Komunikacja z akcjonariuszem

Pierwsze wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Image
lista

Drugie wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Image
lista

Trzecie wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Image
lista

Czwarte wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Image
lista

Piąte wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Image
lista