FAQ Szkody

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – szkoda z tytułu OC

 

Kiedy dostanę odszkodowanie?

Odszkodowanie wypłacamy, gdy zbierzemy niezbędną dokumentację i oszacujemy wysokość szkody.
Decyzję w Twojej sprawie wydamy najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia (w praktyce dużo szybciej). Jeżeli nie będziemy mogli wydać decyzji w tym terminie (np. nie otrzymamy wszystkich dokumentów), zrobimy to w ciągu 14 dni od dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu.
Ostatecznym terminem, w którym mamy obowiązek wydać decyzję w szkodzie jest 90-ty dzień od jej zgłoszenia.
Poinformujemy Cię niezwłocznie o wydaniu decyzji – wyślemy ją pocztą oraz mailem, jeżeli będziesz mieć takie życzenie.

 

Jak wyliczacie wartość odszkodowania?

Wyliczone przez nas odszkodowanie odpowiada celowym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody.
Wysokość odszkodowania ustalamy na podstawie przygotowanego przez nas wyliczenia, którego podstawą jest ocena i kwalifikacja uszkodzeń określona przez rzeczoznawcę.
Ustalając koszty naprawy  korzystamy z profesjonalnych systemów AUDATEX/ Eurotax/ DAT. Posiadają one aktualną bazę danych, dotyczącą m.in.:

 • czasu trwania poszczególnych napraw (blacharskich i lakierniczych) zgodnie z normami producenta,
 • kosztów materiału lakierniczego,
 • aktualnych cen nowych części, dostępnych na polskim rynku.

Przy ustalaniu kosztów naprawy uwzględniamy szacunkowe stawki za roboczogodzinę.
Dodatkowo masz możliwość zakupu części od dostawców współpracujących z nami za kwotę wskazaną w wyliczeniu kosztów naprawy.

 

Co zrobić jeśli ujawnią się dodatkowe uszkodzenia samochodu?

Jeżeli okaże się, że w pojeździe są dodatkowe uszkodzenia, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, prześlij nam zdjęcia i/lub opis tych uszkodzeń. Możesz to zrobić pisząc na adres dodatek@link4.pl lub za pomocą formularza internetowego na stronie https://www.link4.pl/wyslij-dokumenty-szkodowe (załączniki do 16MB).

 

Dlaczego w wyliczeniu kosztów naprawy zastosowano potrącenie z tytułu wcześniejszych uszkodzeń?

Jeżeli po przeprowadzonej naprawie Twój pojazd zyskałby na wartości, uwzględnimy to w ostatecznym rozliczeniu.
Takie postępowanie jest zgodne z Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego oraz zapisami Kodeksu Cywilnego.
Szczegóły potrącenia znajdziesz na końcu wyceny.

 

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za rynkową utratę wartości pojazdu?

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować, oprócz kosztów jego naprawy, kwotę z tytułu utraty wartości rynkowej.
Kwotę tę wyliczamy jako różnicę wartości pojazd przed uszkodzeniem i  jego wartości po naprawie.
Rynkowy ubytek wartości występuje w następujących przypadkach:

 • pojazd jest nie starszy niż  72 miesiące,
 • uszkodzone są elementy nadwozia pojazdu (nie dotyczy lamp, szyb itp.),
 • szkoda jest szkodą częściową,
 • jest to pierwsze uszkodzenie pojazdu o charakterze kolizyjnym.*

Podkreślamy, że nawet jeśli pojazd spełnia ww. kryteria, nie każda jego naprawa będzie skutkować utratą wartości rynkowej.  W niektórych sytuacjach bowiem, rynkowa wartość takiego pojazdu po naprawie nie zmieni się, a nawet może wzrosnąć.

*Zgodnie z Instrukcją określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów nr 01/2009 (zatwierdzona do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego)”, opublikowana w wydawnictwie „Rzeczoznawca Samochodowy” nr 03/2009.

 

Kiedy szkoda częściowa a kiedy całkowita?

Jeśli przewidywane koszty naprawy pojazdu:

 • nie przekraczają jego wartości rynkowej sprzed powstania szkody szkodę kwalifikujemy jako częściową,
 • przekraczają jego wartość rynkową sprzed powstania szkody - szkodę kwalifikujemy jako całkowitą.

