Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Na terenie Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii.

Ochrona może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule.

ubezpieczenia biznes

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w LINK4?
 

 • Image
  pracownicy
  Odpowiedzialność cywilna Twoja i pracowników

  Ustawa częściowo reguluje zakres odpowiedzialności cywilnej, która wynika z prowadzenia działalności gospodarczej oraz z posiadania mienia. Dotyczy to zarówno szkód materialnych, jak i niematerialnych, a także potencjalnych roszczeń osób trzecich. Jednakże warto zauważyć, że regulacje te dotyczą tylko kilku wybranych zawodów. Dlatego też, ważne jest, aby przedsiębiorca był świadomy swoich obowiązków i zabezpieczył się przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, nawet jeżeli jego działalność nie jest bezpośrednio regulowana przez ustawę.

 • Image
  lokalizacja
  Szeroki zakres terytorialny

  Ubezpieczenie jednoosobowej działalności gospodarczej oferowane przez nas zapewnia szeroki zakres ochrony, nie tylko na terytorium Polski, ale również w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki temu, prowadząc działalność za granicą lub współpracując z partnerami z tych krajów, możesz czuć się bezpieczny, wiedząc, że Twoja firma jest odpowiednio chroniona.
   

 • Image
  ubezpieczenie
  Szkody rzeczowe i osobowe

  Ubezpieczenie oferowane przez nas ma na celu zapewnienie szerokiej ochrony Twojej działalności oraz jej składników. Kluczowe elementy tego zabezpieczenia dotyczą szkód osobowych oraz rzeczowych. Współpracując z nami, zapewniasz sobie wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Nasza misja polega na tym, byś mógł prowadzić biznes bez niepotrzebnego stresu związanego z potencjalnymi stratami.
   

 • Image
  consultant
  Kalkulacja składki przez telefon

  Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie ubezpieczeń dla Twojego biznesu? Nie czekaj! Wystarczy zadzwonić pod numer 668 444 444, a nasi konsultanci dostarczą Ci wszystkie potrzebne informacje, w tym estymację wysokości składki. Naszym priorytetem jest dostarczenie Ci najlepszego rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami już dziś!
   

  Prowadź swoją firmę ze spokojną głową – OC dla jednoosobowej działalności gospodarczej

  Niezależnie od tego, jaki jest profil Twojej firmy, zawsze możesz przypadkowo wyrządzić szkodę osobową lub rzeczową klientowi korzystającemu z Twoich usług. Wypłata odszkodowania z własnej kieszeni może okazać się dużym wyzwaniem dla właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej dysponującej niewielkim kapitałem własnym. Ubezpieczenie OC pomoże uniknąć takich problemów.

  W Pakiecie z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dostaniesz od nas

  • Ochronę cywilną kontraktową

  W ramach umowy odpowiedzialność cywilna może być rozumiana, jako odpowiedzialność cywilna kontraktowa, czyli związana z nieprawidłowym wykonaniem usługi.

  • Ochronę cywilną deliktową

  Zapewnia ochronę na wypadek działań niedozwolonych (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), za które ponosisz odpowiedzialność. Znajdzie zastosowanie m.in. wtedy, gdy klient poślizgnie się na nieodśnieżonym chodniku na terenie firmy i złamie nogę.

  • Elastyczną sumę ubezpieczenia

  To od Ciebie zależy, jaka będzie suma ubezpieczenia OC jednoosobowej działalności gospodarczej.

  • Dodatkową klauzulę 

  W zależności od indywidualnych potrzeb możesz również rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe klauzule, np. OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi, OC pracodawcy czy OC w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu.

  Potrzebujesz taniego ubezpieczenia?

  Zadzwoń: 668 444 444

  Przykładowe kalkulacje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na LINK4

  W przypadku pani Alicji z Piły, która prowadzi salon stylizacji paznokci, składka ubezpieczenia OC wyniosła 367 zł.

  Pan Konrad z Koszalina – właściciel małego warsztatu samochodowego – zapłacił za ubezpieczenie OC 552 zł.

  Pani Ewelina z Leszna wykupiła ubezpieczenie OC, by zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa podczas świadczenia usług marketingowych. Kosztowało ją to 375 zł.

  • Image
   Kobieta

   Alicja

  • Image
   Mężczyzna

   Konrad

  • Image
   Kobieta

   Ewelina

  Ikona ostrzeżenia

  *Przedstawione dane zostały pozyskane z kalkulacji przeprowadzonych przez LINK4.

   Rozszerz Twoją ochronę o

    Najczęściej zadawane pytania.

    Co dokładnie obejmuje ubezpieczenie OC dla firmy jednoosobowej?

    Obrazek strzałka w dół

    Polisa OC dla firmy jednoosobowej obejmuje odpowiedzialność cywilną zarówno z tytułu czynów niedozwolonych (tak zwaną odpowiedzialność cywilną deliktową), jak i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Jest to tzw. odpowiedzialność cywilna kontraktowa. W LINK4 istnieje także możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka.

    Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia OC dla firmy jednoosobowej?

    Obrazek strzałka w dół

    Najważniejszą kwestią jest zakres ochrony ubezpieczeniowej zawarty w danej polisie. Nie powinien on być ani zbyt wąski, ani zbyt szeroki, ponieważ w efekcie możesz otrzymać ochronę niedostosowaną do wymagań i potrzeb Twojej firmy. Ważna jest także suma ubezpieczenia – zbyt mała może nie pokryć Twoich potrzeb, a zbyt duża wpłynie na zwiększenie składki.

    Kiedy przydatne będzie ubezpieczenie OC dla firmy jednoosobowej?

    Obrazek strzałka w dół

    Polisa ta jest przydatna dla wszystkich prowadzących działalność, która obarczona jest ryzykiem spowodowania szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Szkoda taka może powstać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem. Dzięki polisie unikniesz kłopotów związanych z wypłacaniem świadczeń pieniężnych poszkodowanym z własnej kieszeni.

    O jakie dodatkowe klauzule można rozszerzyć ubezpieczenie?

    Obrazek strzałka w dół

    Polisę OC dla firmy jednoosobowej możesz rozszerzyć o następujące klauzule: OC w związku z wprowadzeniem do obrotu produktem, OC pracodawcy, OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi. Mogą to być też inne klauzule dopasowane do rodzaju prowadzonej działalności wskazane w OWU. Jest to elastyczna polisa dla wielu rodzajów działalności gospodarczej.

    Czy istnieje możliwość zmniejszenia zakresu ubezpieczenia OC dla mojej firmy?

    Obrazek strzałka w dół

    W LINK4 możesz dopasować polisę OC dla jednoosobowej firmy do swoich potrzeb. Jeśli stwierdzisz, że zakres proponowanej ochrony ubezpieczeniowej jest zbyt szeroki, bez przeszkód możesz ograniczyć polisę tylko do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym, co spowoduje także obniżenie składki. Jest to wygodne i praktyczne rozwiązanie.

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wchodzi w skład ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

    Szczegółowe informacje sprawdź w OWU na www.link4.pl

    Ile kosztuje ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności?

    Obrazek strzałka w dół

    Wysokość składki na ubezpieczenie OC dla jednoosobowej działalności zależy od kilku czynników, w tym m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, zakresu polisy i wybranej sumy ubezpieczenia. Jeśli chcesz sprawdzić cenę za swoje OC dla firmy jednoosobowej, skontaktuj się z agentem albo zadzwoń pod numer 668 444 444. Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w konfiguracji dobranego do Twoich potrzeb ubezpieczenia.

    Czy ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności gospodarczej jest obowiązkowe?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie OC firmy jednoosobowej to ubezpieczenie obowiązkowe, jednak wśród zawodów znajdziesz wybrane, które mają obowiązek wykupić polisę OC. W pozostałych przypadkach masz prawo podjęcia samodzielnej decyzji o wykupieniu polisy i wybraniu jej zakresu. W praktyce jednak takie ubezpieczenie powinna wykupić każda osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Nieprzewidziane sytuacje mogą zdarzyć się zawsze. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze w zakresie odpowiedzialności cywilnej mogą wywołać poważne problemy finansowe Twojego biznesu. Polisa OC zapewnia ochronę w takiej sytuacji.

    Jak działa OC firmy jednoosobowej?

    Obrazek strzałka w dół

    OC firmy jednoosobowej to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Można je wykupić również bez zawierania umowy w zakresie ubezpieczenia majątku firmy. Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie oraz szkody rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia przedsiębiorstwa.

