Komunikacja z akcjonariuszem

Wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia Spółki skierowane do akcjonariusza:

 

Pierwsze wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Pobierz dokument

 


Drugie wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Pobierz dokument

 


Trzecie wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Pobierz dokument

 


Czwarte wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Pobierz dokument

 


Piąte wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Pobierz dokument