Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

  • Chronimy majątek firmy od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.
  • Szeroki zakres ochrony z unikalnymi klauzulami.

 

 

 

Zadzwoń: 668 444 444

Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, możesz ubezpieczyć poniższe mienie:

  • nakłady inwestycyjne,
  • maszyny, urządzenia i wyposażenie (np.: maszyny, komputery, meble),
  • środki obrotowe (np.: surowce i półprodukty używane do produkcji, towary do sprzedaży),
  • mienie osób trzecich (np. mienie przyjęte do wykonania usługi naprawy),
  • wartości pieniężne (np.: gotówka w kasie lub transporcie do banku).

W przypadku szkody spowodowanej włamaniem, LINK4 pokryje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu.

Masz również możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe klauzule:

  • ubezpieczenie zewnętrznych elementów od ryzyka kradzieży,
  • ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia.

Dlaczego warto ubezpieczyć swoją firmę od kradzieży lub włamania?

Utrata sprzętu, narzędzi czy też środków obrotowych może okazać się bardzo kosztowna, a czasami nawet uniemożliwić dalsze funkcjonowanie firmy. Ubezpieczenie się na taką ewentualność w LINK4 gwarantuje szybką wypłatę odszkodowania, możliwość zastąpienia skradzionego mienia i powrót do normalnego funkcjonowania firmy.

Na co należy zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia od kradzieży lub włamania?

By wybrać odpowiedni rodzaj polisy, zwróć uwagę na sumę oraz zakres ubezpieczenia. Ważne jest także to, jakie przedmioty objęte są ubezpieczeniem. Jest to mienie firmy, w tym m.in. środki obrotowe, jak towar lub surowce produkcyjne. Zapoznaj się także z wyłączeniami opisanymi w polisie, by w razie kłopotów nie doznać rozczarowania.

Ile kosztuje rozszerzenie podstawowej oferty ubezpieczenia od kradzieży lub włamania?

Koszt rozszerzenia podstawowej polisy uzależniony jest od wielu czynników, takich jak zakres, suma ubezpieczenia, czy też jego przedmiot. Obliczany jest on indywidualnie dla każdego ubezpieczonego. Jest to jednak kwota stosunkowo niska w porównaniu z ewentualnie poniesionymi stratami.

Jaki zakres działań obejmuje ubezpieczenie od kradzieży lub włamania?

Polisa ta obejmuje ochronę ubezpieczeniową i wypłatę odszkodowania w przypadku szkody będącej wynikiem kradzieży lub włamania. Pokryte zostaną koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, zamków, krat oraz urządzeń elektronicznych, takich jak kamery czy też czujniki ruchu. Działania te pozwalają na szybkie wznowienie funkcjonowania firmy.

Do jakiej kwoty obowiązuje ubezpieczenie od kradzieży lub włamania?

Limity dla szkód, które były następstwem kradzieży z włamaniem w miejscu ubezpieczenia zależą przede wszystkim od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia oraz sumy przyjętej w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. Przykładem może być ubezpieczenie wartości pieniężnych, dla których wysokość limitu uzależniona jest również od posiadanych zabezpieczeń.