Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Ucieczka z miejsca kolizji a OC. Wyjaśniamy konsekwencje

Image
Ikona klienta
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
Ikona klienta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
Oblicz składkę
Czas czytania: 5 min. 48 sek.

Kolizja drogowa może przytrafić się każdemu – niezależnie od tego, jak dobrym kierowcą jesteś. Jest to niezwykle stresująca sytuacja, przez którą uczestnicy stłuczki lub wypadku podejmują czasem nieracjonalne decyzje. Jedną z nich jest ucieczka z miejsca kolizji. Poznaj konsekwencje, z którymi muszą liczyć się kierowcy, którzy postanowili oddalić się z miejsca wypadku. 

Spis treści:
1. Ucieczka z miejsca kolizji. Co się do tego zalicza?
2. Ucieczka z miejsca wypadku – konsekwencje
3. Jak zachować się zaraz po kolizji?
4. Ucieczka z miejsca zdarzenia – podsumowanie

Każdego dnia w ruchu drogowym dochodzi do różnych zdarzeń – zarówno tych poważnych (np. stłuczek, w których udział brało wiele pojazdów), jak i delikatnych (tj. zarysowań na parkingach). Warto więc być świadomym tego, co grozi za ucieczkę z miejsca kolizji i jak zachować się w takim momencie, by nie ponieść dodatkowych konsekwencji. Sprawdź, co mamy do przekazania w tej kwestii. 

ucieczka-z-miejsca-kolizji-2

Ucieczka z miejsca kolizji. Co się do tego zalicza? 

Ucieczka z miejsca wypadku to sytuacja, w której sprawca odjedzie po spowodowaniu zdarzenia w celu uniknięcia poniesienia konsekwencji swoich czynów. Z odpowiedzialnością karną musi liczyć się również kierowca prowadzący pojazd mechaniczny, który będzie zatajał, kim jest oraz jakie były okoliczności wypadku. Zdarzają się jednak szczególne sytuacje, w których właściciel pojazdu (powodujący wypadek drogowy) musi opuścić miejsce zdarzenia. Ważne jest to, czy pozostawił do siebie dane kontaktowe, poinformował policję o tym, co się dzieje i kim jest. 

Kiedy zdarzy Ci się sytuacja, w której będziesz zmuszony opuścić miejsce wypadku, pamiętaj o poinformowaniu o tym fakcie stosowne służby lub wezwij pomoc telefonicznie. Przedstaw dyspozytorowi pod numerem 112 swoje imię oraz nazwisko, oraz informację o tym, gdzie i dlaczego się kierujesz. Numer telefonu także zostanie zanotowany. Rozmowy z dyspozytorami są nagrywane. Dzięki temu w razie wątpliwości (np. podczas sprawy sądowej lub wyjaśnień z ubezpieczycielem) możesz powołać się na niepodważalne dowody. 

Sprawdź także: Autocasco All Risk − co to znaczy? Wyjaśnia ekspert

Ucieczka z miejsca wypadku – konsekwencje 

Policja to niejedyny organ ścigający sprawcę. Ucieczka z miejsca kolizji ma swoje konsekwencje. Towarzystwo ubezpieczeniowe prawdopodobnie będzie szukać informacji, weryfikując, czy dany kierowca celowo opuścił miejsce zdarzenia lub z premedytacją zataił niezbędne informacje. Ubezpieczyciel może w takich przypadkach zastosować regres ubezpieczeniowy. 

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w art. 43. (Prawo dochodzenia wypłaconego odszkodowania od kierującego pojazdem mechanicznym), istnieje kilka przypadków, w których można żądać zwrotu wypłaconych świadczeń od kierowcy pojazdu mechanicznego. Wśród nich znajduje się między innymi ucieczka z miejsca kolizji

Zgodnie art. 98 zadania Funduszu, ust. 2 pkt 1, Zakładowi ubezpieczeń i Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1. wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4. zbiegł z miejsca zdarzenia.

Ucieczka z miejsca kolizji nie stanowi zatem odrębności w kwestii żądania zwrotu odszkodowania, które zostało wypłacone ofiarom wypadku drogowego. Pamiętaj również o tym, że sprawca zbiegły z miejsca zdarzenia zostanie bez wątpienia potraktowany surowiej. Zgodnie z Kodeksem karnym, spowodowanie wypadku komunikacyjnego grozi kara finansowa łącznie z możliwością pozbawienia wolności. Jej wysokość określana jest przez sąd na podstawie szczegółowego opisu zdarzeń, które doprowadziły do kolizji, co potwierdza lub neguje materiał dowodowy. 

Na szczególnie wysokie kary (nawet maksymalne) mogą liczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i recydywiści. W artykule 178. KK znajduje się zapis o zaostrzeniu karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku. W paragrafie 1. znajdują się również zapisy o wymiarze kar dla osób, który zbiegły z miejsca zdarzenia:

Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środka odurzającego, lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

ucieczka-z-miejsca-kolizji-1

Zostaw numer - oddzwonimy

i wyliczymy dla Ciebie atrakcyjną cenę!

Jak zachować się zaraz po kolizji?

Udział w zderzeniu lub stłuczce zawsze wiąże się z masą nerwów i stresu. Uczestnik powinien jednak zachować zimną krew. Ucieczka z miejsca wypadku w szoku nie będzie szczególną przesłanką łagodzącą, gdyż sprawca nie pomógł osobie, która mogłaby być potrzebująca. Jeśli to Ty doprowadziłeś do zderzenia, zatrzymaj się. Pod żadnym pozorem nie uciekaj z miejsca zdarzenia.

Kolizja na drodze – co należy zrobić?