    Odpowiedzialność cywilna obejmuje zarówno odpowiedzialność deliktową (z tytułu czynów niedozwolonych), jak i odpowiedzialność kontraktową (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania). Wykupując OC, możesz również ograniczyć ochronę tylko do szkód wyrządzonych na skutek czynu niedozwolonego, dzięki czemu obniżysz wysokość składki.

    Dlaczego warto wykupić OC dla firmy jednoosobowej?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie OC firmy jednoosobowej zapewnia kompleksową ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontaktową, a także daje możliwość rozszerzenia zakresu polisy o dodatkowe opcje. Ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności jest nieocenione w sytuacji, gdy na skutek prowadzenia firmy dojdzie do szkód osobowych bądź rzeczowych u osób trzecich. Dzięki polisie unikniesz problemów z wypłatą odszkodowania z własnej kieszeni.

    Jakie ryzyka są pokrywane przez ubezpieczenie OC dla firmy jednoosobowej?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie OC firmy jednoosobowej pokrywa zarówno szkody związane z odpowiedzialnością deliktową, jak i kontraktową. Zabezpiecza nie tylko na wypadek szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale również z posiadanym mieniem.

    Czy ubezpieczenie OC firmy jednoosobowej można rozszerzyć?

    Obrazek strzałka w dół

    Swoje ubezpieczenie OC firmy jednoosobowej możesz rozszerzyć o dodatkowe opcje, dopasowując zakres ochrony do swoich indywidualnych potrzeb. Dostępne klauzule to m.in. OC w związku z wprowadzeniem do obrotu produktem, OC pracodawcy czy OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi. Wiemy, że każdy biznes działa inaczej. Z tego powodu przypominamy, że inne klauzule dopasowane do rodzaju prowadzonej działalności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

    Jaka jest suma ubezpieczenia OC firmy jednoosobowej?

    Obrazek strzałka w dół

    Suma ubezpieczenia OC jednoosobowej działalności gospodarczej jest za każdym razem dobierana do warunków prowadzenia przedsiębiorstwa i zakresu ochrony. Trzeba pamiętać, że ten nie może być zbyt wąski, ponieważ nie da pełnego zabezpieczenia. Zbyt wysoka suma ubezpieczenia sprawi z kolei, że składka znacznie wzrośnie, a w razie zdarzenia ubezpieczeniowego i tak nie zapewni wyższej wypłaty niż wysokość szkody.

    Czy OC firmy jednoosobowej obejmuje działalność poza granicami Polski?

    Obrazek strzałka w dół

    Jeśli w umowie nie ustalono inaczej, zakres terytorialny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody z wypadków ubezpieczeniowych powstałych na terytorium Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii i Norwegii. Ochrona dotyczy wypadków, które zaszły na terytorium wskazanym powyżej w okresie ubezpieczenia i zostały zgłoszone przed terminem przedawnienia roszczeń.

    Na jaki okres zawierana jest umowa ubezpieczenia OC firmy jednoosobowej?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednoosobowej działalności gospodarczej jest zawierane na 12 miesięcy. Dokładny czas trwania ochrony znajdziesz w polisie. Po jego zakończeniu możesz przedłużyć ubezpieczenie, dostosowując jego zakres do swoich aktualnych potrzeb.

    Jak kupić ubezpieczenie OC firmy jednoosobowej?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie OC jednoosobowego przedsiębiorstwa możesz wykupić w dogodny dla siebie sposób. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy agenta, skontaktuj się z jednym ze współpracujących z nami specjalistów. Możesz również zgłosić chęć zawarcia umowy telefonicznie. Nasi doświadczeni doradcy przybliżą szczegóły polisy i pomogą dobrać dodatkowe opcje. W ten sposób bez wychodzenia z domu możesz zabezpieczyć swój biznes na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

    OC dla firm

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, dostępne także bez zawierania umowy o ubezpieczenie majątku Firmy.

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem.

    Odpowiedzialność cywilna obejmuje zarówno odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (Odpowiedzialność cywilna deliktowa), jak i odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (Odpowiedzialność cywilna kontraktowa).

    Jeżeli uznasz, że proponowany zakres ochrony jest dla Twojej działalności zbyt szeroki, możesz ograniczyć ochronę tylko do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym, co spowoduje także obniżenie składki.

    Możesz również rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe klauzule:

    • OC w związku z wprowadzeniem do obrotu produktem,
    • OC pracodawcy,
    • OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi,
    • inne klauzule dopasowane do rodzaju prowadzonej działalności wskazanych w OWU.