Ubezpieczenie komunikacyjne – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć!

Zgodnie z prawem każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do objęcia go ochroną z tytułu ubezpieczenia OC. Czy to jednak jedyna polisa komunikacyjna, jaką znajdziesz na rynku?

Z tego tekstu dowiesz się, jakie ubezpieczenie komunikacyjne warto mieć, poruszając się po polskich drogach. 

Spis treści:
1. Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne? Odpowiadamy!
2. Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych
3. Ubezpieczenie komunikacyjne. Podsumowanie

Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne? Odpowiadamy!

Zanim przejdziemy do rodzajów polis, warto wyjaśnić sobie, czym są ubezpieczenia komunikacyjne. Otóż tego typu produkty zalicza się do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II. Polisy komunikacyjne są związane z bezpośrednim ryzykiem pojawiającym się w momencie użytkowania pojazdu mechanicznego. Ich działanie jest więc w dużej mierze podyktowane tym, by osoba objęta ochroną mogła uniknąć finansowych konsekwencji swoich działań za kierownicą. 

Z ubezpieczeń komunikacyjnych można korzystać w przypadku awarii pojazdu, udziału w kolizji oraz każdej innej sytuacji opisanej w OWU. Wielu ubezpieczycieli oferuje swoim klientom możliwość negocjacji zakresu ochrony oraz rozszerzania go o wybrane przez kupującego przypadki. Cyklicznie przeprowadzane badania jasno wskazują, że rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest największym segmentem branży ubezpieczeniowej w ujęciu krajowym. Z pewnością tego typu popularność jest związana z obowiązkowym charakterem polisy OC. Znasz już odpowiedź na pytanie „ubezpieczenie komunikacyjne – co to?”.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie OC krótkoterminowe

ubezpieczenie-komunikacyjne

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Skoro wiesz już, czym jest polisa komunikacyjna, przejdźmy do rodzajów dostępnych ubezpieczeń. Podstawowy podział wyróżnia ubezpieczenia obowiązkowe (OC) oraz dobrowolne (AC, NNW, Assistance).

Wymienione powyżej polisy są najpopularniejsze, jeśli chodzi o ochronę pojazdu oraz finansów kierujących. Poznaj je lepiej.

  1. OC komunikacyjne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupić OC komunikacyjne i co ważne, musi się to stać najpóźniej w dniu rejestracji. Obowiązkiem są objęci posiadacze pojazdów mechanicznych. Zazwyczaj ubezpieczenie jest wykupowane na okres 12 miesięcy, ale bywają sytuacje, gdy prawo dopuszcza sprzedaż polis krótkoterminowych. Przepisy regulują zakres ochrony gwarantowanej, jaką muszą oferować towarzystwa ubezpieczeniowe. Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC komunikacyjne,ochrona dotyczy zawsze tego samego, czyli mienia, zdrowia oraz życia poszkodowanych. W dużym skrócie oznacza to, że w sytuacji, gdy doprowadzisz do kolizji lub wypadku, unikniesz konsekwencji finansowych, ponieważ odszkodowania dla ofiar zdarzenia zostaną wypłacone z polisy. Wiesz już, czym są ubezpieczenia komunikacyjne OC

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe, a jego brak grozi karą finansową, której wysokość jest zmienną ze względu na wysokość minimalnej pensji oraz okresu, w jaki pojazd był nieubezpieczony. W roku 2022 stawki dla samochodów osobowych prezentują się następująco:

  • do 3 dni – 1200 zł,

  • od 4 do 14 dni – 3010 zł,

  • powyżej 14 dni – 6020 zł.

 ubezpieczenie-komunikacyjne

  1. Autocasco

Kolejne ubezpieczenie komunikacyjne to autocasco zwane popularnie AC. Na samym początku należy zaznaczyć, że mamy tu do czynienia z polisą w pełni dobrowolną. Jej zakres działania chroni przez finansowymi konsekwencjami kradzieży oraz zniszczenia pojazdu. Różnicą w porównaniu do OC jest jednak to, że odszkodowanie otrzymuje właściciel pojazdu. Sumą ubezpieczenia w przypadku AC jest wartość pojazdu. W ramach AC możesz liczyć na wypłatę odszkodowania w momencie szkody spowodowanej wypadkiem lub kolizją, pożaru, powodzi, aktu wandalizmu, działania sił przyrody oraz kradzieży. 

