta i dążymy do ograniczenia jego degradacji. Rozwijamy ofertę ubezpieczeniową wspierającą produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Ubezpieczamy urządzenia i instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz odpowiedzialność cywilną tych, którzy poruszają się ekologicznie. Cały czas rozwijamy ofertę, która wspiera transformację energetyczno – klimatyczną. Prowadzenie przedsiębiorstwa w sposób świadomy i zaangażowany przekładamy na wprowadzanie konkretnych i realnych rozwiązań. Aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie na klimat, zaczęliśmy od siebie. Nasze odpowiedzialne podejście do zrównoważonego rozwoju przejawia się w wielu obszarach naszej działalności operacyjnej. Tam gdzie to możliwe, działamy proekologicznie. Korzystamy z zielonej energii i konsekwentnie ograniczamy jej zużycie. Wprowadziliśmy system zarządzania odpadami. Ograniczamy emisję spalin, zużycie prądu, wody i papieru. Budynek naszego biura posiada certyfikaty Leed.
Świadomość naszych Pracowników na temat ekologii i proekologicznych zachowań jest dla nas niezwykle ważna, dlatego organizujemy webinary i szkolenia zwiększające wiedzę i kształtujące odpowiednie postawy.
Inwestujemy bezpiecznie, dbając jednocześnie o to, aby w naszym portfelu inwestycyjnym znalazły się instrumenty podmiotów, które dbają o zrównoważony rozwój i podejmują inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom.

Image
Check
Działamy proaktywnie i skutecznie

Czujemy się odpowiedzialni za otoczenie w jakim funkcjonujemy, a społeczną odpowiedzialność biznesu uznajemy za nieodłączny element naszej działalności. Wspieramy wybrane organizacje i instytucje humanitarne, pożytku publicznego, edukacyjne i kulturalne.

Image
check
Profesjonalizm i zaangażowanie

Nieustannie pokazujemy Pracownikom sens pracy, jaki płynie z opierania swoich działań o wartości, którymi się kierujemy. Kształtujemy odpowiedzialną postawę u Pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska w strukturze organizacji.
Wierzymy, że taki sposób działania wprost przekłada się na satysfakcję naszych Klientów. Nasi Pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe ze szczególną starannością, rzetelnością i uczciwością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, przyjętymi zasadami etyki oraz w poszanowaniu ogólnie przyjętych dobrych obyczajów. Dokładamy wszelkich starań, aby zachowywać się w sposób profesjonalny i uczciwy we wszystkich naszych działaniach i relacjach biznesowych. Obejmuje to ocenę ryzyka oraz wdrażanie skutecznych systemów, które mają na celu przeciwdziałanie oszustwu, przekupstwu i korupcji w biznesie.

Image
check
Myślimy innowacyjnie

W relacjach biznesowych kierujemy się uczciwością, odpowiedzialnością, profesjonalizmem oraz innowacyjnością. Rozwijamy nasze produkty, kompetencje i technologie.
Wspieramy również inicjatywy naszych Pracowników dotyczące Klienta, procesów wewnętrznych, czy poprawy jakości pracy.

Image
check
Jesteśmy przedsiębiorczy i odpowiedzialni

Doskonale rozumiemy wagę partnerstwa i zaangażowania w międzyorganizacyjne inicjatywy, które promują zrównoważony rozwój. Jedną z naszych ambicji jest więc aktywny udział i wymiana doświadczeń w odpowiedzialnej i skierowanej na zrównoważony rozwój relacji z naszymi partnerami biznesowymi.

Image
check
Działamy etycznie i wspieramy uczciwą konkurencję

W naszej działalności zawsze dbamy o to, aby nasze postępowanie było zgodne z przepisami prawa i zobowiązujemy się do rywalizacji z innymi podmiotami z poszanowaniem etyki, transparentności i obowiązujących przepisów.

Image
check
Compliance

Zapewniamy zgodność działania LINK4 poprzez budowanie kultury korporacyjnej opartej na znajomości i przestrzeganiu przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych. Wdrożyliśmy standardy zarządzania konfliktami oraz standardy w zakresie przyjmowania i wręczania prezentów. Stale budujemy oraz podnosimy świadomość naszych Pracowników w obszarze compliance.

Image
check
Prawa Człowieka

LINK4 dokłada wszelkich starań, aby procesy i działania Spółki były satysfakcjonujące dla naszych Klientów, Partnerów i Interesariuszy. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi praw człowieka, każdy kto uzna, że prawa człowieka zostały naruszone przez LINK4 lub jego Partnerów, może zgłosić się do Rzecznika Klienta LINK4 pisemnie na adres Spółki lub korzystając z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.