• Bieżący Podstawowe informacje o szkodzie
  • Dane uczestników zdarzenia
  • Szczegóły zdarzenia
  • Skończony

Zgłoszenie szkody BLS

 

Jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia szkody BLS uzupełnij poniższy formularz.

 

Odpowiedz na pytania
Czy do zdarzenia doszło na terytorium Polski?
Ile pojazdów brało udział w zdarzeniu?
Czy na skutek zdarzenia doszło do obrażeń ciała?
Czy do szkody doszło w wyniku zajechania bezkolizyjnego?
Czy szkoda polega na uszkodzeniu mienia innego niż pojazd?
Uwaga

Niestety zdarzenie nie kwalifikuje się do Bezpośredniej Likwidacji Szkody.

 

W celu zarejestrowania roszczenia skontaktuj się z towarzystwem sprawcy lub skorzystaj z rejestracji szkody ze swojego AC. 

Dane osobowe

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych będzie LINK4 TU S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa. Prosimy i przesyłanie tylko niezbędnych dokumentów, niezawierających nadmiarowych danych.