Niezatrzymanie się do kontroli. Jakie kary grożą kierowcy?

Widzisz patrol policji, który sygnalizuje Ci, by zjechać na pobocze lub zatrzymać się w najbliższym bezpiecznym miejscu zgodnie z przyjętymi standardami? Dostosuj się do poleceń funkcjonariuszy. Co grozi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej?

Poznaj szczegóły.

Spis treści:
1. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej – kiedy jest przestępstwem?
2. Czym grozi niezatrzymanie się do kontroli?
3. Kto może zatrzymać pojazd do kontroli drogowej?
4. Teraz już wiesz, co grozi za niezatrzymanie się do kontroli

Młodzi kierowcy potwierdzają znajomość praw i obowiązków w ruchu drogowym podczas egzaminu na prawo jazdy. Po uzyskaniu uprawnień rzadko mają jednak możliwość, by odświeżyć tę wiedzę. Przepisy z kolei ulegają zmianom. Warto być świadomym użytkownikiem pojazdów mechanicznych. Sprawdź, co grozi Ci za niezatrzymanie się do kontroli. W LINK4 przygotowaliśmy materiał na temat tego, jak kierowca powinien zachować się w trakcie zatrzymania przez patrol policji i jakie konsekwencje czekają na niego w razie zignorowania funkcjonariuszy. 

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej – kiedy jest przestępstwem? 

Czy niezatrzymanie się do kontroli drogowej to przestępstwo? Tak – gdy jest to celowe niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Wykroczenie było statusem obowiązującym do 2017 roku. Istnieje jednak wciąż kilka wyjątków, które klasyfikują ten proceder jako wykroczenie. 

Niedawna nowelizacja przepisów założyła przekwalifikowanie niezatrzymania się do kontroli drogowej na dużo poważniejszy czyn – zaostrzające tym samym kary za jego popełnianie. Jest to podyktowane faktem, że niezatrzymanie do kontroli powoduje poważne zagrożenie dla osób postronnych i samych funkcjonariuszy. 

Warto zastanowić się jednak nad tym, czy możliwe jest nieumyślne niezatrzymanie się do kontroli i czy ono również jest przestępstwem. Sprawdźmy, co mówi na ten temat Kodeks Karny:

„Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat” – art.178b KK.

Powyższa treść art.178b KK wskazuje na to, że niezatrzymanie do kontroli drogowej jest przestępstwem gdy:

 • funkcjonariusz porusza się pojazdem jeżdżącym (autem lub motocyklem), pływającym (łodzią) lub latającym (helikopterem lub samolotem);

 • wydawane są jednocześnie sygnały dźwiękowe i świetlne;

 • kierowca porusza się pojazdem mechanicznym z silnikiem;

 • kierowca nie zatrzymuje się niezwłocznie, gdy jest to możliwe i nie spowoduje zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. 

Funkcjonariusz porusza się pieszo lub znajduje się w zaparkowanym radiowozie? Niezatrzymanie się do kontroli drogowej to wykroczenie. Czyn ten kwalifikowany jest również jako wykroczenie, gdy wydawane są jedynie sygnały świetlne lub dźwiękowe. 

Kiedy wytłumaczone jest niezatrzymanie się do kontroli? Brak pościgu może być spowodowany tym, że od chwili sygnalizacji zatrzymania przez policję brakowało miejsca, w którym kierowca mógłby zatrzymać się w sposób bezpieczny i niezagrażający pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Kierujący pojazd nie może jednak wykonywać gwałtownych ruchów i zachowywać się w sposób podejrzany. Może to zostać zinterpretowane przez funkcjonariuszy jako próba ucieczki. 

Zobacz: Przejazd na czerwonym świetle. Jakie kary grożą kierowcy?

niezatrzymanie-sie- -do-kontroli-2

Czym grozi niezatrzymanie się do kontroli? 

Kierowcom dopuszczającym się popełnienia przestępstwa w postaci niezatrzymania się do kontroli drogowej grozi: od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Osoby prowadzące pojazd mechaniczny, które podejmują się ucieczki przed funkcjonariuszami policji, muszą w skrajnych przypadkach liczyć się z wyższym wymiarem kary. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których kierowca:

 • jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

 • ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów, 

 • porusza się z nielegalnymi tablicami rejestracyjnymi.

