Choroby uniemożliwiające otrzymanie prawa jazdy. Które do nich należą?

Nie każda osoba może zasiąść za kółkiem. Niektóre problemy zdrowotne są głównym przeciwwskazaniem do otrzymania dokumentu, który uprawnia do prowadzenia pojazdu.

Poznaj choroby uniemożliwiające otrzymanie prawa jazdy. 

Spis treści:

1. Choroby uniemożliwiające otrzymanie prawa jazdy. Które do nich należą?
2. Prawo jazdy a choroba psychiczna
3. Jakie są jeszcze choroby wykluczające prawo jazdy?
4. Choroby wykluczające prawo jazdy – podsumowanie

Chcąc ubiegać się o prawo jazdy, należy jeszcze przed rozpoczęciem kursu wykonać badanie lekarskie. Podczas wizyty lekarz ocenia stan zdrowia i wykonuje rutynową kontrolę słuchu, wzroku, układu sercowo-naczyniowego, nerwowego oraz układu ruchowego. Do tego sprawdza, czy nie występują inne dolegliwości, między innymi niewydolność nerek, cukrzyca czy objawy uzależniania od alkoholu i narkotyków. Następnie kandydat na prawo jazdy musi wypełnić i podpisać szczegółową ankietę na temat swojego stanu zdrowia. 

Choroby uniemożliwiające otrzymanie prawa jazdy to schorzenia, które są przeciwwskazaniem do otrzymania tego dokumentu. O kryteriach zdrowotnych, jakie należy spełnić, można przeczytać w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.1 

Zobacz także: Prawo jazdy kategoria B – czym można jeździć?

Choroby uniemożliwiające otrzymanie prawa jazdy. Które do nich należą?

Kandydat na prawo jazdy musi cechować się dobrym zdrowiem fizycznym oraz psychicznym. To ważne, ponieważ jego jazda za kółkiem wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Są choroby wykluczające prawo jazdy lub ograniczające jego uzyskanie. Oto niektóre z nich. 

Choroby uniemożliwiające otrzymanie prawa jazdy

Choroby związane ze wzrokiem

Bardzo często kandydaci na prawo jady mają problemy ze wzrokiem. Osoby z zaburzeniami wzroku, muszą liczyć się, że otrzymają dokument wydany na krócej – maksymalnie 10 lat, a przy większych badaniach wzroku na pięć lat lub zaledwie na rok. Osoby chcący otrzymać uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii A, A1, A2, AM, B, B1 i BE muszą mieć ostrość widzenia nie mniej niż 0,5 (w razie konieczności z korekcją) przy patrzeniu obuocznym, a pole widzenia co najmniej 120 st. 

W grupie drugiej (kierowcy pojazdów kategorii C, CE, C1, C1E, D, D1, DE i D1E) wymagana jest ostrość widzenia 0,8 dla oka lepiej widzącego i przynajmniej 0,1 dla oka słabszego. Pole widzenia obuoczne powinno wynosić co najmniej 160 st. Osoby, które chcą prowadzić samochód zawodowo w kategoriach C i D muszą prawidłowo rozróżniać barwy, Wymagane jest również dobre widzenie w ciemności, a także odporność na oślepienie przez światła nadjeżdżających z przeciwka samochodów.

Problemy ze słuchem

Ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem do uzyskania dokumentu do kierowania pojazdem z grupy pierwszej. Osoby niesłyszące mogą ubiegać się o uzyskanie dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów, również tych powyżej 3,5 tony, wyłączając autobusy. Wynika to z faktu, że kierowca autobusu musi swobodnie komunikować się z pasażerami. 

Cukrzyca

Diabetycy mogą kierować pojazdami, na własny użytek, jak i zawodowo. Określają to dwie dyrektywy unijne: 2009/113/UE oraz 2009/112/UE. Kandydat ze zdiagnozowaną i leczoną cukrzycą musi regularnie i nie rzadziej, niż co pięć lat, przeprowadzać badania kontrolne. 

Prawo jazdy a choroba psychiczna

Choroby psychiczne a prawo jazdy – to zagadnienie jest dość szerokie, ale spróbujemy na nie odpowiedzieć w zwięzły sposób. Istnieje grupa osób, które wyklucza wydanie dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem. Zalicza się do nich niedorozwój umysłowy. To niepełnosprawność intelektualna, oznaczające, że osoba nią dotknięta ma iloraz inteligencji poniżej 70. 