Przy szkodzie całkowitej nie pokrywamy kosztów naprawy, ale wypłacamy Ci różnicę między wartością pojazdu w dniu szkody a wartością jego pozostałości.
Jeśli znajdziemy osobę, która będzie chciała odkupić pozostałości, przekażemy Ci jej dane razem z naszymi wyliczeniami.
Pamiętaj - stan pojazdu w momencie jego sprzedaży nie powinien być inny niż podczas oględzin.

 

W jaki sposób mogę wysłać faktury za dodatkowe usługi, np. za holowanie pojazdu?

Jeżeli chcesz przesłać nam dodatkowe dokumenty, możesz to zrobić pisząc na adres szkody@link4.pl lub za pomocą formularza internetowego na stronie https://www.link4.pl/wyslij-dokumenty-szkodowe (załączniki do 16MB).
Jeśli dotychczas nie korzystałeś z usługi holowania, a potrzebujesz jej teraz, skontaktuj się ze swoim Opiekunem.

 

Kto występuje o przesłanie notatki policyjnej?

Jeżeli na miejscu zdarzenia była policja lub zdarzenie zostało zgłoszone na policję, to my zwrócimy się do właściwej jednostki o przesłanie odpowiednich dokumentów. Niezależnie od tego, policja ma obowiązek udostępnić Ci numery rejestracyjne pojazdu sprawcy oraz dane jego ubezpieczyciela, gdy o to poprosisz.

 

Co robić, gdy pojazd jest własnością leasingu/współwłaścicielem jest bank?

Odbiorcę odszkodowania wskazuje leasing/bank -  skontaktujemy się z nim w tej sprawie.
Jeśli chcesz przyspieszyć wypłatę odszkodowania - skontaktuj się ze swoim leasingodawcą, poinformuj go o szkodzie i poproś o przekazanie takiej dyspozycji.

 

Jak udokumentować roszczenie o utracone dochody - przestojowe?

Aby umożliwić nam rozpatrzenie roszczenia o utracone dochody, przedstaw dokumentację finansowo-księgową z miesiąca, w którym powstała szkoda oraz trzech poprzednich miesięcy. Dokumentacja ta powinna  określać kwoty uzyskiwanych przychodów oraz wszystkich ponoszonych kosztów związanych z prowadzoną działalnością (opłaty ZUS, podatki, opłaty ponoszone na rzecz korporacji, paliwo) oraz aktualny na dzień szkody wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do ww. dokumentacji dołącz pisemne uzasadnienie, podaj w nim kwotę, o którą występujesz (wraz ze sposobem jej wyliczenia) oraz wskaż daty przestoju pojazdu.

 

Dlaczego, mimo RODO, mam podawać swoje dane?

Rozporządzenie RODO przewiduje przetwarzanie danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – szkoda z tytułu AC

 

Kiedy dostanę odszkodowanie?

Odszkodowanie wypłacamy, gdy zbierzemy niezbędną dokumentację i oszacujemy wysokość szkody.
Decyzję w Twojej sprawie wydamy najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia (w praktyce dużo szybciej). Jeżeli nie będziemy mogli wydać decyzji w tym terminie (np. nie otrzymamy wszystkich dokumentów), zrobimy to w ciągu 14 dni od dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu.
Ostatecznym terminem, w którym mamy obowiązek wydać decyzję w szkodzie jest 90-ty dzień od jej zgłoszenia.
Poinformujemy Cię niezwłocznie o wydaniu decyzji – wyślemy ją pocztą oraz mailem, jeżeli będziesz mieć takie życzenie.

 

Czym różnią się warianty ubezpieczenia i jak sprawdzić jakie ubezpieczenie mam wykupione?

Wariant ubezpieczenia wybrałeś podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Szczegóły znajdziesz na dokumencie polisy.
W wariancie Kosztorys, odszkodowanie otrzymujesz „do ręki” i sam decydujesz czy, kiedy i gdzie naprawisz auto. Wysokość odszkodowania ustalamy na podstawie stawki za roboczogodzinę – 60 zł netto oraz cen części alternatywnych. Jeśli w systemie do kalkulacji kosztów naprawy, z którego korzystamy, nie ma cen części alternatywnych, stosujemy ceny części oryginalnych, które pomniejszamy o 30%.
W wariancie Warsztat, odszkodowanie otrzymasz zgodnie z wybraną przez Ciebie opcją, wtedy gdy naprawisz samochód i przedstawisz nam rachunki za naprawę.