W takich przypadkach może zostać nałożony na niego zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat. Jeśli istnieje ryzyko, że sprawcy pościgu mogą w dalszym ciągu próbować uniknąć kary, istnieje szansa, że na rozprawę będą oni zmuszeni oczekiwać w areszcie śledczym. 

W przypadku, w którym niezatrzymanie się do kontroli zostanie zaklasyfikowane jako wykroczenie, a funkcjonariusz skieruje sprawę do sądu, kierowcy grozi grzywna do 30 000 zł. Do 2021 roku grzywna wynosiła między 50-5000 zł i zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat. 

niezatrzymanie-sie-do-kontroli-3

Kto może zatrzymać pojazd do kontroli drogowej? 

Kontrolę drogową może przeprowadzić funkcjonariusz: 

 • Policji, 

 • Straży Granicznej, 

 • Służby Celno-Skarbowej, 

 • Żandarmerii Wojskowej,

 • inspektor Inspekcji Transportu Drogowego. 

Warto jednak zaznaczyć, że takich uprawnień nie posiadają funkcjonariusze Straży Miejskiej i Straży Gminnej. Natomiast pieszy patrol ww. służb bez umundurowania, może zatrzymać do kontroli drogowej pojazd jedynie w terenie zabudowanym. 

Gdy widoczność na drodze jest dobra (nie występują opady atmosferyczne lub jeśli odbywa się to w ciągu dnia), funkcjonariusz zobowiązany jest użyć w tym celu tzw. lizaka. Gdy jednak widoczność ograniczona jest ze względu na wspomniane wcześniej warunki pogodowe lub na porę nocną, funkcjonariusz musi posłużyć się latarką z czerwonym światłem lub tarczą z czerwonym odblaskiem. 

Policjanci zobligowani są też do tego, by wylegitymować się w taki sposób, by kierowca był w stanie zanotować ich dane – tj. imiona, nazwiska i numeru legitymacji. Zmotoryzowani funkcjonariusze w strojach cywilnych powinni skorzystać z funkcji wyświetlania komunikatów na tylnej szybie nieoznakowanego radiowozu. Należą do nich napisy o treści: „Jedź za mną”, Policja” i „Kontrola drogowa”. 

Co zrobić, gdy do kontroli usiłuje zatrzymać Cię nieumundurowany patrol w nieoznakowanym lub oznakowanym radiowozie, bez wykorzystania sygnałów świetlnych i dźwiękowych? Nie otwieraj drzwi i okien. Wykonaj połączenie telefoniczne na numer alarmowy i potwierdź autentyczności patrolu, pozostając cały czas na linii z dyspozytorem. Alternatywną formą zabezpieczenia jest również skierowanie się do najbliższego posterunku policji. W razie potrzeby złóż oficjalną skargę.

To może Cię zainteresować: Nowy taryfikator mandatów 2022. Najważniejsze informacje

niezatrzymanie-sie-do-kontroli-4

Teraz już wiesz, co grozi za niezatrzymanie się do kontroli

Skoro znasz już przepisy i wiesz, co grozi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, unikaj takich sytuacji. Uczciwy kierowca, który nie ma nic na sumieniu, nie powinien obawiać się kontroli pojazdu lub kierowcy. W innym wypadku nie tylko grozi Ci kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności z dodatkową karą finansową, ale i poważne podejrzenie popełnienia dodatkowych przestępstw. Policjanci w takich przypadkach mają więc prawo na dokonanie szczegółowej rewizji osobistej, czy przeszukanie pojazdu. 

Nie zapomnij o tym, że musisz posiadać ważne ubezpieczenie OC. Jest to obowiązkowa ochrona, która  w razie wypadku lub kolizji spowodowanej przez Ciebie, zapewni pokrycie strat wyrządzonych poszkodowanemu.

Oblicz wysokość składki za ubezpieczenie OC dla swojego auta, zgodnie z obecną ofertą dostosowaną do indywidualnych warunków ochrony. Korzystając z kalkulatora LINK4, w kilka chwil otrzymasz wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci wybrać najlepszy pakiet OC* na rynku. To proste i szybkie rozwiązanie, które pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu! Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Sprawdź kalkulator OC dostępny na naszej stronie, aby obliczyć wysokość składki.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

* Według rankingu Gazety Bankowej.

Redakcja

Komentarze