Kup online polisę OC AC
Odnowienie ubezpieczenia

Odnowienie ubezpieczenia

Twoja polisa się kończy?

Odnów polisę

Najczęściej zadawane pytania.

Jak można przedłużyć polisę ubezpieczeniową w LINK4?

Obrazek strzałka w dół

Przedłużenie ubezpieczenia polisy LINK4 można dokonać na trzy sposoby. Możesz skorzystać z kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej. W ten sposób szybko i wygodnie obliczysz składkę. Możesz także zgłosić się do agenta. Trzecia możliwość to skorzystanie z oferty, jaką otrzymasz dwa tygodnie przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej.

Do kiedy należy przedłużyć ubezpieczenie?

Obrazek strzałka w dół

Odnowienie polisy ubezpieczeniowej OC powinno nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej. Jeżeli kierowca w tym czasie nie złoży wypowiedzenia lub nie zawrze sam nowej umowy, polisa przedłuży się automatycznie. W takim wypadku nie pozostaje nic innego jak opłacenie nowej składki.

Co w przypadku, jeśli ubezpieczenie nie zostanie przedłużone na czas?

Obrazek strzałka w dół

W takim wypadku właściciel danego pojazdu powinien jak najszybciej udać się do agenta ubezpieczeniowego i wykupić nową polisę OC, ponieważ każdy pojazd zarejestrowany w naszym kraju musi posiadać ważne OC. Jeżeli właściciel tego nie zrobi, może spotkać go kara w postaci grzywny nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Czy ubezpieczenie może być przedłużane automatycznie?

Obrazek strzałka w dół

Polisa OC z reguły przedłuża się automatycznie. Jeżeli jednak kierowca znalazł gdzieś korzystniejszą okazję, oczywiście może ubezpieczyć swój samochód w innym towarzystwie. Powinien on jednak pamiętać o tym, by najpóźniej dzień przed wygaśnięciem starej polisy wypowiedzieć jej kontynuację.

Czy są jakieś kary za brak przedłużenia polisy w terminie?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli polisa OC nie przedłuży się automatycznie, ani nie zostanie wykupiona nowa, właściciel pojazdu może zostać obciążony grzywną za przerwę w ubezpieczeniu pojazdu. Maksymalna kara dla posiadacza samochodu to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 roku kara, jaką można otrzymać to 8480 złotych, a od 1.07.2024 ta kwota będzie wynosiła 8600 złotych. Jej wysokość uzależniona jest od okresu, przez jaki nie było ważnego OC.