Twoje płatności

Masz pytania dotyczące płatności? Wypełnij poniższy formularz podając dane osoby ubezpieczonej oraz telefon i adres email które były podawane w trakcie zawierania ubezpieczenia.

CAPTCHA
W celu potwierdzenia wpisz kod, który widzisz na obrazku:
CAPTCHA
Podaj kod z obrazka.

Zanim wypełnisz formularz


Numer konta jest indywidualnie przypisany do każdej zawartej polisy. Znajdziesz go:
- na certyfikacie,
- na polisie,
- w informacji o płatności.

Jeśli płacisz w ratach, numer konta pozostaje ten sam.

Kiedy mam zapłacić za polisę?
Wszystkie terminy znajdziesz w dokumentach polisowych. Pierwsza płatność musi nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Gdzie znajdę wysokość raty?
Kwotę raty znajdziesz:
- na dokumencie polisy,
- w drukach płatności w formie mailowej i papierowej.