Ikona kalendarza 05.04.2018

LINK4 z tytułem Rzecznika Standardu Etyki

Transparentność, odpowiedzialność i wiarygodność to najważniejsze cechy towarzyszące firmom z tytułem Rzecznika Standardu Etyki. W tym roku do ich grona dołączył także LINK4, jako jedyne towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce.

Tytuł Rzecznika Standardu Etyki przyznawany jest przez UN Global Compact Network Poland, jedną z 82 regionalnych sieci działających z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ich celem jest promowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i wartości ONZ pośród społeczności biznesowej i całego systemu Organizacji. Otrzymują go firmy, które budują pozytywne relacje z pracownikami i kierują się w swoich działaniach zasadami etycznymi. I tak właśnie jest w LINK4.

- Jakiś czas temu poprosiliśmy naszych ludzi o określenie wartości, które są dla nich ważne w codziennej pracy. I wspólnie je wypracowaliśmy z uwzględnieniem etycznych standardów. Wzajemny szacunek, współpraca, wsparcie i zaangażowanie definiuje nas jako zespół. Tytuł Rzecznika Standardu Etyki potwierdza, że tacy właśnie jesteśmy i to napawa nas dumą – tłumaczy Agnieszka Balcerska, Dyrektor Pionu HR w LINK4.

W tym roku tytuł Rzecznika Standardu Etyki przyznano 22 firmom. Otrzymanie wyróżnienia wiązało się z wypełnieniem założeń zawartych w Standardzie Programu Etycznego. To samoregulacja biznesowa w ramach drugiego filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Dokument zawiera kierunek rozwoju firm i instytucji w oparciu o przestrzeganie zasad etycznych i zrównoważonego rozwoju oraz przydatne narzędzie ich implementacji i weryfikacji.

Wręczenie wyróżnienia Rzecznika Standardu Etyki zbiegło się z przyznaniem LINK4 godła Great Place To Work. W ramach strategicznego partnerstwa UN Global Compact Network Poland z GPTW w Polsce, założenia dotyczące etyki stanowiły część wytycznych w badaniu Najlepszych Miejsc Pracy. O tym, czy dana firma znalazła się na liście GPTW, decydują sami pracownicy. Dwie trzecie oceny każdego pracodawcy stanowi opinia osób w niej zatrudnionych, wyrażona w anonimowej ankiecie. Pozostała jedna trzecia wyniku jest efektem analizy programów i praktyk wdrożonych w firmie, w porównaniu z innymi uczestnikami badania.

Oba tytuły – Great Place To Work 2018 oraz Rzecznika Standardu Etyki – LINK4 otrzymał jako jedyne towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce.

Czy artykuł był przydatny?

Kontakt dla mediów

Zdjęcie osoby do kontaktu
Ikonka osoby do kontaktu
Grażyna Kasiak
Rzecznik prasowy
Kup online polisę OC AC