Wielka Oferta dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 • Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy na jednej polisie.
 • Zakres ochrony dopasowany w zależności od rodzaju działalności.
 • Szeroki zakres usług assistance i pomocy prawnej, w tym doradztwo podatkowe.

 

 

Zadzwoń: 668 444 444

Jeżeli obroty firmy nie przekraczają rocznie 15 mln zł, a wartość mienia w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł, jest to oferta dla TWOJEJ FIRMY!

 

Pakiet LINK4 Firma to kompleksowa ochrona firmy:
Możesz ubezpieczyć:

 • majątek firmy od pożaru i innych zdarzeń losowych lub od wszelkiego ryzyka, a także od kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • sprzęt elektroniczny od wszelkiego ryzyka,
 • środki obrotowe w transporcie,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
 • pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowo możesz otrzymać:

 • usługi assistance,
 • pomoc prawną, w tym doradztwo podatkowe.

 

Ulotka reklamowa - zobacz zakres

Zakres ochrony obejmuje:

 • Ubezpieczenie mienia od nazwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka Toggle button

  Opcja obowiązkowa, jeśli chcesz skorzystać z pakietu Firma. Chroni majątek Firmy od pożaru, gradu. Więcej...

 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem Toggle button

  Chroni majątek Twojej Firmy od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. Więcej...

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka Toggle button

  Chroni sprzęt elektroniczny należący do Twojej Firmy. Więcej…

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Toggle button

  Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Więcej...

 • Ubezpieczenie środków obrotowych w transporcie Toggle button

  Chroni mienie przewożone w transporcie własnym lub obcym od zdarzeń losowych. Więcej…

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Toggle button

  Ty decydujesz o zakresie ubezpieczenia, a my chronimy Twoich pracowników. Więcej…

 • Usługi Assistance Toggle button

  Ochrona Twojego majątku i pomoc w rozwiązaniu problemów pod okiem specjalistów. Więcej...

 • Pomoc prawna Toggle button

  Doradztwo podatkowe, porada prawna i inne.  Więcej…