Ubezpieczenie pomocy prawnej

 • Profesjonalne doradztwo prawne
 • Opinie prawne sporządzone wyłącznie przez adwokata lub radcę prawnego

Sprawdź: Kalkulator Mieszkanie

Potrzebujesz pomocy prawnej? Otrzymasz ją w ramach naszej umowy!

 • Telefoniczna informacja prawna - o ile to możliwe - problem prawny będzie rozwiązany na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Opracowanie pism i dokumentów
 • Przygotowanie opinii prawnej

Kontakt z prawnikami w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 17:00.

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej – na czym polega?

Zdarzają się sytuacje, gdy pomoc prawnika staje się niezbędna. Prawa pacjenta, tematyka majątkowa, spadkowa, kupno czy sprzedaż nieruchomości – to tylko kilka tematów, które wymagają konsultacji specjalisty. Niestety koszty pomocy prawnej czy sądowej mogą być znacznym obciążeniem dla domowego budżetu – w takiej sytuacji sprawdzi się assistance prawne od LINK4, które wchodzi w skład pakietu ubezpieczeń nieruchomości. 

Dzięki tej polisie otrzymasz od nas niezbędne wsparcie, aby w sytuacji, która wymaga zaangażowania prawników czy przygotowania niezbędnych dokumentów, obyło się bez stresu i dodatkowych kosztów.

Wykupując pakiet ubezpieczeń, którego częścią jest ubezpieczenie ochrony prawnej w LINK4, możesz skorzystać z:

 • informacji prawnej - ubezpieczenie ochrony prawnej zapewni Ci pozyskanie takich informacji prawnych jak: natychmiastowe rozwiązanie Twojego problemu prawnego, wskazanie radcy prawnego lub adwokata, specjalizującego się w zgłoszonym przez Ciebie problemie, informacje na temat procedur i kosztów sądowych czy dane teleadresowe sądu i innych jednostek, powiązanych ze sprawą.
 • opinii prawnej– ubezpieczeniatego rodzaju dają Ci możliwość uzyskania profesjonalnej opinii prawnej. Adwokat lub radca prawny zanalizuje zgłoszony przez Ciebie problem i wskaże rekomendowane rozwiązanie, które zostanie przesłane na podany adres mailowy.
 • pism i dokumentów prawnych - ubezpieczenie prawne gwarantuje Ci pomoc prawnika w przygotowaniu pism i dokumentów prawnych, takich jak: pozew, reklamacja, wezwanie do zapłaty, wniosek w postępowaniu egzekucyjnym czy nadanie pełnomocnictwa.

Assistance prawny – profesjonalna pomoc w krótkim czasie

Jeśli zastanawiasz, jakie ubezpieczenie ochrony prawnej będzie najlepszym rozwiązaniem, spróbuj wyobrazić sobie sytuację, w której takiej pomocy specjalisty możesz potrzebować. Są to zwykle nagłe, zaskakujące zdarzenia losowe, które wymagają od Ciebie natychmiastowej reakcji. 

Dobrze w takim momencie mieć zapewnioną profesjonalną pomoc prawną, która przejmie na siebie obowiązek przygotowywania sądowych pism, przeanalizuje dokładnie przebieg sprawy i wesprze Cię, udzielając konkretnych porad i opinii. Posiadania własnej ochrony prawnej daje Ci możliwość bezstresowego rozwiązywania spraw z różnych dziedzin prawa. 

Ważnym elementem prawnej pomocy jest również rodzaj komunikacji z ekspertem. Telefoniczna pomoc, wspierana elektronicznymi narzędziami, pozwala na szybką wymianę porad i informacji z Twoim prawnikiem. To bardzo istotne w przypadku spraw sądowych, które wymagają na przykład niezwłocznego nadania pełnomocnictwa.

Ubezpieczenie pomocy prawnej w LINK4. Dlaczego warto je wybrać?

W LINK4 otrzymasz od nas kompleksowe ubezpieczenie. Ochrona prawna jest jednym z jego najważniejszych elementów. Sytuacje, które wymagają konsultacji z prawnikiem, są zwykle nieprzewidywalne, dlatego LINK4 stworzył specjalną infolinię prawniczą, która pozwoli Ci na szybki kontakt z ekspertem. Prawnicy czekają na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.  Jak skorzystać z pomocy?

 1. Za pośrednictwem infolinii prawnej zgłaszasz potrzebę skorzystania z pomocy prawnej.
 2. W ciągu 12 godzin roboczych od zgłoszenia problemu skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub e-mailowo i przedstawimy Ci propozycję rozwiązania problemu. 
 3. Jeśli charakter zgłoszonej sprawy wymaga wystawienia opinii prawnej lub przygotowania pism/dokumentów, zostaną one dostarczone drogą elektroniczną w ciągu 7 (opinia prawna) lub 5 (pismo/dokument prawny) dni roboczych od przesłania przez Ciebie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Skorzystaj z ubezpieczenia pomocy prawnej w LINK4 i rozwiązuj problemy bez stresu, dodatkowych kosztów i w krótkim czasie. Sprawdź naszą pełną ofertę ubezpieczeń i zobacz, w jakich innych sferach życia możesz liczyć jeszcze na pomoc od LINK4.

Ile kosztuje ubezpieczenie ochrony prawnej?

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest ochroną dawaną klientom LINK4 w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania. Nie ma konieczności podpisywania osobnego dokumentu lub uiszczenia dodatkowej opłaty. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które gwarantuje podstawowe usługi prawne, takie jak na przykład przygotowanie opinii prawnej.

W ramach polis dla właścicieli biznesu pakiet Pomocy prawnej można dokupić w cenie 15 zł.

Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej?

Przedmiotem tej polisy jest ochrona prawnych interesów Ubezpieczającego, związanych z czynnościami życia prywatnego. W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej LINK4 zapewnia Ubezpieczającemu możliwość skorzystania z usług prawnych oraz pokrycie ich kosztów w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

Kiedy może przydać się ubezpieczenie prawne?

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest przydatne w wielu sytuacjach. Na przykład wtedy, kiedy musisz sporządzić dokumenty czy pisma urzędowe lub dotyczące spraw prawnych. Posiadając polisę możesz zadzwonić na telefoniczną informację prawną, dostępną od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 17:00. Jeśli jest to możliwe, konsultant LINK4 pomoże rozwiązać dany problem prawny w trakcie trwania rozmowy telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Jak działa ubezpieczenie pomocy prawnej?

Po zgłoszeniu przez osobę ubezpieczoną potrzeby pomocy prawnej w ciągu 12 godzin następuje kontakt ze strony LINK4. W zależności od tego, jak bardzo skomplikowana jest dana sprawa, jest ona rozwiązywana „od ręki” lub w czasie nie dłuższym niż 5 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Ubezpieczony inaczej umówi się z prawnikami.

Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia ochrony prawnej?

Usługa ochrony prawnej oferowana przez LINK4 obejmuje swoim zakresem terytorialnym Polskę. Wszystkie usługi przynależne z tytułu tej polisy dotyczą przepisów prawa krajowego. Sporządzenie pism oraz przygotowywanie opinii prawnych dotyczy tylko spraw związanych z polskim systemem prawnym.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl