Ubezpieczenie mieszkania z cesją

“Przymierzamy się do wzięcia kredytu na zakup mieszkania. Słyszeliśmy, że banki wymagają wówczas wykupienia ubezpieczenia z tak zwaną cesją.

Czy to oznacza, że w przypadku zaistnienia szkody całe moje odszkodowanie zatrzyma bank?”

Odpowiedzi udziela Marlena Piekut, ekspert ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Link4 na portalu ubezpieczenie.com.pl.

Ubezpieczenie pod kredyt z cesją na bank stanowi zabezpieczenie interesów zarówno naszych, jak i banku, który udzielił nam kredytu (np. na zakup mieszkania lub budowę domu). My ubezpieczamy się w ten sposób od konieczności spłacania tych rat kredytu, które pozostały do uregulowania z tytułu zaciągniętej pożyczki, a których nikt z nas nie chciałby spłacać, wiedząc że nasze mieszkanie zostało całkowicie zniszczone np. w efekcie pożaru. Bank natomiast zabezpiecza się w ten sposób przed groźbą nieuregulowania przez nas w terminie wszystkich rat udzielonego kredytu.

Dając nam kredyt, bank żąda, aby nasza nowa nieruchomość była ubezpieczona – najczęściej w zakresie ochrony murów, a nierzadko także elementów stałych (należą do nich m.in. tynki, glazura, parkiet, czy elementy AGD w stałej zabudowie). Zakres wymaganego ubezpieczenia mieszkania powinien też obejmować najbardziej prawdopodobne zdarzenia losowe, takie jak np. pożar czy zalanie.

A co się dzieje z odszkodowaniem, gdy wystąpi szkoda? W przypadku potencjalnych zniszczeń ubezpieczyciel w pierwszej kolejności przeleje pieniądze z odszkodowania na konto banku, który kredytuje naszą nieruchomość. Zgodnie z umową cesji, do której podpisania jesteśmy zobowiązani przez bank, to on otrzyma odszkodowanie z wykupionej przez nas polisy. Z drugiej jednak strony, ubezpieczyciel musi przelać bankowi tylko tę kwotę, która stanowi rekompensatę zniszczeń i tylko do tej wysokości, która wskazana jest w umowie cesji.

Bank nie ma prawa żądać od naszego ubezpieczyciela odszkodowania w kwocie wyższej niż wskazana w umowie cesji. Co ważne, bank nie otrzyma także odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych elementów, które zostały przez nas doubezpieczone po zawarciu umowy cesji.

Jeśli masz pytanie o ubezpieczenie mieszkań, skontaktuj się z nami, używając zakładki “Kontakt.”

Redakcja

Komentarze

Powiązane wpisy archiwum