Od czego zależy zakres ubezpieczenia mieszkania?

“Czy każda ubezpieczenie mieszkania ma ten sam zakres? Zastanawiam się, jakie konkretne zdarzenia losowe może obejmować ochrona ubezpieczeniowa?”

Odpowiedzi udziela Marlena Piekut, ekspert ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w LINK4 na portalu ubezpieczenie.com.pl.

Ubezpieczenie mieszkaniowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, że każde towarzystwo samo określa warunki zawieranej umowy, w tym zakres swojej odpowiedzialności. Dlatego też tak istotne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń (czyli OWU) wybranego ubezpieczenia przed jego zawarciem. Co ważne, sprawdźmy nie tylko katalog zdarzeń objętych ochroną, ale także ich definicje. Poszczególne towarzystwa mogą bowiem zupełnie inaczej definiować np. huragan czy zalanie.

Zakres umowy ubezpieczenia może też zależeć od przedmiotu ubezpieczenia, czyli elementu, który jest objęty ochroną. Inne zdarzenia mogą dotyczyć nieruchomości, a inne mienia ruchomego.

Zazwyczaj (choć nie jest to regułą) ochrona ubezpieczeniowa nieruchomości jako takiej (czyli na przykład mieszkania, domu, piwnicy, garażu, itd.) obejmuje wyłącznie zdarzenia losowe (m.in.: pożar, wybuch, grad, zalanie, powódź, uderzenie pioruna, napór śniegu czy pękanie mrozowe).

Stałe elementy nieruchomości (na przykład tynki, glazurę, parkiet i inne) możemy ubezpieczyć na wypadek wystąpienia poniższych zdarzeń:
- wymienionych już zdarzeń losowych,
- dewastacji,
- stłuczenia,
- kradzieży z włamaniem, rabunku lub rozboju.
Z kolei mienie ruchome (na przykład meble, dywany, sprzęt RTV i AGD, odzież, sprzęt sportowy, przedmioty wartościowe) najczęściej możemy ubezpieczyć od zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem czy dewastacji.

Zakres polisy mieszkaniowej może obejmować także OC oraz assistance. O obu produktach informacje znajdziecie w moich wcześniejszych wpisach.

Pamiętajmy jednocześnie, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli szkoda nastąpiła w wyniku zaniedbania – na przykład z powodu nieszczelności instalacji lub jeśli podczas użytkowania nieruchomości nastąpiło naruszenie przepisów prawa budowlanego. Mamy wówczas do czynienia z tak zwanymi wyłączeniami z zakresu ochrony. Pamiętajmy, że ubezpieczyciel powinien zamieścić zapisy o wyłączeniach w OWU.

Redakcja

Komentarze

Powiązane wpisy archiwum