Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka

  • Ochrona sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego należącego do Twojej Firmy.
  • Ubezpieczamy dane i wymienne nośniki danych.


 

Zadzwoń: 668 444 444

Możesz ubezpieczyć poniższy sprzęt elektroniczny:

  • sprzęt elektroniczny stacjonarny,
  • sprzęt elektroniczy przenośny,
  • sprzęt medyczny,
  • telefony komórkowe,
  • dane i wymienne nośniki danych.

Ważne: Sprzęt elektroniczny musi stanowić własność Twojej Firmy lub/i musi być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ochroną objęte są szkody rzeczowe, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu elektronicznego, w następstwie jakiegokolwiek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego niezależnego od Twojej woli, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności LINK4.

Możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe klauzule, m.in. o:

  • ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza terenem Europy.