Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

  • Chronimy Twoich pracowników.
  • Ty decydujesz o zakresie ubezpieczenia.
  • Sam ustalasz sumę ubezpieczenia.

 

 

 

 

Zadzwoń: 668 444 444

Ubezpieczamy trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez pracowników Twojej Firmy.

Umowę możesz zawrzeć w zakresie pełnym lub ograniczonym:

  • Zakres pełny dotyczy świadczeń, związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, które mogą przydarzyć się Twojemu pracownikowi nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również podczas drogi do lub z pracy, oraz w życiu prywatnym – 24 godziny na dobę, gdziekolwiek by nie był na świecie.
  • Zakres ograniczony to ochrona ubezpieczeniowa odpowiadająca na nieszczęśliwe wypadki pracownika przy wykonywaniu czynności zawodowych na całym świecie w tym podczas drogi z pracy lub do pracy.

Co to jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Jest to polisa w LINK4, w ramach której ubezpieczone są następstwa nieszczęśliwych wypadków, doznane przez pracowników firmy prowadzonej przez osobę ubezpieczającą. Ubezpieczenie takie swoim zakresem terytorialnym obejmuje cały świat. Dlatego też z polisy tej mogą skorzystać firmy delegujące pracowników poza granice kraju.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW dla pracowników firm?

W przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku, skutkującego trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, ubezpieczonemu przysługuje świadczenie podstawowe. Jego wysokość jest określona w umowie ubezpieczeniowej. Ubezpieczonemu przysługują też dodatkowe świadczenia, obejmujące zwrot poniesionych kosztów badań wymaganych przez LINK4 lub zakup sprzętu medycznego. W przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, osoby wskazane w polisie otrzymają jednorazowe świadczenie.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW dla pracowników firm?

Składka uzależniona jest od ilości osób ubezpieczonych przez ubezpieczającego, wysokości sumy ubezpieczenia oraz wybranego przez pracowników rodzaju polisy. Wpływ na wysokość składki ma także zakres ubezpieczenia oraz rodzaj prowadzonej działalności i towarzyszący jej poziom ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników firm?

W LINK4 dostępne są dwa warianty. Pierwszy z nich to tak zwany zakres rozszerzony. Dotyczy on świadczeń, związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, które mogą przydarzyć się osobom ubezpieczonym nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych. Wypadki takie mogą się również zdarzyć podczas drogi do lub z pracy oraz w życiu prywatnym, 24 godziny na dobę, gdziekolwiek na świecie. Drugi wariant obejmuje podobny zakres ubezpieczenia, z pominięciem wypadków w życiu prywatnym.

Czy warto wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Zakup tego rodzaju polisy jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem, pozwalającym zabezpieczyć finansowo pracowników w razie urazu, wypadku, czy też kalectwa. Polisa ta zabezpiecza też rodzinę pracownika, gdy skutkiem wypadku będzie jego śmierć. Koszt polisy jest niewielki, a może ona okazać się ważną pomocą dla osoby ubezpieczonej lub jej bliskich.

Dotyczy produktu NNW, który wchodzi w skład ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje sprawdź w OWU na www.link4.pl