Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Przerejestrowanie samochodu. Poradnik krok po kroku

Czas czytania: 4 min. 2 sek.

Polskie prawo wymaga rejestracji każdego pojazdu. Nie ma znaczenia, czy dany samochód jest wykorzystywany do transportu w sposób ciągły, czy jedynie sporadycznie. Obowiązek ten jest procedurą administracyjną, dzięki której dany pojazd może być dopuszczony do ruchu na drogach publicznych. Co w przypadku zmiany właściciela? Czy przerejestrowanie samochodu również jest wtedy obowiązkowe? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Spis treści:
1. Przerejestrowanie samochodu – co musisz wiedzieć?
2. Ile czasu na przerejestrowanie auta jest wymieniane w przepisach?
3. Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?
4. Przerejestrowanie samochodu – zapamiętaj!

Przepisy związane z kwestią przerejestrowania samochodu na nowego właściciela były przez długi czas niejasno sformułowane. Zmieniło się to 1 stycznia 2020 roku – wraz z tą datą ukazała się dokładna regulacja porządkująca to zagadnienie w sposób ostateczny i klarowny.

Przerejestrowanie samochodu – co musisz wiedzieć?

Pojazdy mogą zmieniać swoich właścicieli w wyniku sprzedaży lub darowizny. W obu przypadkach wymagane jest przerejestrowanie auta w wydziale Komunikacji w starostwie, które odpowiada miejscu zamieszkania. Przepisy, które weszły w życie na początku 2020 roku, precyzują pojęcia związane ze zmianą właściciela.

Zarówno nabywca, jak i zbywca danego samochodu mają obowiązek w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży powiadomić starostwo powiatowe o zmianie właściciela. Pojęcie zawiadomienia nie jest tożsame z przerejestrowaniem. Przepisy nie regulują dokładnego czasu, który ma nowy właściciel samochodu na złożenie wniosku o rejestrację nabytego pojazdu na niego. Przerejestrowanie oznacza więc wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego, tablic, naklejek z uwzględnieniem przy tym danych nowego dysponenta. 

Inaczej wygląda powyższa kwestia w przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy. Jeżeli nabywca kupuje auto używane poza Polską, wówczas posiada 30 dni na jego rejestrację w kraju. Od tego przepisu nie ma wyjątków. Jest to związane z umową kupna zwieraną z firmą bądź osobą prawną niebędącą obywatelem Polski lub niezarejestrowaną w Polsce.

Jeżeli przerejestrowanie samochodu, czyli ściślej mówiąc, zgłoszenie faktu nabycia lub zbycia danego pojazdu w starostwie, nie zostanie dokonane w ciągu 30 dni, prawo przewiduje odpowiednie kary. Za opóźnienie w spełnieniu obowiązku wynikającego z przepisu grozi grzywna w wysokości od 200 do 1000 złotych. Jest ona karą administracyjną, co oznacza jej automatyczne zastosowanie w przypadku niedotrzymania terminu.

Poinformowanie wydziału Komunikacji o zmianie właściciela pojazdu może zostać wykonane na kilka sposobów. Są to kolejno osobista wizyta w urzędzie, informacja listowna bądź przekazana za pośrednictwem platformy ePUAP. Po zawiadomieniu, dane nowego właściciela samochodu pojawią się w bazie CEPiK. W dowodzie rejestracyjnym dane poprzedniego posiadacza pojazdu będą znajdować się do czasu wyrobienia nowego dokumentu przez Wytwórnię Papierów Wartościowych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że z uwagi na brak obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas jazdy, dane elektroniczne o zmianie właściciela będą wystarczające. Jednakże w przypadku podróży poza granicę Polski trzeba pamiętać także o rejestracji auta na nowego właściciela. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kar.

Proces właściwego przerejestrowania, czyli wydruku nowych dokumentów oraz wyrobienia tablic, również przebiega w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Specjalny wniosek można pobrać ze strony internetowej wydziału Komunikacji lub znaleźć go bezpośrednio w urzędzie. Po złożeniu uzupełnionego dokumentu oraz wniesieniu opłaty, kierowca otrzyma tymczasowy dowód rejestracyjny. Jego ważność wynosi 30 dni. W tym czasie zostanie wydrukowany ostateczny dokument wraz z danymi nowego właściciela. Otrzyma on także nowe tablice rejestracyjne i naklejki kontrolne. 

