Komunikacja z akcjonariuszem

Wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia Spółki skierowane do akcjonariusza:

W chwili obecnej brak ogłoszeń