Usługi Assistance

  • Organizujemy i pokrywamy koszty usług assistance.
  • Dodajemy dostęp do wielu fachowców.

 

 

 

 

Zadzwoń: 668 444 444
Usługi Assistance to część ubezpieczenia Twojego majątku. Dzięki nim uzyskasz pomoc w zachowaniu ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w razie poważnych problemów.

Przede wszystkim zorganizujemy i pokryjemy koszty dojazdu oraz robocizny specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj szkody.

Świadczymy pomoc w następujących zakresach:

  • assistance biurowy (np. ślusarz, hydraulik, elektryk, dekarz, murarz)
  • assistance medyczny (np. wizyta lekarza pierwszego kontaktu)
  • assistance rehabilitacyjny (np. dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego)

Jeżeli musisz zabezpieczyć ocalałe mienie z powodów losowych lub kradzieży z włamaniem, również się nim zajmiemy: obejmiemy dozór lub zorganizujemy jego transport w bezpieczne miejsce.

Co to jest ubezpieczenie assistance?

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance na rzecz Ubezpieczającego lub jego pracowników, w razie zajścia w okresie ubezpieczenia zdarzenia określonego w OWU. Polisa ta obejmuje świadczenie pomocy w następujących zakresach: assistance biurowy, medyczny i rehabilitacyjny.

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie assistance?

Polisa ta skierowana jest do właścicieli firm oraz przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić sobie oraz swoim pracownikom wysoki poziom usług pomocowych. Wizyty takich specjalistów jak ślusarz, hydraulik czy też elektryk zostaną szybko zorganizowane, a ich koszt zostanie pokryty przez LINK4. To samo dotyczy wizyty lekarza pierwszego kontaktu, dostarczenia leków lub sprzętu medycznego.

Ile kosztuje ubezpieczenie assistance?

Wysokość składki jest za każdym razem indywidualnie określana przez LINK4. Dlatego warto skontaktować się z naszym przedstawicielem, który po krótkiej rozmowie i zgromadzeniu potrzebnych informacji, przekaże Ci wszystkie niezbędne dane. Poda on też wysokość składki ubezpieczeniowej, związanej z usługami assistance.

Jak działa ubezpieczenie assistance w podróży?

Daje ono dostęp do wielu usług, przydatnych podczas wyjazdu samochodem za granicę. Po wystąpieniu zdarzenia objętego polisą wystarczy skontaktować się z LINK4, aby otrzymać potrzebną pomoc. To krótkoterminowe ubezpieczenie, które obowiązuje na terenie niemal całej Europy. Jest praktycznym uzupełnieniem OC oraz AC podczas dłuższych i dalszych wyjazdów.

Co obejmuje ubezpieczenie assistance w podróży?

W zakresie tego ubezpieczenia znajduje się pomoc techniczna w licznych przypadkach takich jak przebicie opony, awaria czy też kradzież. W pakiecie znajduje się także samochód zastępczy w razie kradzieży lub uszkodzenia Twojego pojazdu, nocleg, lub kierowca zastępczy. Otrzymasz także pomoc informacyjną w trasie na terenie całej Europy w języku polskim.