Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

  • Chronimy majątek firmy od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.
  • Szeroki zakres ochrony z unikalnymi klauzulami.

 

 

 

Zadzwoń: 668 444 444

Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, możesz ubezpieczyć poniższe mienie:

  • nakłady inwestycyjne,
  • maszyny, urządzenia i wyposażenie (np.: maszyny, komputery, meble),
  • środki obrotowe (np.: surowce i półprodukty używane do produkcji, towary do sprzedaży),
  • mienie osób trzecich (np. mienie przyjęte do wykonania usługi naprawy),
  • wartości pieniężne (np.: gotówka w kasie lub transporcie do banku).

W przypadku szkody spowodowanej włamaniem, LINK4 pokryje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu.

Masz również możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe klauzule:

  • ubezpieczenie zewnętrznych elementów od ryzyka kradzieży,
  • ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia.