Dane firmy

 

Siedziba firmy:
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy,
działa na podstawie zezwolenia, wydanego przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2002r.

KRS 0000142452;
NIP 526-26-72-654;
wysokość kapitału zakładowego: 111 355 705,00 PLN; kapitał wpłacony w całości.

Spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

Nagrody i wyróżnienia

Sprawdź jakie nagrody przyznano LINK4

Sprawdź