Ubezpieczenie turystyczne - Sporty wysokiego ryzyka

 • Koszty leczenia ambulatoryjnego w razie nieszczęśliwego wypadku.
 • Koszty ratownictwa i poszukiwania.
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Sprawdź: Kalkulator Podróż


Sporty ekstremalne wiążą się z podwyższonym ryzykiem wypadku. Dlatego przed wyjazdem zainwestuj w odpowiadanie ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka (ekstremalne). 
W ramach naszego ubezpieczenia ochroną objęte są sporty:

 • wspinaczka wysokogórska i skałkowa, 
 • sporty wodne na rzekach górskich, 
 • jazda na nartach wodnych, 
 • jazda na nartach poza wytyczonymi trasami, 
 • sporty motorowodne, 
 • speleologia,
 • spadochroniarstwo i lotniarstwo.

Pełną listę sportów znajdziesz w naszym OWU Podróże.

 

Koszty leczenia i hospitalizacji  KOSZTY LECZENIA I RATOWNICTWA

W razie nieszczęśliwego wypadku pokryjemy koszty zabiegów ambulatoryjnych, hospitalizacji, zakupu lekarstw i transportu do placówki medycznej. Jeżeli Twój stan zdrowia będzie wymagał wizyty lekarza w miejscu zakwaterowania, zapłacimy za jego dojazd i konsultację lekarską.

W ramach ubezpieczenia Assistance pokryjemy koszty akcji ratowniczej bądź poszukiwawczej w górach lub na akwenie wodnym.


ubezpieczenie sprzętu sportowego  WŁASNY SPRZĘT SPORTOWY

Ubezpieczenie sprzetu sportowego na wypadek kradzieży z włamaniem, rozboju, utraty i zniszczenia. Jeśli sprzęt sportowy zostanie uszkodzony podczas nieszczęśliwego wypadku, pokryjemy koszt jego naprawy. Natomiast, jeżeli naprawa przekroczy wartość sprzętu, wypłacimy odszkodowanie, za które będziesz mógł kupić nowy sprzęt. 


ubezpieczenie bagażu podręcznego  BAGAŻ

Jeśli z przyczyn niezależnych opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego przekroczy 6h, zwrócimy pieniądze za zakup niezbędnych środków higieny osobistej i żywności.

Oferujemy również ubezpieczenie bagażu podróżnego, dzięki któremu wypłacimy odszkodowanie, jeżeli stracisz bagaż w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju lub niewłaściwego przechowywania go przez przewoźnika.

 

Skorzystaj z kalkulatora online
Kalkulator online

 

Na co zwracać uwagę, wybierając ubezpieczenie “sportów ekstremalnych”?

Najważniejsza kwestia to zakres ubezpieczenia oraz lista sportów, jakie uznane są przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe za ekstremalne. Warto wiedzieć także, jaką pomoc otrzymasz w razie wypadku, uszkodzenia sprzętu sportowego lub jego kradzieży.

Jakie dyscypliny obejmuje ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka?

Ubezpieczenie sporty ekstremalne w LINK4 obejmuje: amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka (aktywność sportowa), której celem jest odpoczynek lub rozrywka, obejmująca uprawianie następujących sportów:

 • wspinaczka wysokogórska z użyciem sprzętu zabezpieczającego (liny, raki, czekan, uprząż) do 5500 m.n.p.m.,
 • wspinaczka skałkowa,
 • baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek statków powietrznych (zgodnie z definicją ustawy prawo lotnicze),
 • rafting, skoki do wody, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego lub przebywanie pod wodą na tzw. zatrzymanym oddechu (Freediving),
 • skoki na gumowej linie,
 • spadochroniarstwo,
 • speleologia,
 • sporty motorowe i motorowodne,
 • sporty i sztuki walki, myślistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami,
 • jazda na nartach wodnych, wakeboarding, kitesurfing, pływanie jachtem żaglowym pow. 20 mil morskich od brzegu,
 • heliskiing, heliboarding,
 • mountainboarding, parkur, free run, B.A.S.E. jumping, downhil, streetluge,
 • biegi długodystansowe pow. 5 km, triathlon.

Czym różnią się sporty ekstremalne od wysokiego ryzyka?

Sporty ekstremalne oraz sporty wysokiego ryzyka to terminy stosowane zamiennie dla określenia pewnej grupy dyscyplin sportowych. Zazwyczaj wymagają odwagi, doświadczenia oraz określonych umiejętności fizycznych. Najczęściej uprawiane są na niebezpiecznym terenie, na przykład w górach, na otwartych zbiornikach wodnych czy też w jaskiniach.

Ile kosztuje ubezpieczenie “sportów ekstremalnych”?

Cena uzależniona jest od wielu czynników, dlatego też składka obliczana jest dla każdego ubezpieczonego indywidualnie. Jej wysokość zależy m.in. od długości trwania polisy, zakresu ubezpieczenia, wysokości sum ubezpieczenia oraz ryzyk dodatkowych.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie “sportów ekstremalnych”?

Polisa ta skierowana jest do wszystkich miłośników sportów ekstremalnych, którym zależy na poczuciu bezpieczeństwa. Szeroki zakres ubezpieczenia pozwala na zabezpieczenie siebie oraz sprzętu sportowego i bagażu.

Ubezpieczenie Podróże dostępne w LINK4. Szczegółowe informacje sprawdź w OWU dostępnym na www.link4.pl

Ubezpieczenia turystyczne