Czym jest strefa ograniczonego postoju? Poznaj przepisy

Polskie drogi przyzwyczaiły kierowców do tego, że umieszczone na nich znaki obowiązują na danym odcinku lub na określonym obszarze. Większość informacji znajdujących się na tego typu elementach ma charakter zakazujący lub nakazujący.

W tym tekście opowiemy Ci o znaku strefowym, którego następstwem jest strefa ograniczonego postoju. Dowiedz się więcej.

Spis treści:
1. Czym jest strefa ograniczonego postoju?
2. Strefa ograniczonego postoju – znaki
3. Parkowanie w strefie ograniczonego postoju – konsekwencje
4. Strefa ograniczonego postoju. Podsumowanie

Czym jest strefa ograniczonego postoju?

Skoro jesteś kierowcą i poruszasz się po polskich drogach pojazdem mechanicznym, z pewnością zauważyłeś, że większość znaków obowiązuje na określonym odcinku, a ich działanie ogranicza się wyłącznie do najbliższego skrzyżowania. Czasami nagromadzenie informacji jest tak duże, że ciężko rozszyfrować, co władze miały na myśli, ustawiając taką, a nie inną konfigurację znaków. 

Wśród znaków pionowych można jednak wyróżnić jeszcze oznaczenia strefowe, które zazwyczaj określają obszar ograniczonego postoju lub prędkości. Co ważne,  znak B nie jest niwelowany przez najbliższe skrzyżowanie, a obowiązuje na danym obszarze. Odwołuje go jedynie kolejny element informacyjny postawiony przy drodze. 

strefa-ograniczonego-postoju

Strefa ograniczonego postoju to więc obszar, na którym zmieniona jest organizacja parkowania. Oznacza to w praktyce, że sposób postoju różni się od tego, co znajduje się poza strefą. Kierowcy mają więc obowiązek dostosować się do wprowadzanych zasad i zatrzymywać swoje samochody zgodnie z postanowieniami konkretnego znaku. 

Strefa ograniczonego parkowania nie oznacza zakazu postoju, ale zakaz postoju automatycznie niweluje możliwość parkowania.

Sprawdź również: Parkowanie w strefie zamieszkania. Jak to robić prawidłowo?

Strefa ograniczonego postoju – znaki

Strefa B-39 charakteryzuje się ustawionym znakiem, na którego białym tle znajduje się okrągły „znak B” z granatowym tłem oraz czerwoną oprawą. Przez środek biegnie skośna czerwona linia sygnalizująca zakaz postoju. Zazwyczaj przed tego typu znakiem ustawiana jest adnotacja, której zadanie polega na informowaniu o tym, w jakich dniach lub godzinach dane oznaczenie obowiązuje. 

Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.

Źródłem powyższej informacji jest Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury, oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, art. 29, ust. 1.

Na pewno zastanawiasz się, gdzie zazwyczaj ustawiany jest znak drogowy B odpowiadający za strefę ograniczonego postoju. Otóż najczęściej na tego typu oznaczenie władze decydują się w:

  • Centrach miast,

  • Miejscach z dużym natężeniem ruchu,

  • Miejscach z wieloma skrzyżowaniami,

  • Na osiedlach mieszkalnych.

Czym znak B-39 – strefa ograniczonego postoju różni się od innych znaków drogowych?

Znaki strefowe różnią się nie tylko wizualnie, ale również poprzez to, o czym informują. Elementem, który wyodrębnia to oznaczenie, jest umieszczenie go na białej, prostokątnej tabliczce. W przypadku innych znaków mamy do czynienia z całkowitym wypełnieniem. Ważną różnicą jest również brak automatycznego odwołania poprzez skrzyżowanie. Koniec strefy ograniczonego postoju może być obwieszczony tylko poprzez znak drogowy B-40.

strefa-ograniczonego-postoju

Parkowanie w strefie ograniczonego postoju – konsekwencje

Parkowanie w strefie ograniczonego postoju w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest zagrożone nałożeniem na kierowcę kary finansowej w wysokości do 500 zł. W przypadku, gdy pojazd będzie pozostawiony w miejscu, w którym utrudnia ruch innym samochodom, straż miejska ma możliwość wezwać na miejsce lawetę i odholować pojazd na specjalny (do tego bardzo drogi) parking. 

Strażnicy często też korzystają z blokad kół, które mają uniemożliwić danemu kierowcy uniknięcie konsekwencji oraz oddalenie się od miejsca zdarzenia. W takiej sytuacji konieczne jest zadzwonienie na podany na wezwaniu numer telefonu oraz zaczekanie na patrol, który ściągnie blokadę i wypisze stosowny mandat. 

Co ważne, jeśli uważasz, że mandat został nałożony na Ciebie niesłusznie, możesz się od niego odwołać. Zgodnie z prawem masz na to do 7 dni od wystawienia mandatu. Odwołanie składa się do najbliższego sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca wystawienia grzywny. Uważaj więc, by strefa ograniczonego parkowania nie była powodem obciążenia Twojego budżetu

Jeśli chcesz skorzystać z możliwości odwołania, pobierz z Internetu wzór wniosku lub spróbuj napisać go samodzielnie. Pamiętaj jednak, że pismo musi zawierać dane takie jak:

  • Imię,

  • Nazwisko,

  • Numer PESEL,

  • Miejsce zamieszkania,

  • Serię i numer mandatu (kserokopia jako załącznik),

  • Opis zdarzenia oraz uzasadnienie zawierające Twój punkt widzenia i przyczynę odwołania od mandatu. 

Pamiętaj, że cały proces odwoławczy może zająć Ci dużo czasu ze względu na wiele formalności. Składając wniosek, miej więc świadomość, że procedura nie musi zakończyć się w kilka dni. 

Czasami warto jednak zawalczyć, ponieważ bywają przypadki, gdy mandaty są nakładane bezpodstawnie. Jeśli czujesz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie, skorzystaj z możliwości dochodzenia swoich praw. 

Przeczytaj także: Blokada na koło od straży miejskiej. Co warto wiedzieć?

Strefa ograniczonego postoju. Podsumowanie

Jak widzisz, znak  – strefa ograniczonego postoju to dosyć specyficzny element,  zarówno w kontekście wyglądu, jak i informacji, którą przekazuje. Porządkuje on zasady panujące na drodze. Co ważne, tego typu oznaczenie jest wykorzystywane do określenia sposobu postoju w danej strefie i w przeciwieństwie do innych znaków, nie odwołuje go najbliższe skrzyżowanie.

Zgodnie z przepisami, koniec strefy ograniczonego postoju jest możliwy tylko przez postawienie konkretnego znaku, który go obwieszcza. Miej to na uwadze, gdy następnym razem będziesz szukać miejsca do zaparkowania. 

strefa-ograniczonego-postoju

Skoro zajmujemy się już znakami drogowymi, przepisami oraz ogólnie pojętym bezpieczeństwem na drodze, warto wspomnieć też o możliwości ochrony pojazdu poprzez dobrze dobrane ubezpieczenie OC oraz AC. Pisząc „dobrze dobrane”, mamy na myśli polisę, która spełnia Twoje indywidualne oczekiwania. 

W kontekście obowiązkowego OC nie ma tak wielu możliwości kreowania zakresu ochrony, jak przy autocasco, dlatego właśnie te dwa produkty tak dobrze się uzupełniają. Podczas zakupu pamiętaj, by zapoznać się z OWU, czyli dokumentem, w którym znajdziesz opisany zakres gwarantowanej ochrony oraz ewentualne wyłączenia od odpowiedzialności. 

Zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora Link4. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego, zadzwoń na naszą infolinię 22 444 44 44 i skorzystaj z merytorycznego wsparcia konsultantów Link4 lub osobiście spotkaj się z agentem współpracującym z LINK4. Razem z pewnością dobierzemy odpowiednie rozwiązanie, które uchroni Cię przed finansowymi konsekwencjami niektórych zdarzeń.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

 

Redakcja

Komentarze

Powiązane wpisy