Oddalenie się z miejsca kolizji często jest efektem paniki. Zachowaj więc spokój, gdyż konsekwencje tej decyzji będą dużo poważniejsze, niż pomoc stronie poszkodowanej – zwłaszcza że obecnie wiele pojazdów wyposażone jest w kamery oraz moduł GPS, a w okolicy na pewno jest wiele kamer monitorujących drogę lub pobliskie nieruchomości. Zacznij więc od zatrzymania pojazdu. Następnie wysiądź i sprawdź, czy nikomu się nic nie stało. Gdy masz pewność, że nikt nie ucierpiał, zabezpiecz miejsce zdarzenia. 

Samochodu nie da się ruszyć? 

Ustaw trójkąt ostrzegawczy w bezpiecznej odległości od wypadku i włącz światła awaryjne. Nie zapomnij o tym, by zabrać ze sobą kamizelkę odblaskową. Dzięki niej będziesz widoczny dla pozostałych uczestników ruchu drogowego – zwłaszcza w nocy. W obszarze zabudowanym trójkąt musi być ustawiony tuż za pojazdem lub na pojeździe, lecz nie wyżej niż na wysokości 1 m. Poza obszarem zabudowanym odległość ta powinna wynosić od 30 do 50 m, a drodze ekspresowej lub autostradzie zgodnie z prawem odległość powinna wynosić 100 m od samochodu.

Pojazdy da się przestawić ze względu na niewielkie szkody? 

Należy zatem niezwłocznie usunąć go z drogi w taki sposób, by nie zagrał on pozostałym uczestników ruchu drogowego. Dopiero teraz przejdź do formalności. Sprawca i poszkodowany muszą spisać oświadczenie o kolizji, w którym sprawca przyzna się do winy. W oświadczeniu należy spisać: 

  • dane pojazdów, 

  • uczestników zdarzenia, 

  • opisać przebieg zdarzenia, 

  • uszkodzenia. 

Dokument musi zostać podpisany przez poszkodowanego i sprawcę. Co zrobić w chwili, gdy nikt nie chce przyznać się do winy? Koniecznością staje się wezwanie policji, która zbierze materiał dowodowy i zeznania. Na tej podstawie będą oni ustalać przyczynę kolizji/wypadku, określając także winowajcę. 

Stłuczka parkingowa – zachowaj się uczciwie

W chwili zdarzenia na parkingu, w większości przypadków nie ma obaw o poważne konsekwencje zdrowotne uczestników stłuczki. Nie trzeba więc angażować służb i zabezpieczać miejsca zdarzenia – zwłaszcza gdy obydwie strony są zgodne. Należy jednak chronić siebie i “swoich interesów”. 

Jeśli złapałeś sprawcę na gorącym uczynku (np. gdy ktoś zarysuje Twoje auto w trakcie parkowania) lub sam nie zmieściłeś się w miejsce parkingowe i uderzyłeś w innym pojazd, spisz oświadczenie dotyczące zdarzenia. Zrób też zdjęcia uszkodzeń – będą one stanowiły dowód w sprawie. Jeżeli w okolicy nie ma właściciela pojazdu, zostaw swoje dane kontaktowe (np. napisane na kartce za wycieraczką auta) lub czekaj do chwili, w której właściciel/kierowca drugiego pojazdu wrócą. Ucieczka z miejsca stłuczki parkingowej nie jest dobrym pomysłem, gdyż większość obiektów jest obecnie monitorowana. 

Zobacz: Przejazd na czerwonym świetle. Jakie kary grożą kierowcy?

ucieczka-z-miejsca-kolizji-3

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 353 zł!

Image
Ikona klienta
Mężczyzna, 38 lat, Ford Fiesta

353 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 364 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
Kobieta, 46 lat, Honda Civic

364 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 373 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
Mężczyzna, 39 lat, Volkswagen Passat

373 zł

Oblicz składkę

Ucieczka z miejsca zdarzenia – podsumowanie 

Ucieczka z miejsca kolizji występuje w chwili, w której sprawca wypadku próbuje oddalić się od miejsca zdarzenia w celu uniknięcia konsekwencji prawnych i finansowych. Oddalenie się z miejsca kolizji wiąże się najczęściej z podwyższonymi karami – nie tylko za nieudzielenie pomocy, lecz również za próbę świadomego zacierania śladów. Szok i strach teoretycznie mogą być przesłanką łagodzącą, lecz sprawca mimo wszystko musi liczyć się z tym, że otrzymana kara będzie wyższa od tej, którą dostałby przy przyjętym zachowaniu – zwłaszcza że można domniemywać, że przyczyną ucieczki był spożyty alkohol lub inne działania niezgodne z prawem. 

Nie tylko policja będzie ustalać, czy ucieczka z miejsca zdarzenia była świadoma w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Towarzystwo ubezpieczeniowe również może udowadniać, że sprawca wypadku celowo się oddalił. Sprawca może odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń do Rzecznika Finansowego, lecz w większości takich spraw wciąż pozostaje on stroną winną.

Zadbaj więc o polisę ubezpieczeniową, dzięki której będziesz mógł otrzymać dodatkowe wsparcie w sytuacji, gdy jesteś ofiarą wypadku i sprawca uciekł – Autocasco lub Smart Casco.

Sprawdź kalkulator OC dostępny na naszej stronie, aby obliczyć wysokość składki.

Ubezpieczenie Autocasco lub wybrany wariant ubezpieczenia Smart Casco dostępny w LINK4 tylko w pakiecie z OC. Szczegółowe informacje sprawdź w OWU dostępnym na www.link4.pl.

Przeczytaj podobne wpisy

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz składkę 

już teraz

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon. - pt. 8 - 20