Zgłoszenie szkody mieszkaniowej


Numer polisy osoby ubezpieczonej w LINK4:


W jaki sposób doszło do szkody?


Dane osoby zgłaszającej:


Dane osoby zgłaszającej:


Numer Twojej polisy LINK4:


Adres poszkodowanej nieruchomości:


Adres zdarzenia:


Adres ubezpieczonej nieruchomości:


Dane właściciela uszkodzonego mienia:

Dane współwłaściciela uszkodzonego mienia:


Informacje o zdarzeniu:

:

Informacje o zdarzeniu:

:

Dane poszkodowanego pojazdu:

Dane kierującego poszkodowanym pojazdem:


Adres do oględzin:


Informacje dotyczące wypłaty:


Informacje dotyczące wypłaty:


 


 

CAPTCHA
W celu potwierdzenia wpisz kod, który widzisz na obrazku:
CAPTCHA
Podaj kod z obrazka.

Warsztaty partnerskie