Obraz
Michał Gomowski

Michał Gomowski

Wiceprezes Zarządu
Przez całą karierę zawodową związany jest z branżą finansową, ubezpieczeniową oraz motoryzacyjną. Szczególne osiągnięcia odnosił organizując dystrybucję w różnych kanałach ubezpieczeń, takich jak sieci agencyjne, brokerskie, direct, oraz w sektorze automotive. Jest specjalistą zajmującym się oceną ryzyka ubezpieczeniowego, produktami, obsługą posprzedażową klientów oraz likwidacją szkód.

Zajmował kluczowe stanowiska w zarządach spółek należących między innymi do grup Shell, BNP Paribas, Generali, Aviva, VIG i Uniqa. Jest założycielem i pierwszym prezesem Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz był wieloletnim członkiem Rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Ukończył Politechnikę Gdańską zdobywając dyplom magistra inżyniera na wydziale mechanicznym. W latach 1994-1995, jako stypendysta francuskiego rządu, kontynuował naukę we Francuskim Instytucie Nafty w Paryżu, uzyskując dyplom inżyniera francuskiej uczelni państwowej. Uczestniczył w szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Kellogg School of Management.