Przeczytaj również: Kupno samochodu. Formalności i obowiązki, o których musisz pamiętać

przerejestrowanie-samochodu

Ile czasu na przerejestrowanie auta jest wymieniane w przepisach?

Aby zapobiec dodatkowym karom finansowym, warto wiedzieć, ile jest czasu na przerejestrowanie samochodu. Termin złożenia wniosku o rejestrację właściwą, czyli wydruk nowego dowodu rejestracyjnego, nie jest określany w przepisach. Jedyna jasno wskazana sytuacja to powiadomienie starostwa o zmianie właściciela samochodu.  

Zgłoszenie faktu zbycia lub nabycia pojazdu musi się odbyć w wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jest to przepis prawny obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku. Sytuacja pandemiczna wymusiła jego czasowe dostosowanie do panujących warunków. W 2020 roku czas ten został wydłużony do 180 dni. Później od początku bieżącego roku powrócono do pierwotnego terminu. Jednakże od 1 lipca 2021 z powodu ciągle panującej pandemii, czas na zgłoszenie właściciela wynosi 60 dni. Warto na bieżąco kontrolować zmiany w tym zakresie. Wynikają one bowiem ze zmieniających się warunków pandemicznych i wymuszają czasem zmiany obowiązujących norm prawnych. 

Ile czasu na przerejestrowanie auta ma nabywca kupujący pojazd poza granicą Polski? W takiej sytuacji termin na złożenie wniosku o rejestrację samochodu na nowego właściciela wynosi 30 dni. Warto o tym pamiętać podczas planowania podróży zagranicznych. Może się bowiem okazać, że sam fakt zgłoszenia w starostwie zmiany posiadacza nie będzie wystarczalny. Wiele krajów wymaga, aby w dowodzie rejestracyjnym widniał nowy właściciel danego samochodu. Wynika to z braku dostępu do systemu CEPiK, który nie jest obsługiwany poza Polską. 

przerejestrowanie-samochodu

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Koszt rejestracji samochodu jest uzależniony od tego, czy został on zakupiony w Polsce, czy też jest sprowadzony z zagranicy. W pierwszym przypadku wynosi on dokładnie 180,50 złotych. Na tę kwotę składają się opłaty za dowód rejestracyjny, nalepki kontrolne, pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne oraz opłata ewidencyjna. Jeżeli kupiony przez nas samochód był zarejestrowany w powiecie będącym miejscem naszego stałego zamieszkania, wówczas nie jest wymagana zmiana tablic rejestracyjnych. W takim wypadku koszt rejestracji zostaje pomniejszony o 80 złotych. Jeżeli nabywca podczas rejestracji auta korzysta z pełnomocnictwa, musi uiścić dodatkową kwotę w wysokości 17 złotych. 

Ile kosztuje rejestracja samochodu kupionego za granicą? Opłaty urzędowe wskazane wyżej nie ulegają zmianie. Dodatkowo nowy właściciel będzie musiał pokryć koszt wyrobienia nowej karty pojazdu, który wynosi 75 złotych. Kupując samochód za polską granicą, warto zapoznać się z warunkami prawnymi, które obowiązują w kraju pochodzenia pojazdu. Niektóre państwa posiadają dla samochodów dwuczęściowe dowody rejestracyjne. Aby zapobiec problemom z rejestracją auta w Polsce, należy posiadać kompletną dokumentację. Ponadto trzeba dokonać jej przetłumaczenia przez przysięgłego tłumacza. Są to warunki formalne. Ich niespełnienie może grozić niepowodzeniem podczas próby rejestracji w Polsce.

Zobacz także: Sprzedaż samochodu a OC. Czy polisa przechodzi na kupującego?

przerejestrowanie-samochodu

Przerejestrowanie samochodu – zapamiętaj!

Termin zgłoszenia nowego posiadacza pojazdu w wydziale Komunikacji jest warunkiem formalnym wskazanym w prawie. Jego niespełnienie może powodować ukaranie grzywną administracyjną. Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu? Standardowa opłata wynosi 180,50 złotych. Podlega ona modyfikacji w przypadku rejestracji auta sprowadzanego spoza granicy Polski.

W LINK4 możesz wybrać najodpowiedniejsze ubezpieczenie dla Twojego samochodu. W naszej ofercie posiadamy również polisy krótkoterminowe, które świetnie sprawdzą się w przypadku aut sprowadzanych z zagranicy. Odwiedź kalkulator OC dostępny na naszej stronie, aby wyliczyć wysokość składki. 

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21