Choroby uniemożliwiające otrzymanie prawa jazdy

Przeciwwskazaniami zdrowotnymi, które uniemożliwiają prowadzenie pojazdów, są także schorzenia przewlekłe, które wymagają stałego przyjmowania leków o działaniu upośledzającym zdolności psychomotoryczne. Mowa tutaj o lekach stosowanych podczas leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii czy pogłębionej depresji. W przypadku wystąpienia powyższych schorzeń możliwe jest niedopuszczenie do kursu na prawo jazdy lub cofnięcie uprawnień kierowania pojazdami.

Prawo jazdy a choroba psychiczna – w wielu przypadkach stan zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy jest rozpatrywany indywidualnie. Zaburzenia psychiczne kontrolowane lub stopniowo zanikające, nie są przeciwwskazaniem do dopuszczenia do egzaminu na prawo jazdy. Oczywiście z zastrzeżeniem, że osoba cierpiąca na problemy psychiczne otrzyma pozytywną opinię od swojego lekarza prowadzącego i będzie wykonywała regularne badania kontrolne. 

Jeśli chodzi o choroby neurologiczne, to każdy przypadek jest ustalany indywidualnie. Osoby chorujące na padaczkę mogą ubiegać się o prawo jazdy w grupie 1, gdy udokumentują, że nie miały napadu od co najmniej dwóch lat.

Jakie są jeszcze choroby wykluczające prawo jazdy?

Pisząc o tym, jakie choroby zabraniają prowadzenia samochodu, należy wspomnieć o tych, które stwarzają ryzyko nagłej niewydolności układu sercowo-naczyniowego. Wszczepiony rozrusznik serca, arytmia, choroba niedokrwienna serca nie wykluczają z otrzymania prawa jazdy, jednak osoba z tymi chorobami musi być pod stałą opieką lekarza. 

Uzależnienie od alkoholu i substancji psychotropowych

Choroby uniemożliwiające otrzymanie prawa jazdy to również uzależnienie od alkoholu i od substancji psychotropowych. Osoba uzależniona ma szansę na zdobycie prawa jazdy jedynie wtedy, gdy nie spożywa napojów wysokoprocentowych od co najmniej roku i jest pod stałą kontrolą terapeuty. Wymagane jest okazanie niezbędnych dokumentów, aby móc to potwierdzić. 

Choroby nerek

Choroby wykluczające prawo jazdy to między innymi ostra niewydolność nerek. Osoby borykające się z przewlekłą niewydolnością nerek potrzebują opinii specjalisty, która uwzględnia stopień zaawansowania choroby. 

Przeczytaj także: Zgubione prawo jazdy – co robić w takiej sytuacji?

Choroby uniemożliwiające otrzymanie prawa jazdy

Choroby wykluczające prawo jazdy – podsumowanie

Choroby wykluczające prawo jazdy oznaczają, że nie wszyscy mogą zasiąść za kierownicą samochodu. Są one przeszkodą w uzyskaniu uprawnień, ponieważ niekorzystnie wpływają na zaburzenia uwagi oraz koncentracji. Zaliczają się do nich wszelkie uzależnienia od alkoholu, substancji psychotropowych czy silnych leków. Kierowcy zawodowi nie mogą cierpieć na daltonizm (nierozróżnianie barw) i muszą mieć prawidłowe widzenie stereoskopowe i zmierzchowe. Nieleczone choroby psychiczne są również przeciwwskazaniem do uzyskania dokumentu prawa jazdy.

Kierowca, który celowo zataja informacje o swoim stanie zdrowia i spowoduje wypadek, jest pociągnięty do odpowiedzialności karnej z tytułu wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności do lat trzech

Sprawdź także: OC Volkswagen T-Rocubezpieczenie samochodu Pszczyna

Zdałeś pozytywnie egzamin na prawo jazdy i niebawem otrzymasz dokument? Jako przyszły kierowca nie zapomnij o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kupisz je bez wychodzenia z domu, wchodząc na stronę www.link4.pl, gdzie znajdziesz intuicyjny Kalkulator. Podając swoje dane i informacje na temat pojazdu, dowiesz się, ile wyniesie Twoja polisa. Możesz też skontaktować się z konsultantami, dzwoniąc pod numer 22 444 44 44, lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4. Wszystkie te sposoby pozwolą Ci w prosty sposób zakupić polisę.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001659

Redakcja

Komentarze

Powiązane wpisy