Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka

  • Ochrona sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego należącego do Twojej Firmy.
  • Ubezpieczamy dane i wymienne nośniki danych.


 

Zadzwoń: 668 444 444

Możesz ubezpieczyć poniższy sprzęt elektroniczny:

  • sprzęt elektroniczny stacjonarny,
  • sprzęt elektroniczy przenośny,
  • sprzęt medyczny,
  • telefony komórkowe,
  • dane i wymienne nośniki danych.

Ważne: Sprzęt elektroniczny musi stanowić własność Twojej Firmy lub/i musi być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ochroną objęte są szkody rzeczowe, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu elektronicznego, w następstwie jakiegokolwiek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego niezależnego od Twojej woli, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności LINK4.

Możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe klauzule, m.in. o:

  • ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza terenem Europy.

Jaki sprzęt elektroniczny obejmuje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w LINK4?

W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego możesz objąć ochroną: sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, medyczny, telefony komórkowe, dane oraz wymienne nośniki danych. Co ważne, wszystkie urządzenia muszą stanowić własność Twojej Firmy. Powinny być także wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak działa ubezpieczenie sprzętu elektronicznego poza granicami Polski?

Sprzęt elektroniczny w czasie eksploatacji objęty jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii i Norwegii, chyba że umówiono się inaczej. Dotyczy to urządzeń przenośnych. Sprzęt stacjonarny podlega ochronie tylko na terenie Polski w miejscu wskazanym w polisie.

Na podstawie czego ubezpieczyciel określa czy sprzęt należy do firmy lub jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej?

Według LINK4 sprzęt należący do firmy to urządzenia, które stanowią własność Ubezpieczającego. Może to być także sprzęt, który posiada na podstawie innego tytułu prawnego. Powinien być on zewidencjonowany, mieć związek z prowadzoną działalnością i być wskazany w umowie ubezpieczenia. Urządzenia wynajmowane nie mogą zostać objęte ochroną w ramach tej polisy.

Na czym polega ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, należącego do firmy lub wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej?

LINK4 ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, polegające na jego uszkodzeniu lub zniszczeniu. Mogą być one następstwem jakiegokolwiek zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności na mocy postanowień OWU.

Czy warto ubezpieczać dane firmowe i nośniki danych firmowych?

Jak najbardziej – tak. Utrata nośników danych lub znajdujących się na nich plików może mieć bardzo poważne konsekwencje. Koszty odzyskiwania danych lub naprawy dysków są wysokie. Dlatego też, jeżeli Twoja firma przechowuje istotne informacje, powinieneś ubezpieczyć je w LINK4, by zawsze mieć możliwość ich odzyskania.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka wchodzi w skład ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje sprawdź w OWU na www.link4.pl