Komunikacja z akcjonariuszem

Pierwsze wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Image
1

Drugie wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Image
1

Trzecie wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Image
1

Czwarte wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Image
1

Piąte wezwanie akcjonariusza do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Image
1