Na rynku istnieją również produkty, na które mówi się mini AC. W ramach takiego produktu pomoc otrzymasz tylko, gdy dojdzie do zdarzeń określonych w umowie ubezpieczenia. Często jest to kradzież i szkoda całkowita, ale istnieją również inne pokrycia. 

Autocasco zakłada zwolnienie ubezpieczyciela z odpowiedzialności, jeśli do zdarzenia doszło w wyniku rażącego zaniedbania, lub celowych działań ze strony właściciela pojazdu, lub jazdy pod wpływem środków psychoaktywnych. Cena AC może znacznie różnić się u poszczególnych ubezpieczycieli ze względu na zmienne zakresy ochrony gwarantowanej. W przypadku OC różnice są nieco mniejsze.

  1. Polisa komunikacyjna  – NNW

Następne dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Polisa NNW gwarantuje pomoc w dochodzeniu do zdrowia pasażerów i kierowcy w razie nieszczęśliwego wypadku. W ramach tego produktu możesz liczyć na otrzymanie świadczenia, które możesz przeznaczyć na dowolny cel. Bardzo ważnym aspektem przy NNW jest fakt, że możesz mieć kilka tego typu ubezpieczeń, a w razie wypadku skorzystać ze wszystkich jednocześnie i otrzymać więcej niż jedno odszkodowanie. Musisz jednak pamiętać, że środki są wypłacane jednorazowo za konkretny uszczerbek na zdrowiu. 

NNW ma szeroki zakres ochrony niejednokrotnie wykraczający poza zdarzenia drogowe. Odszkodowanie może zostać przyznane, gdy do wypadku dojdzie podczas wsiadania do pojazdu lub wysiadania z niego. Polisa stanowi bardzo skuteczną ochronę finansową dla rodziny kierowcy, który uległ śmiertelnemu wypadkowi. Jego bliscy otrzymują wtedy przewidziane w umowie środki. 

W ubezpieczeniu NNW jest również możliwość wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Podobnie jak w innych polisach chodzi o sytuacje spowodowane celowym działaniem lub przebywaniem pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z OWU, w których wskazane są wszystkie wyłączenia odpowiedzialności. 

ubezpieczenie-komunikacyjne

  1. Polisa komunikacyjna Assistance

Assistance to polisa zakładająca pomoc w wielu  awaryjnych sytuacjach. Często jest to naprawa na miejscu zdarzenia, holowanie, samochód zastępczy, organizacja noclegu, dostarczenie paliwa itp. To, jak szeroki jest zakres ochrony assistance, zależy w dużej mierze od wybranego wariantu ubezpieczenia. Towarzystwa dają bowiem dużą dowolność w kreowaniu ostatecznego kształtu polisy. Tak czy inaczej, mowa o polisie, która jest bardzo przydatna w codziennym życiu.

Sprawdź również: Ubezpieczenie szyb samochodowych

 Ubezpieczenie komunikacyjne. Podsumowanie

Jak widzisz, ubezpieczenia komunikacyjne to o wiele więcej niż znane i popularne ubezpieczenia komunikacyjne OC. Wejdź na stronę LINK4, zadzwoń na infolinię pod numer 22 4444444 lub odwiedź agenta, by szybko uzyskać atrakcyjną wycenę ubezpieczenia i cieszyć się spokojną jazdą.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

 

 

Redakcja

Komentarze

Powiązane wpisy