Chronimy Twoich pracowników.

Ty decydujesz o zakresie ubezpieczenia.

Sam ustalasz sumę ubezpieczenia.

ubezpieczenia biznes

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w LINK4?
 

 • Image
  edycja
  Elastyczna suma ubezpieczenia

  Wybór sumy ubezpieczenia w polisie NNW jest kluczowy. Analizując swoje potrzeby i potencjalne ryzyko, dostosuj odpowiednią sumę. Jeśli prowadzisz aktywny tryb życia lub Twoja praca niesie ryzyko, rozważ wyższą kwotę. Dzięki temu, w razie wypadku, skupisz się na powrocie do zdrowia, nie martwiąc się o finanse.

 • Image
  ubezpieczenie
  Ochrona Twoich pracowników

  Dla firm ceniących bezpieczeństwo swoich pracowników proponujemy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nasza polisa chroni Twoją kadrę niezależnie od miejsca na świecie — czy to w biurze, czy podczas delegacji za granicą. Wybierz LINK4, a my zadbamy o Twoją firmę, oferując wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
   

 • Image
  consultant
  Zakup ubezpieczenia przez telefon

  Potrzebujesz ubezpieczenia dostosowanego do Twoich wymagań? U nas proces zakupu jest prosty i szybki. Wystarczy, że zadzwonisz pod numer 668 444 444, a nasi specjaliści pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie. Czekamy na Twój kontakt!

  Zapewnij sobie i pracownikom finansowe wsparcie, gdy dojdzie do trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków

  Nie możesz przewidzieć wszystkich sytuacji mogących skutkować wystąpieniem uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania obowiązków zawodowych. W takiej sytuacji nieocenionym wsparciem może okazać się NNW. Ubezpieczenie zapewnia dostęp do świadczeń w wysokości odpowiadającej procentowemu uszczerbkowi na zdrowiu.

  W Pakiecie z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków dostaniesz od nas

   

  • Ochronę Ciebie i Twoich pracowników

  Ochrona ubezpieczeniowa w ramach NNW dotyczy nie tylko Ciebie jako właściciela firmy, ale też pracowników. Wszystkie osoby obowiązują takie same warunki, a polisa jest ważna na całym świecie.

  • NNW – zakres ograniczony 

  Zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek wystąpienia nieszczęśliwych wypadków podczas wykonywania obowiązków zawodowych, a także dojazdu do pracy i powrotu do domu.

  • NNW – zakres pełny

  W przypadku tego wariantu ochrona ubezpieczeniowa działa tak jak w zakresie ograniczonym, ale zostaje rozszerzona również o zdarzenia, do których może dojść w życiu prywatnym pracowników. Są zatem chronieni przez cały czas, niezależnie od tego, czy akurat pracują, czy też mają wolne.

  Potrzebujesz taniego ubezpieczenia?

  Zadzwoń: 668 444 444

  Przykładowe kalkulacje ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw rozszerzonego o NNW w LINK4

  Pani Iza z Elbląga prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i wykupiła ubezpieczenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw z NNW dla siebie za 274 zł na rok.

  W przypadku pana Rafała z Milicza – właściciela firmy zatrudniającej 5 osób – składka za ubezpieczenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw wraz z ubezpieczeniem NNW wyniosła 864 zł.

  Pan Michał i pani Aneta są współwłaścicielami salonu fryzjerskiego ze Słupska. Wykupili dla siebie ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw z NNW za 459 zł na rok.

  • Image
   Kobieta

   Iza

  • Image
   Mężczyzna

   Rafał

  • Image
   Mężczyzna

   Michał i Aneta

  Ikona ostrzeżenia

  *Przedstawione dane zostały pozyskane z kalkulacji przeprowadzonych przez LINK4.

   Rozszerz Pakiet o dodatkowe opcje

    Najczęściej zadawane pytania.

    Co to jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

    Obrazek strzałka w dół

    Jest to polisa w LINK4, w ramach której ubezpieczone są następstwa nieszczęśliwych wypadków, doznane przez pracowników firmy prowadzonej przez osobę ubezpieczającą. Ubezpieczenie takie swoim zakresem terytorialnym obejmuje cały świat. Dlatego też z polisy tej mogą skorzystać firmy delegujące pracowników poza granice kraju.

    Co obejmuje ubezpieczenie NNW dla pracowników firm?

    Obrazek strzałka w dół

    W przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku, skutkującego trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, ubezpieczonemu przysługuje świadczenie podstawowe. Jego wysokość jest określona w umowie ubezpieczeniowej. Ubezpieczonemu przysługują też dodatkowe świadczenia, obejmujące zwrot poniesionych kosztów badań wymaganych przez LINK4 lub zakup sprzętu medycznego. W przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, osoby wskazane w polisie otrzymają jednorazowe świadczenie.

    Ile kosztuje ubezpieczenie NNW dla pracowników firm?

    Obrazek strzałka w dół

    Składka uzależniona jest od ilości osób ubezpieczonych przez ubezpieczającego, wysokości sumy ubezpieczenia oraz wybranego przez pracowników rodzaju polisy. Wpływ na wysokość składki ma także zakres ubezpieczenia oraz rodzaj prowadzonej działalności i towarzyszący jej poziom ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

    Jakie są rodzaje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników firm?

    Obrazek strzałka w dół

    W LINK4 dostępne są dwa warianty. Pierwszy z nich to tak zwany zakres rozszerzony. Dotyczy on świadczeń, związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, które mogą przydarzyć się osobom ubezpieczonym nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych. Wypadki takie mogą się również zdarzyć podczas drogi do lub z pracy oraz w życiu prywatnym, 24 godziny na dobę, gdziekolwiek na świecie. Drugi wariant obejmuje podobny zakres ubezpieczenia, z pominięciem wypadków w życiu prywatnym.

    Czy warto wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

    Obrazek strzałka w dół

    Zakup tego rodzaju polisy jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem, pozwalającym zabezpieczyć finansowo pracowników w razie urazu, wypadku, czy też kalectwa. Polisa ta zabezpiecza też rodzinę pracownika, gdy skutkiem wypadku będzie jego śmierć.

    Koszt polisy jest niewielki, a może ona okazać się ważną pomocą dla osoby ubezpieczonej lub jej bliskich.

    Dotyczy produktu NNW, który wchodzi w skład ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje sprawdź w OWU na www.link4.pl

    Czy każdy pracownik w firmie musi być objęty ubezpieczeniem NNW?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jednak warto je wykupić w przypadku każdego przedsiębiorstwa, które zatrudnia pracowników. Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, który będzie skutkował powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu, polisa zapewni wypłatę środków. Ubezpieczony otrzyma również dodatkowe świadczenia, w tym np. zwrot kosztów badań wymaganych przez towarzystwo ubezpieczeniowe czy zakupu sprzętu medycznego. Polisą są objęci wszyscy pracownicy. 

    Czy ubezpieczenie NNW obejmuje wypadki w czasie wolnym od pracy?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem czynności zawodowych doznane przez osoby objęte ubezpieczeniem. Chodzi przede wszystkim o czynności podejmowane przez pracownika, za które otrzymuje on wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę bądź innej umowy cywilnoprawnej lub wykonywanie tych czynności poprzez prowadzenie przez ubezpieczonego działalności gospodarczej, lub zawodowej we własnym imieniu. Możesz jednak rozszerzyć zakres ochrony, wybierając zakres rozszerzony polisy. W tym wypadku ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia związane z następstwami wypadków ubezpieczeniowych, jakim może ulec ubezpieczony w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, w tym podczas drogi z pracy lub do pracy oraz w życiu prywatnym.

    Czy ubezpieczenie NNW trzeba wykupić dla wszystkich pracowników?

    Obrazek strzałka w dół

    Ochroną ubezpieczeniową muszą być objęte wszystkie osoby należące do ściśle zdefiniowanej i udokumentowanej zbiorowości, którą określa się w umowie ubezpieczenia. Wszyscy pracownicy są ubezpieczani na jednakowych warunkach.  W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej nowo zatrudniane osoby mogą zostać objęte ochroną, jeśli charakter wykonywanej przez nie pracy jest taki sam, jak w przypadku pozostałych pracowników.

    Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania świadczenia w ramach ubezpieczenia NNW dla pracowników?

    Obrazek strzałka w dół

    Do wypłaty świadczenia z ubezpieczenia NNW dla pracowników potrzebne jest stwierdzenie związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem ubezpieczeniowym a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, bądź śmiercią. Towarzystwo ubezpieczeniowe weryfikuje tę okoliczność na podstawie przedłożonych dowodów, w tym dokumentów i wyników badań lekarskich. 

    Jak kupić ubezpieczenie NNW dla pracowników?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników można wykupić za pośrednictwem agenta lub kontaktując się z nami w dogodny dla siebie sposób. Na przykład dzwoniąc pod numer 668 444 444, otrzymasz pomoc doświadczonego konsultanta, który pomoże dobrać zakres polisy i wskaże wysokość składki. 

    Jaka jest suma ubezpieczenia NNW dla pracowników?

    Obrazek strzałka w dół

    Sumę ubezpieczenia – czyli górną granicę odpowiedzialności LINK4 – ustala ubezpieczający dla każdej osoby objętej ochroną. Jej wysokość powinna być dobrana do potrzeb pracowników. Pamiętaj, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym co do zasady wyższa składka, ale również wyższa wypłata w przypadku powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto podkreślić, że Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu o wypłacane w trakcie trwania umowy ubezpieczenia świadczenia.

    Jak ustala się stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu?

    Obrazek strzałka w dół

    Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest określany w procentach. Ustala go lekarz orzecznik niezwłocznie po zakończeniu leczenia ubezpieczonego z uwzględnieniem zaleconego przez lekarza okresu leczenia usprawniającego, nie później jednak niż w 24 miesiące od dnia zdarzenia. 

    Komu jest wypłacane świadczenie z ubezpieczenia NNW dla pracowników?

    Obrazek strzałka w dół

    W razie trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie jest wypłacane do rąk pracownika. Gdyby doszło do śmierci ubezpieczonego, środki są wypłacane w następującej kolejności:

    1. małżonkowi;
    2. dzieciom, jeżeli brak jest małżonka;
    3. rodzicom, jeśli brak jest małżonka i dzieci;
    4. innym spadkobiercom zmarłego, jeśli brak jest małżonka, dzieci i rodziców. 

    Jeżeli jest kilka osób uprawnionych w danej grupie, to świadczenie jest im wypłacane w równych częściach.
     

    Czy ubezpieczenie NNW obejmuje pracowników pracujących za granicą?

    Obrazek strzałka w dół

    W zakres polisy wchodzą zdarzenia na całym świecie, bez ograniczeń terytorialnych. Ubezpieczenie NNW możesz więc wykupić również, jeśli chcesz chronić swoich pracowników na wypadek nieszczęśliwych wypadków poza granicami kraju. 

    Czy ubezpieczenie NNW dla pracowników obejmuje także drogę z i do pracy?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje również drogę z i do pracy. Zarówno zakres podstawowy polisy, jak i zakres rozszerzony, obejmują świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jakim może ulec pracownik w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, w tym podczas drogi z pracy lub do pracy. 

    Jakie są procedury zgłaszania szkód w ubezpieczeniu NNW dla pracowników?

    Obrazek strzałka w dół

    Jeśli dojdzie do powstania szkody, należy niezwłocznie zgłosić ją do LINK4. W celu wykazania związku przyczynowo-skutkowego warto zadbać o zebranie niezbędnych dokumentów. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie będą uwzględniane czynności zawodowe i rodzaj pracy wykonywany przez Ubezpieczonego.

    Ubezpieczenie NNW dla firm

    Ubezpieczamy trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez pracowników Twojej Firmy.

    Obrazek strzałka w dół

    Umowę możesz zawrzeć w zakresie pełnym lub ograniczonym:

    • Zakres pełny dotyczy świadczeń, związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, które mogą przydarzyć się Twojemu pracownikowi nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również podczas drogi do lub z pracy, oraz w życiu prywatnym – 24 godziny na dobę, gdziekolwiek by nie był na świecie.
    • Zakres ograniczony to ochrona ubezpieczeniowa odpowiadająca na nieszczęśliwe wypadki pracownika przy wykonywaniu czynności zawodowych na całym świecie w tym podczas drogi z pracy lub do pracy.