Ubezpieczenie pomocy prawnej

 • Profesjonalne doradztwo prawne
 • Opinie prawne sporządzone wyłącznie przez adwokata lub radcę prawnego

Sprawdź: Kalkulator Mieszkanie

Potrzebujesz pomocy prawnej? Otrzymasz ją w ramach naszej umowy!

 • Telefoniczna informacja prawna - o ile to możliwe - problem prawny będzie rozwiązany na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Opracowanie pism i dokumentów
 • Przygotowanie opinii prawnej

Kontakt z prawnikami w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 17:00.

 

Ubezpieczenie pomocy prawnej – na czym polega?

Zdarzają się sytuacje, gdy pomoc prawnika staje się niezbędna. Prawa pacjenta, tematyka majątkowa, spadkowa, kupno czy sprzedaż nieruchomości – to tylko kilka tematów, które wymagają konsultacji specjalisty. Niestety koszty pomocy prawnej mogą być znacznym obciążeniem dla domowego budżetu – w takiej sytuacji sprawdzi się assistance prawne od LINK4, które wchodzi w skład pakietu ubezpieczeń nieruchomości. 

Dzięki tej polisie otrzymasz od nas niezbędne wsparcie, aby w sytuacji, która wymaga zaangażowania prawników czy przygotowania niezbędnych dokumentów, obyło się bez stresu i dodatkowych kosztów. 

Wykupując pakiet ubezpieczeń, którego częścią jest ubezpieczenie Pomocy prawnej w LINK4, możesz skorzystać z:

 • informacji prawnej – ubezpieczenie pomocy  prawnej zapewni Ci pozyskanie takich informacji prawnych jak:, wskazanie radcy prawnego lub adwokata, specjalizującego się w zgłoszonym przez Ciebie problemie, informacje na temat procedur i kosztów sądowych czy dane teleadresowe sądu i innych jednostek, powiązanych ze sprawą, możliwe rozwiązania zgłaszanego problemu - jeżeli prawo przewiduje ich kilka

 • opinii prawnej – ubezpieczenia tego rodzaju dają Ci możliwość uzyskania profesjonalnej opinii prawnej. Adwokat lub radca prawny zanalizuje zgłoszony przez Ciebie problem i wskaże rekomendowane rozwiązanie, które zostanie przesłane na podany adres mailowy.

 • pism i dokumentów prawnych - ubezpieczenie pomocy  prawnej gwarantuje Ci pomoc prawnika w przygotowaniu pism i dokumentów prawnych, takich jak: pozew, reklamacja, wezwanie do zapłaty, wniosek w postępowaniu egzekucyjnym czy nadanie pełnomocnictwa.

Assistance prawny – profesjonalna pomoc w krótkim czasie

Jeśli zastanawiasz, jakie ubezpieczenie pomocy prawnej będzie najlepszym rozwiązaniem, spróbuj wyobrazić sobie sytuację, w której takiej pomocy specjalisty możesz potrzebować. Są to zwykle nagłe, zaskakujące zdarzenia losowe, które wymagają od Ciebie natychmiastowej reakcji. 

Dobrze w takim momencie mieć zapewnioną profesjonalną pomoc prawną, która przejmie na siebie obowiązek przygotowywania sądowych pism, przeanalizuje dokładnie przebieg sprawy i wesprze Cię, udzielając konkretnych porad i opinii. Posiadania własnej pomocy prawnej daje Ci możliwość bezstresowego rozwiązywania spraw z różnych dziedzin prawa. 

Ważnym elementem prawnej pomocy jest również rodzaj komunikacji z ekspertem. Telefoniczna pomoc, wspierana elektronicznymi narzędziami, pozwala na szybką wymianę porad i informacji z Twoim prawnikiem. T.

Ubezpieczenie pomocy prawnej w LINK4. Dlaczego warto je wybrać?

W LINK4 otrzymasz od nas kompleksowe ubezpieczenie. Pomoc  prawna jest jednym z jego najważniejszych elementów. Sytuacje, które wymagają konsultacji z prawnikiem, są zwykle nieprzewidywalne, dlatego LINK4 stworzył specjalną infolinię prawniczą, która pozwoli Ci na szybki kontakt z ekspertem. Prawnicy czekają na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.  Jak skorzystać z pomocy?

 1. Za pośrednictwem infolinii prawnej zgłaszasz potrzebę skorzystania z pomocy prawnej.

 2. W ciągu 12 godzin roboczych od zgłoszenia problemu skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub e-mailowo i przedstawimy Ci propozycję rozwiązania problemu. 