 

Jak wyliczacie wartość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania ustalamy na podstawie przygotowanej przez nas kalkulacji, której podstawą jest ocena i kwalifikacja uszkodzeń określona przez rzeczoznawcę.
Ustalając koszty naprawy  korzystamy z profesjonalnych systemów AUDATEX/ Eurotax/ DAT. Posiadają one aktualną bazę danych, dotyczącą m.in.:

 • czasu trwania poszczególnych napraw (blacharskich i lakierniczych) zgodnie z normami producenta,
 • kosztów materiału lakierniczego
 • aktualnych cen nowych części, dostępnych na polskim rynku.

Wyliczając koszty naprawy uwzględniamy szacunkowe stawki za roboczogodzinę w wysokości 60 zł netto.
Dodatkowo masz możliwość zakupu części od dostawców współpracujących z nami za kwotę wskazaną w kalkulacji.
W wariancie Warsztat – gdy wystąpi szkoda częściowa – przedstaw nam faktury lub rachunki, które potwierdzają naprawę pojazdu. Możemy również poprosić Cię o udostępnienie pojazdu do oględzin po zakończeniu naprawy. Jeśli nie przedstawisz nam rachunków albo faktur lub nie udostępnisz pojazdu do oględzin, wysokość odszkodowania ustalimy na podstawie stawki za roboczogodzinę w wysokości 60 zł netto i cen części oryginalnych pomniejszonych o 35%.

 

Co zrobić jeśli ujawnią się dodatkowe uszkodzenia samochodu?

Jeżeli okaże się, że w samochodzie są dodatkowe uszkodzenia, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, prześlij nam zdjęcia i/lub opis tych uszkodzeń. Możesz to zrobić pisząc na adres dodatek@link4.pl lub za pomocą formularza internetowego na stronie https://www.link4.pl/wyslij-dokumenty-szkodowe (załączniki do 16MB).

 

Dlaczego w kalkulacji zastosowano potrącenie z tytułu wcześniejszych uszkodzeń?

Jeżeli po przeprowadzonej naprawie Twój pojazd zyskałby na wartości, uwzględnimy to w ostatecznym rozliczeniu.
Takie postępowanie jest zgodne z Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego oraz zapisami Kodeksu Cywilnego.
Szczegóły potrącenia znajdziesz na końcu wyceny.

 

Kiedy szkoda częściowa a kiedy całkowita?

Jeśli przewidywane koszty naprawy pojazdu:

 • nie przekraczają 70% jego wartości rynkowej sprzed powstania szkody - szkodę kwalifikujemy jako częściową,
 • -przekraczają 70% jego wartości rynkowej sprzed powstania szkody - szkodę kwalifikujemy jako całkowitą.

Przy szkodzie całkowitej nie pokrywamy kosztów naprawy, ale wypłacamy Ci różnicę między wartością pojazdu w dniu szkody a wartością pozostałości.
Jeśli znajdziemy osobę, która chce kupić pozostałości, przekażemy Ci jej dane razem z naszymi wyliczeniami.
Pamiętaj - stan pojazdu w momencie sprzedaży nie powinien być inny niż podczas oględzin.
Jeżeli na dzień wypłaty odszkodowania są jeszcze niezapłacone raty składki za polisę, potrącimy je od ustalonej kwoty odszkodowania.

 

W jaki sposób mogę wysłać faktury za dodatkowe usługi, np. holowanie pojazdu?

Jeżeli chcesz przesłać nam dodatkowe dokumenty, możesz to zrobić pisząc na adres szkody@link4.pl lub za pomocą formularza internetowego na stronie https://www.link4.pl/wyslij-dokumenty-szkodowe (załączniki do 16MB).
Jeśli dotychczas nie korzystałeś z usługi holowania, a potrzebujesz jej teraz, skontaktuj się ze swoim Opiekunem.

 

Dlaczego, mimo RODO, mam podawać swoje dane?

Rozporządzenie RODO przewiduje przetwarzanie danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

Czym jest amortyzacja?

Wszystkie części samochodowe ulegają naturalnemu zużyciu. Amortyzacja to procentowy wskaźnik określający zużycie eksploatacyjne uszkodzonej części pojazdu, którą zakwalifikowaliśmy do wymiany.
Jeśli wybrałeś opcję ubezpieczenia z niewykupioną Amortyzacją, potrącimy określony w OWU procent od wartości nowych części, które zastąpią te uszkodzone.
Jeśli wybrałeś opcję z wykupioną Amortyzacją, możesz naprawić samochód używając nowych części, a my nie potrącimy zużycia.

 

 

Warsztaty partnerskie