Ubezpieczenie turystyczne
1zł PLN

Ubezpieczenie turystyczne - Podróże Polska

  • Koszty leczenia ambulatoryjnego w razie nieszczęśliwego wypadku.
  • Assistance, OC w życiu prywatnym, NNW.
  • Możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka, jak np. uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Sprawdź: Kalkulator Podróż

Aktywny urlop w górach, relaks nad Bałtykiem, wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym. Bez względu na to, gdzie planujesz odpoczynek, pamiętaj o odpowiednim ubezpieczeniu, które chroni finansowo Ciebie oraz Twoich bliskich.


Koszty leczenia i hospitalizacji  POKRYCIE KOSZTÓW LECZENIA

W ramach ubezpieczenia zapewniamy pokrycie kosztów:

  • badań i zabiegów ambulatoryjnych,
  • konsultacji lekarskich z dojazdem lekarza do miejsca zakwaterowania osoby ubezpieczonej, jeżeli jej stan zdrowia tego wymaga,
  • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych.

Organizujemy i świadczymy pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku, dodatkowo  jeśli np. złamiesz rękę, wypłacimy świadczenie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. 

W przypadku hospitalizacji dłuższej niż 7 dni –pokryjemy koszt transportu oraz zakwaterowania w hotelu jednej osoby towarzyszącej. Jeśli w podróży uczestniczyły dzieci i w wyniku Twojej hospitalizacji pozostały bez opiekuna, zaopiekujemy się nimi i pokryjemy koszt ich powrotu do domu.


OC w życiu prywatnym  POKRYCIE KOSZTÓW, GDY WYRZĄDZISZ KOMUŚ SZKODĘ

Zapewniamy również ochronę na wypadek wyrządzenia szkód finansowych osobie trzeciej, dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wypłacimy rekompensatę finansową poszkodowanej osobie.


ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu podręcznego  ODSZKODOWANIE ZA UTRACONE LUB USZKODZONE RZECZY

Ubezpieczenie bagażu podręcznego i sprzętu sportowego to rozwiązanie, dzięki któremu wypłacimy odszkodowanie za utracone lub uszkodzone rzeczy.


Ubezpieczenie mienia  OCHRONA MIESZKANIA PODCZAS NIEOBECNOŚCI

Ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas nieobecności chroni mienie przed skutkami pożaru i innych zdarzeń losowych, takich jak: zalanie, uderzenie pioruna, kradzieży z włamaniem.


Auto Assistance  AUTO ASSISTANCE NA CZAS PODRÓŻY SAMOCHODEM

Możesz wykupić także krótkoterminowe ubezpieczenie Auto Assistance, dzięki któremu uzyskasz pomoc m.in. w razie:

  • awarii na drodze lub wypadku,
  • zatrzaśnięcia lub zgubienia kluczyków,
  • kradzieży części pojazdu.

Zorganizujemy m.in. holowanie pojazdu, naprawę samochodu na miejscu zdarzenia lub samochód zastępczy, jeżeli samochód po wypadku nie będzie zdatny do kontynuowania podróży. Więcej o tej ofercie ubezpieczenia Assistance przeczytasz tutaj.

 

Skorzystaj z kalkulatora online
 Kalkulator online

 

Pozostałe ubezpieczenia turystyczne