 3. Jeśli charakter zgłoszonej sprawy wymaga wystawienia opinii prawnej lub przygotowania pism/dokumentów, zostaną one dostarczone drogą elektroniczną w ciągu 7 (opinia prawna) lub 5 (pismo/dokument prawny) dni roboczych od przesłania przez Ciebie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Skorzystaj z ubezpieczenia pomocy prawnej w LINK4 i rozwiązuj problemy bez stresu, dodatkowych kosztów i w krótkim czasie. Sprawdź naszą pełną ofertę ubezpieczeń i zobacz, w jakich innych sferach życia możesz liczyć jeszcze na pomoc od LINK4. 

Ile kosztuje ubezpieczenie pomocy prawnej?

Ubezpieczenie pomocy prawnej jest ochroną dawaną klientom LINK4 w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania. Nie ma konieczności podpisywania osobnego dokumentu lub uiszczenia dodatkowej opłaty. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które gwarantuje podstawowe usługi prawne, takie jak na przykład przygotowanie opinii prawnej.

W ramach polis dla właścicieli biznesu pakiet Pomocy prawnej można dokupić w cenie 15 zł. Nasi klienci mogą liczyć na pomoc prawną w wielu często trudnych sytuacjach losowych. Pewność, że można na kogoś liczyć, jest bardzo ważna i pomaga przetrwać ciężkie chwile. Szybkie działanie może uchronić Cię przed przykrymi konsekwencjami prawnymi lub finansowymi.

Co to jest ubezpieczenie pomocy prawnej?

Przedmiotem tej polisy jest ochrona prawnych interesów Ubezpieczającego, związanych z czynnościami życia prywatnego. W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej LINK4 zapewnia Ubezpieczającemu możliwość skorzystania z usług prawnych oraz pokrycie ich kosztów w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. Ochrona obejmuje pomoc w przygotowywaniu dokumentów, udzielenie porady lub konsultacji prawnej oraz kontakt telefoniczny z prawnikiem w razie takiej konieczności. Służą radą, gdy na przykład sprzedajesz nieruchomość, oczekujesz spadku cz. Jest to praktyczne rozwiązanie, z którego warto skorzystać, zwłaszcza w kryzysowych i wymagających natychmiastowego działania sytuacjach.

Kiedy może przydać się assistance prawny?

Ubezpieczenie pomocy prawnej jest przydatne w wielu sytuacjach. Na przykład wtedy, kiedy musisz sporządzić dokumenty czy pisma urzędowe lub dotyczące spraw prawnych. W życiu często pojawiają się sytuacje, które wymagają znajomości prawa, doskonałego rozumienia prawniczego żargonu lub szybkiego przygotowania ważnych dokumentów. Dlatego też ubezpieczenie pomocy prawna w LINK4 może przydać się każdemu w wielu przypadkach. Dzięki niemu nie pozostaniesz sam w sytuacjach wymagających wiedzy i doświadczenia prawniczego. Stały kontakt z prawnikiem, a także pomoc w zrozumieniu treści skomplikowanych dokumentów, co w wielu przypadkach może zapobiec poważnym stratom materialnym.

Posiadając polisę możesz zadzwonić na telefoniczną informację prawną, dostępną od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 17:00. Jeśli jest to możliwe, konsultant LINK4 pomoże rozwiązać dany problem prawny w trakcie trwania rozmowy telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Jak działa ubezpieczenie pomocy prawnej?

Prawo dla osoby postronnej może wydawać się skomplikowane i nie zawsze w pełni zrozumiałe, dlatego też pomoc prawnika jest często konieczna. Jednak koszty pomocy prawnej mogą być w niektórych przypadkach dość wysokie, a dostępne terminy odległe. Dzięki ubezpieczeniu w LINK4 nie musisz się tym zupełnie przejmować. Po zgłoszeniu przez osobę ubezpieczoną potrzeby pomocy prawnej w ciągu 12 godzin następuje kontakt ze strony LINK4. W zależności od tego, jak bardzo skomplikowana jest dana sprawa, jest ona rozwiązywana „od ręki” lub w czasie nie dłuższym niż 5 dni. 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Ubezpieczony inaczej umówi się z prawnikami.Jest to nowoczesna i praktyczna pomoc prawna. Ubezpieczenia tego rodzaju pozwalają na szybką reakcję prawnika, gdy zajdzie taka potrzeba. Wykwalifikowani specjaliści rozwiązują wątpliwości oraz udzielają odpowiedzi na pytania ubezpieczonego.

Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia ochrony prawnej?

Usługa ochrony prawnej oferowana przez LINK4 obejmuje swoim zakresem terytorialnym Polskę. Wszystkie usługi przynależne z tytułu tej polisy dotyczą przepisów prawa krajowego. Sporządzenie pism oraz przygotowywanie opinii prawnych dotyczy tylko spraw związanych z polskim systemem prawnym. Dokumenty, porady prawne oraz inna pomoc dotyczą tylko spraw, toczących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl