Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS) to:

 • pełne wsparcie w likwidacji szkody z OC sprawcy bez dodatkowych kosztów,
 • szybka i wygodna forma uzyskania odszkodowania,
 • kontakt ze swoim ubezpieczycielem, a nie sprawcy,
 • dodatkowe korzyści m.in. zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu, pojazd zastępczy czy też odszkodowanie za uszkodzone mienie przewożone w pojeździe.

Jak to działa?

Proces BLS

Kiedy BLS działa?

LINK4 może zapewnić usługę Bezpośredniej Likwidacji Szkód w sytuacjach w których:

 • do zderzenia doszło na terytorium Polski,
 • brały udział dwa zarejestrowane w Polsce pojazdy z ważnym na dzień zdarzenia ubezpieczeniam OC,
 • nie było osób rannych, a ucierpiały jedynie pojazdy i przewożone w nich przedmioty,
 • spisano oświadczenie sprawcy, bądź sprawcę szkody wskazała interweniująca policja.

Kto uczestniczy w BLS?

W ramach porozumienia BLS współpracujemy z następującymi towarzystwami ubezpieczeniowymi:

 • PZU S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.
 • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP