Nagrody i wyróżnienia LINK4

2023

Instytucja finansowa przyjazna mediacji
Instytucja finansowa przyjazna mediacji

LINK4 zostało Instytucją finansową przyjazną mediacji. To nagroda od Komisji Nadzoru Finansowego. 
Wyróżnienie jest przyznawane instytucjom podlegającym nadzorowi KNF, które są szczególnie zaangażowane w upowszechnianie idei mediacji na rynku finansowym. Tytuł przyznała Kapituła w składzie: Zastępca Przewodniczącego KNF z upoważnienia Przewodniczącego KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz dwóch członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF. Ma na celu promocję wśród instytucji finansowych polubownych metod rozwiązywania sporów z klientami.

Fintech Awards 2023
Fintech Awards 2023

LINK4 otrzymało statuetkę Fintech Awards 2023 za najlepsze innowacyjne rozwiązanie w kategorii InsurTech. To nagroda dla LINK4 i Tractable za nową aplikację pozwalającą wycenić szkody przy wykorzystaniu AI (sztucznej inteligencji).

„Friendly Workplace”
„Friendly Workplace”

Kapituła nagrody „Friendly Workplace” doceniła LINK4 za nowoczesne standardy w relacjach z pracownikami, tworzenie przyjaznego miejsca pracy oraz ochronę dobrostanu pracowników.

Docenione zostały m.in. nasze inicjatywy prozdrowotne i dobroczynne. W tym roku szczególną popularnością cieszyła się akcja „Krew to życie, podziel się nim” - przez kilka miesięcy nasi pracownicy mogli uczestniczyć w wydarzeniach promujących oddawanie krwi, m.in. w webinarze z udziałem znanego ratownika medycznego Karol Bączkowski. Podczas wielkiego finału odbyła się akcja honorowej donacji. Pracownicy LINK4 regularnie angażują się też w wolontariat, wspierając domy dziecka, hospicja czy schroniska dla zwierząt. W ramach work-life balance pracujemy hybrydowo, a wśród Pracowników prowadzimy też akcje doceniania się wzajemnie, zgłaszania inicjatyw, liczne wyzwania sportowe czy wewnętrzne konkursy.

Innowacja miesiąca Gazety Ubezpieczeniowej
Innowacja miesiąca Gazety Ubezpieczeniowej – lipiec

Tytułem INNOWACJA MIESIĄCA Gazety Ubezpieczeniowej została wyróżniona nasza usługa likwidacji szkody wykorzystująca sztuczną inteligencję technologii AI Tarctable.

Innowacja miesiąca Gazety Ubezpieczeniowej
Innowacja miesiąca Gazety Ubezpieczeniowej

Tytułem INNOWACJA MIESIĄCA Gazety Ubezpieczeniowej została wyróżniona nasza usługa wideoinspekcji pojazdu.
Dzięki wprowadzeniu wideoinspekcji ze wsparciem naszego konsultanta inspekcje pojazdów, wymagane przy ubezpieczeniu pojazdu w zakresie AC w kanale direct, są wykonywane w LINK4 wyłącznie zdalnie.

Marka Godna Zaufania
Marka Godna Zaufania

LINK4 wygrał w kategorii: Wysoki A-IQ, czyli firma, która najlepiej wykorzystuje sztuczną inteligencję w swojej działalności.

Ranking powstał we współpracy z Instytutem Badawczym Kantar Polska. Głównym celem tego realizowanego już po raz ósmy badania, jest poznanie opinii przedsiębiorców na temat najlepszych marek, produktów i usług oraz wskazanie tych, którym najbardziej ufają. 
☝ W każdej z kategorii, w spontanicznym wyborze, można było wskazać tylko jedną markę – tę, którą darzy się największym zaufaniem. Przy ocenie najlepszego wykorzystania sztucznej inteligencji aż 43% respondentów wskazało właśnie na LINK4.

Certyfikat „Inwestor w Kapitał Ludzki”
Certyfikat „Inwestor w Kapitał Ludzki”

W LINK4 budujemy relacje z Pracownikami na otwartym dialogu, kulturze feedbacku i doceniania.
Podstawą programu „Inwestor w Kapitał Ludzki” jest niezależne badanie satysfakcji i zaangażowania Pracowników oraz prawdopodobieństwo rekomendacji przez nich miejsca pracy oraz produktów.

Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa
Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa

W konkursie organizowanym przez Miesięcznik Gazeta Bankowa LINK4 zajął drugie miejsce na podium w kategorii Dział II (ubezpieczenia z Grupy 3. i 10.) – ubezpieczenia komunikacyjne.

Edycja 2023 tego prestiżowego konkursu była już 13. z kolei. Redakcja nagrodziła firmy, sumując punkty przyznane w ankiecie i przez Kapitułę. W ankietach opracowanych przez firmę doradztwa strategicznego Kearney, partnera merytorycznego konkursu, spółki prezentowały zarówno o wyniki finansowe, jak i podjęte w ubiegłym roku działania usprawniające relacje z klientem, cyberbezpieczeństwo i ESG.

2022

Firma przyjazna klientom
ZPP 2022

LINK4 znalazł się w gronie laureatów Nagród Gospodarczych, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii Firma Przyjazna Klientom. Prestiżowe wyróżnienia przyznaje co roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców za osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości lub jej wspierania. Kapituła konkursu doceniła LINK4 za systematyczne wprowadzanie pro-klienckich rozwiązań.

PAKIET OC LINK4 najlepszy w Polsce
Najlepsze OC

W niezależnym rankingu ubezpieczeń samochodu „Gazety Bankowej”  pakiet OC w LINK4 zajął pierwsze miejsce na rynku. Redakcja wzięła pod uwagę zakres i korzyści wynikające z polisy rozszerzonej o pomoc assistance. Bezkonkurencyjny okazał się produkt LINK4:OC wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

Najlepszy pracodawca 2022
Najlepszy pracodawca 2022

LINK4 po raz drugi z rzędu otrzymał prestiżowy tytuł Najlepszego Pracodawcy przyznawany przez „Gazetę Finansową”. Firmę wyróżniono za dbałość o nieustanny rozwój pracowników, poprzez liczne szkolenia i warsztaty, a także za wysoki komfort pracy.

LINK4 top marką
Top Marka

Kapituła Konkursu Laur Klienta uznała LINK4 Top Marką w 2022 roku w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych direct. Dodatkowo LINK4 otrzymał Złoty Laur Klienta w zakresie jakości obsługi klientów indywidualnych w branży ubezpieczeniowej.

2021

ZŁOTY LAUR SUPERBIZNESU
Laur Biznesu

Blockchain, chmura obliczeniowa, Big Data to tylko niektóre projekty wprowadzone przez LINK4 w ostatnich latach, które pomagają ludziom - zwiększają ich bezpieczeństwo i automatyzują procesy zarówno po stronie firmy, jak i klienta. Między innymi za te technologiczne rozwiązania firma została nagrodzona w prestiżowym rankingu Złotych Laurów „Super Biznesu” w kategorii innowacje. 

ZŁOTY LAUR KLIENTA 2021
KPMG Top100

Laur Klienta to ogólnopolski plebiscyt, który wyłania każdego roku najbardziej rozpoznawalne i najchętniej polecane produkty i marki w swoich kategoriach. W 2021 roku LINK4 ponownie otrzymał Złoty Laur Klienta w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych direct oraz Srebrny Laur w kategorii ubezpieczeń mieszkaniowych. W plebiscycie po raz pierwszy konsumenci wyróżniali także jakość obsługi klientów indywidualnych i pierwsze miejsce przyznali także LINK4.

RANKING RZECZPOSPOLITEJ: NAJLEPSZY PAKIET OC W LINK4
Ranking RP

Ubezpieczenia komunikacyjne OC w LINK4 zajęły pierwsze miejsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Zestawienie porównuje ofertę 11 towarzystw ubezpieczeniowych. Uwzględnia nie tylko cenę polis, ale także zakres i ceny ubezpieczeń dodatkowych: assistance i NNW.

NAJLEPSZE RELACJE Z KLIENTAMI
KPMG Top100
 

W zestawieniu KPMG TOP100 marek oferujących najlepsze doświadczenia na polskim rynku, zdaniem klientów, LINK4 zajął pierwsze miejsce wśród ubezpieczycieli. Respondenci ocenili w badaniu poziom satysfakcji z punktu widzenia jakości obsługi na wszystkich jej etapach. Pod uwagę wzięto takie obszary jak: wiarygodność, rozwiązywanie problemów, oczekiwania klientów, czas i wysiłek potrzebny do skorzystania z oferty marki.

2019

ZŁOTY LAUR KLIENTA 2019
ZŁOTY LAUR KLIENTA 2019

LINK4 zajął pierwsze miejsce w plebiscycie Laur Konsumenta w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych. Ofertę w tym segmencie doceniło aż 30 proc. badanych. Laur to ogólnopolski projekt, który wyłania każdego roku najbardziej rozpoznawalne i najchętniej polecane produkty i marki w swoich kategoriach.

GREAT PLACE TO WORK
GREAT PLACE TO WORK

LINK4 po raz drugi znalazł się wśród firm nagrodzonych mianem Wspaniałego Miejsca Pracy. Tytuł GPTW otrzymują firmy, które z sukcesem budują i rozwijają u siebie wyjątkowe relacje z pracownikami. Opierają się one na zaufaniu rozumianym jako wiarygodność kadry menedżerskiej oraz szacunek i uczciwość okazywane pracownikom. Badanie weryfikuje też praktyki HR oraz poziom zaangażowania i współpracy w zespołach.

NAJLEPSZY CYFROWY UBEZPIECZYCIEL
Najlepszy Cyfrowy Ubezpieczyciel

Decyzją kapituły Konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń LINK4 został nagrodzony tytułem Najlepszego Cyfrowego Ubezpieczyciela 2018. Kapituła doceniła LINK4 za odważne wdrażanie na polskim rynku ubezpieczeniowym nowych technologii, które zmieniają sposób myślenia o ubezpieczeniach, oraz innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami.

SREBRNA PANTERA KANTARA
SREBRNA PANTERA KANTARA

LINK4 po raz trzeci został uhonorowany nagrodą za najbardziej efektywną kreację marki ubezpieczeniowej. W edycji 2019 po raz pierwszy o przyznaniu nagrody decydowali konsumenci, a nie przedstawiciele rynku finansowego, a Pantery zastąpiły przyznawane dotychczas Lamparty.

INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI
Inwestor Kapitał Ludzki

W styczniu LINK4 po raz drugi otrzymał godło Inwestor w Kapitał Ludzki, który potwierdził wśród pracowników dużą satysfakcję z wykonywanej pracy i wysoki poziom zaangażowania. Wskaźnik Inwestor w Kapitał Ludzki 2018 dla LINK4 wyniósł 78 proc. i był wyższy o 8 punktów procentowych od progu pozytywnej certyfikacji.

2018

MIXX AWARDS 2018
MIXX AWARDS 2018

Innowacyjne kalkulatory na stronie internetowej LINK4 Mama zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie MIXX Awards. Jury doceniło przystępność i praktyczność rozwiązania w kategorii User Experience. MIXX Awards to konkurs, w którym nagradzane są wyjątkowe kampanie marketingowe digital.

NAJLEPSZA POLSKA USŁUGA 2018
NAJLEPSZA POLSKA USŁUGA 2018

Telematyczne rozwiązanie LINK4 Kasa Wraca zajęło pierwsze miejsce w rankingu Polskiego Radia „Lubię, bo polskie”. Nagroda została przyznana w kategorii Najlepsza Polska Usługa 2018. Ranking „Lubię, bo polskie” promuje rodzime firmy oraz ich produkty i usługi.

EB STARS 2018
EB Stars 2018

Projekt LINK4 Pory Roku otrzymał prestiżową nagrodę Employer Branding Stars 2018. Działania rekrutacyjno-wizerunkowe firmy zostały docenione w kategorii Najlepsze Wewnętrzne Inicjatywy Employer Branding. Na LINK4 Pory Roku składają się liczne działania promujące wartości firmy oraz budujące atmosferę pracy i zaangażowanie.

ODKRYCIE ROKU 2018
Odkrycie Roku 2018

Oferta ubezpieczeniowa pod marką LINK4 Mama otrzymała tytuł Odkrycia Roku 2018, przyznawany przez komisję konkursową projektu Laur Konsumenta. Za największą zaletę oferty uznano jej elastyczność w wyborze zakresu ubezpieczenia.

HR DREAM TEAM
hr dream team

Pracowniczy projekt LINK4 Pory Roku został nagrodzony w prestiżowym konkursie HR DREAM TEAM 2018. W ten sposób wyróżnione zostały działania LINK4 w obszarze „Kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników”. Konkurs wyróżnia najciekawsze, najodważniejsze i najbardziej skuteczne programy realizowane przez zespoły HR w dużych organizacjach.

LAMPART 2018
lampart2018

LINK4 po raz drugi został uhonorowany nagrodą za najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki ubezpieczeniowej. To wyróżnienie przyznawane przez przedstawicieli branży bankowej i ubezpieczeniowej za najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki. Otrzymują je w dwóch oddzielnych kategoriach banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, które najefektywniej kreowały w minionym roku wizerunek swojej marki.

GREAT PLACE TO WORK
gptw

LINK4 otrzymał prestiżowy tytuł Great Place To Work, przyznawany najlepszym pracodawcom w 50 krajach na całym świecie. Poszczycić się nim mogą firmy, które z sukcesem budują i rozwijają u siebie wyjątkowe relacje z pracownikami. Badanie GPTW każdego roku obejmuje ponad 10 milionów pracowników reprezentujących ok. 6 tys. organizacji na świecie

RZECZNIK STANDARDU ETYKI
rse

Tytuł Rzecznika Standardu Etyki został przyznany LINK4 przez UN Global Compact Network Poland, jedną z 82 regionalnych sieci działających z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ich celem jest promowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i wartości ONZ pośród społeczności biznesowej i całego systemu Organizacji. Otrzymanie wyróżnienia wiązało się z wypełnieniem przez firmę założeń zawartych w Standardzie Programu Etycznego.

GWIAZDA JAKOŚCI OBSŁUGI 2018
gwiazda jakości obsługi

Głosami konsumentów LINK4 uzyskał tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi, przyznawany przez Polski Program Jakości Obsługi. Wyróżnienie to trafia do firm, które są uznawane za najbardziej przyjazne w relacji z klientami oraz cechuje je jakość, solidność, zaufanie i prestiż.

SUPER MARKA 2018
sm2018

LINK4 drugi raz z rzędu został uhonorowany tytułem SUPER MARKA, przyznawanym przez Redakcje Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Otrzymują je firmy, które przez trzy kolejne lata są odznaczane certyfikatem Dobrej Marki dla najbardziej innowacyjnych, rozwojowych i rozpoznawalnych marek obecnych na polskim rynku. Tytułem Dobrej Marki LINK4 został utytułowany trzykrotnie w latach 2014-2016. W 2017 roku po raz pierwszy zdobył tytuł Super Marki.

INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI 2017
Inwestor w Kapitał Ludzki

Fundacja Obserwatorium Zarządzania uhonorowała LINK4 prestiżowym godłem Inwestor w Kapitał Ludzki 2017. Otrzymują go firmy, które w sposób odpowiedzialny myślą o rozwoju kompetencji swoich pracowników, a przez to całej organizacji. W badaniu punktowane są: ogólna satysfakcja z pracy, zaangażowanie, relacje (komunikacja, współpraca), kompetencje (rozwój, obowiązki i warunki pracy) i pracownik jako ambasador.

2017

EFFIE AWARDS 2017 – SREBRO
Effie2017

Reklama LINK4 „Pierwszy dzwon” zdobyła srebrną statuetkę w prestiżowym konkursie Effie Awards 2017. W spocie została wykorzystana melodia „Yes sir, I can boogie” hiszpańskiego duetu Baccara. Kreacja stanowi kontynuację kampanii, w której Kasia Moś i zespół The Chance promują produkty LINK4.

BEST QUALITY EMPLOYER 2017
BQE

LINK4 uzyskał godło Best Quality Employer 2017, przyznawane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. To wyróżnienie dowodzi atrakcyjności marki pracodawcy, nowoczesnej strategii komunikacji i skutecznemu systemowi rekrutacji.

ZŁOTY LAUR Super Biznesu
Złoty laur

LINK4 zdobył Złoty Laur Super Biznesu w kategorii innowacyjność. To nagroda przyznawana przez dodatek do dziennika Super Express. Laureatami są osoby, przedsiębiorstwa oraz organizacje szczególnie zasłużone dla polskiego biznesu, a także działające na rzecz poprawy warunków życia społecznego.

ZŁOTY LAUR KLIENTA 2017
Złoty Laur Klienta

LINK4 otrzymał Złoty Laur Klienta za zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim projekcie Laur Klienta / Konsumenta 2017 w kategorii: jakość obsługi – ubezpieczenia samochodowe. Celem projektu jest wyłanianie najpopularniejszych produktów, marek i usług w swoich kategoriach i stanowi potwierdzenie zaufania konsumentów do marki.

SUPER MARKA 2017
sm2017

LINK4 został uhonorwany godłem Super Marka 2017 dla najbardziej rozwojowych i rozpoznawalnych marek na polskim rynku. Otrzymują je firmy, które w trzech poprzednich latach zostały nagrodzone tytułem Dobrej Marki.

LIDER 2016
Lider 2016

Gazeta Bankowa przyznała LINK4 tytuł Lidera 2016 w kategorii Bankowość i Finanse za innowacyjną aplikację „Bezpieczna Jazda z Link4” i rozwiązanie telematyczne, które pozwala badać styl jazdy kierowców. Gazeta promuje w ten sposób firmy i instytucje, które wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

2016

INNOWACYJNA FIRMA 2016
Innowacyjna Firma

Miesięcznik ekonomiczny Home&Market  wybrał najciekawsze innowacje 2016 roku przyznał LINK4 tytuł Innowacyjnej Firmy 2016 za telematyczne rozwiązanie wprowadzone wspólnie z NaviExpert – „Bezpieczna jazda z LINK4". Odznaczenie przyznawane jest firmom, które wyróżniają otwartość na nowości i odwaga przełamywania stereotypów.

NAJLEPSZY PRACODAWCA 2016
AON2016

Po raz trzeci LINK4 został wyróżniony tytułem Najlepszy Pracodawca według Aon Hewitt w kategorii duże przedsiębiorstwa. Aon Best Employers to program rozpoznawalny na całym świecie. Wyłania firmy, które tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy, badając opinie pracowników pod kątem zaangażowania, angażującego przywództwa, kultury wysokich wyników i wiarygodnej marki pracodawcy.

EFFIE AWARD 2016 - BRĄZ
Effie2016

Reklama LINK4 z udziałem Kasi Moś i zespołu The Chance zdobyła brązową statuetkę w konkursie Effie Awards.  Kreacja z muzyką z piosenki Bonnie Tyler „Holding Out On The Hero" została pozytywnie przyjęta zarówno przez telewidzów, jak i ekspertów z branży. W konkursie Effie Awards kampanie reklamowe są oceniane pod kątem strategii działań reklamowych, ich realizacji i osiągniętych efektów komunikacji.Reklama LINK4 z udziałem Kasi Moś i zespołu The Chance zdobyła brązową statuetkę w konkursie Effie Awards.  Kreacja z muzyką z piosenki Bonnie Tyler „Holding Out On The Hero" została pozytywnie przyjęta zarówno przez telewidzów, jak i ekspertów z branży. W konkursie Effie Awards kampanie reklamowe są oceniane pod kątem strategii działań reklamowych, ich realizacji i osiągniętych efektów komunikacji.

PAYU LAB AWARD 2016
PayU lab award

LINK4 zdobył główną nagrodę PayU Lab Award w kategorii eCustomer Experience w ubezpieczeniach. PayU Lab Forum to cykliczne spotkania liderów biznesu, których pomysłodawcą jest jeden z największych na świecie dostawców usług płatniczych dla e-biznesów - firma PayU.

NAJCIEKAWSZA INNOWACJA 2015
Najciekawsza innowacja

Aplikacja „Bezpieczna jazda z LINK4” została uznana najciekawszą innowacją dla ubezpieczeń w roku 2015. Nagrodę za produkt, który powstał wspólnie z nawigacją NaviExpert, wręczono podczas V Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, stanowiąca część VII Insurance Forum.

ZŁOTY BELL
Złoty Bell

LINK4 razem z aplikacją NaviExpert zdobył Złotego Bella w kategorii „Nowość roku 2015 w zakresie usług”. Wręczenie nagrody odbyło się na gali Mobility Trends, podczas której każdego roku wyróżniane są najlepsze produkty i usługi z branży nowych technologii.

2015

MARKA GODNA ZAUFANIA
LINK4 to marka godna zaufania

Wyróżnienie jest przyznawane przez Redakcje Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Otrzymują je najbardziej innowacyjne, rozwojowe i rozpoznawalne marki obecne na polskim rynku. W ramach Programu zostały przeprowadzone badania mające na celu określenie wartości, aktywności oraz rozpoznawalności poszczególnych brandów.

LINK4 LIDEREM HR W UBEZPIECZENIACH
LINK4 liderem HR w ubezpieczeniach

LINK4 zwyciężył w Konkursie Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2015. To ogólnopolski program z obszaru human resources (HR).  Jego celem jest upowszechnianie oraz propagowanie pozytywnych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej, jak i strategii integracji spraw personalnych z biznesowymi.

ROGER HODGKISS WŚRÓD 25 NAJLEPSZYCH MANAGERÓW
Dziennik Rzeczpospolita przyznał LINK4 główną nagrodę za polisę smart casco w konkursie „Klient zobowiązuje"

Roger Hodgkiss znalazł się wśród 25 najlepszych managerów w 2014 roku wg miesięcznika ekonomicznego Home&Market. Prezes LINK4 został doceniony za nieustającą od 2009 roku poprawę wyników sprzedażowych oraz finansowych spółki i zarządzanie jej pracownikami w sposób, który sprawił, że LINK4 został trzykrotnie uznany przez AON Hewitt za najlepszego pracodawcę w Polsce i Europie Środkowej wśród dużych firm.

LINK4 Z NAGRODĄ FLEET AWARDS
Ubezpieczenie flotowe LINK4 z nagrodą Fleet Awards

LINK4 po raz drugi z rzędu odebrał od Magazynu Flota nagrodę „Produkt flotowy roku 2015” za ubezpieczenie komunikacyjne dla flot.

NAJSZYBCIEJ SZKODĘ ZGŁOSISZ W LINK4
najszybciej szkodę zgłosisz w link4

W najnowszym raporcie porównywarki ubezpieczeń „mFind” sprawdzono, jak działają infolinie 22 towarzystw ubezpieczeniowych. Pod względem długości oczekiwania na połączenie z konsultantem infolinii szkodowej najlepiej wypadło LINK4.

NR 1 W RANKINGU CENOWYM TOTAL MONEY luty 2015
W rankingu, w którym porównano pakiety OC i AC, najkorzystniejsze warunki ubezpieczeń oferują LINK4, AXA Direct i InterRisk

LINK4 zajął pierwsze miejsce w rankingu cenowym portalu Total Money. W rankingu wzięto pod uwagę ceny ubezpieczeń OC i AC w 8 firmach ubezpieczeniowych biorąc pod uwagę  23 czynniki, na podstawie których towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczały cenę polisy OC/AC. 

TOP 3 zestawienia tworzą: LINK4 (17 punkty), AXA Direct (15 punktów) oraz InterRisk TU SA Vienna Insurance Group (13 punktów).

LINK4 NAJTAŃSZY W RANKINGU CENOWYM UBEZPIECZEŃ SAMOCHODOWYCH 
UBEA

W grupie szesnastu porównywanych ubezpieczycieli polisy LINK4 okazały się„najtańsze” w każdej z czterech kategorii (OC + Autocasco, OC + Autocasco + NNW i OC + NNW). Koszt porównywanych ubezpieczeń obliczano dla tysięcy różnych założeń. Ubezpieczenia oferowane przez LINK4 najczęściej zajmowały pierwsze miejsce pod względem kosztu.

LINK4 WYRÓŻNIONY PRZEZ PARĘ PREZYDENCKĄ
Dobry Klimat dla Rodziny

3 lutego 2015 r. w czasie gali konkursu dla pracodawców "Dobry Klimat dla Rodziny" zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim Roger Hodgkiss, prezes LINK4, otrzymał z rąk pary prezydenckiej główną nagrodę w kategorii firm powyżej 250 pracowników.

Konkurs zainaugurowano 23 czerwca ubiegłego roku – w Dniu Ojca. Jego celem jest upowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk, które ułatwiają pracownikom godzenie życia zawodowego i rodzinnego. W pierwszej edycji konkursu wzięło udział ponad 100 firm.

CZŁOWIEK ROKU UBEZPIECZEŃ 2014
Dziennik Rzeczpospolita przyznał LINK4 główną nagrodę za polisę smart casco w konkursie „Klient zobowiązuje"

Roger Hodgkiss otrzymał nagrodę „Gazety Ubezpieczeniowej": tytuł Człowieka Roku Ubezpieczeń 2014. Kapituła - w skład której wchodzą wszyscy dotychczasowi Laureaci nagrody, m.in. Andrzej Klesyk, Józef Zych, Paweł Dangel, Franz Fuchs, Jacek Kliszcz zaakceptowała kandydata redaktor naczelnej „GU", dr Bożeny M. Dołęgowskiej-Wysockiej.

NAGRODA KLIENT ZOBOWIĄZUJE RZECZPOSPOLITEJ
Dziennik Rzeczpospolita przyznał LINK4 główną nagrodę za polisę smart casco w konkursie „Klient zobowiązuje".

Dziennik Rzeczpospolita przyznał LINK4 główną nagrodę za polisę smart casco w konkursie „Klient zobowiązuje". W konkursie wzięło udział ponad 50 firm, które w ostatnich latach wprowadziły innowacyjne rozwiązania poprawiające jakość obsługi klienta. Kapituła zdecydowała, że nagroda główna, czyli Pieczęć Marki, trafi do firmy Link4, za elastyczne podejście do wyboru wielu wariantów ubezpieczenia AC. Czytaj więcej

2014

NR 1 W RANKINGU CENOWYM TOTAL MONEY grudzień 2014
LINK4 zajął pierwsze miejsce w rankingu portalu Total Money. W rankingu wzięto pod uwagę ceny ubezpieczeń OC i AC

LINK4 zajął pierwsze miejsce w rankingu portalu Total Money. W rankingu wzięto pod uwagę ceny ubezpieczeń OC i AC w 10 firmach ubezpieczeniowych biorąc pod uwagę 11 profili kierowców i samochodów. W większości najkorzystniejsze ceny miał LINK4. TOP 3 zestawienia tworzą: LINK4 (53 punkty), który był „numerem 1” w 9 z 11 profili, Liberty Ubezpieczenia (39 punktów) oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, które zdobyło 26 punktów.

NAJLEPSZY PRACODAWCA 2014
Link4 Najlepszy Pracodawca

LINK4 został uznany drugi rok z rzędu najlepszym pracodawcą w prestiżowym rankingu firmy doradczej Aon Hewitt. Firma zajęła 1 miejsce w kategorii dużych firm. Ranking został opracowany na podstawie badania zaangażowania pracowników przeprowadzonego przez Aon Hewitt w 108 polskich przedsiębiorstwach.

LAUR KONSUMENTA - GRAND PRIX 2014
Laur Konsumenta

LINK4 otrzymał Laur Konsumenta – Grand Prix – przysługujące wyłącznie firmom, które w trybie prowadzonego rokrocznie głosowania wśród konsumentów uzyskują czołową pozycję (złote, srebrne i brązowe godło) i utrzymują ją na przestrzeni co najmniej trzech lat.

DOBRA MARKA 2014
DM 2014

LINK4 uzyskał tytuł DOBRA MARKA 2014 – Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii: ubezpieczenia komunikacyjne. Wyboru dokonały Redakcje Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Czytaj więcej

2013

NAJLEPSZY PRACODAWCA 2013
Link4 Najlepszy Pracodawca

Zostaliśmy uznani najlepszym pracodawcą w prestiżowym rankingu firmy doradczej Aon Hewitt. Zajęliśmy 1 miejsce w kategorii dużych firm.
Ranking został opracowany na podstawie badania zaangażowania pracowników przeprowadzonego przez Aon Hewitt w blisko 100 polskich przedsiębiorstwach. Czytaj więcej

2012

LAUR KONSUMENTA 2012
Nagroda Link4

Już po raz trzeci otrzymaliśmy złote godło „Laur Konsumenta” w kategorii „Ubezpieczenia komunikacyjne direct” - uznanego plebiscytu konsumenckiego. Klienci docenili tym samym innowacje wprowadzone przez nasze  towarzystwo. Należą do nich między innymi Pakiet OC LINK4   z samochodem zastępczym. Czytaj więcej

NAJLEPSZE OC W POLSCE
Nagroda LINK4

W listopadzie 2012 roku Polska Izba Motoryzacji dokonała przeglądu i oceny 22 pakietów ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Z analizy PIM wynika, że najszerszy Pakiet OC bez dodatkowych opłat oferuje obecnie towarzystwo LINK4. Czytaj więcej

INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI
Nagroda LINK4

Jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce, zostaliśmy laureatem programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Jest to program społeczno – gospodarczy, który już od dwunastu lat wyróżnia przedsiębiorstwa prowadzące politykę kadrową na najwyższym poziomie. Organizatorem Programu jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania. Organizacje przystępujące do Programu oceniane są pod kątem rozwoju kadr, odpowiedzialnej i przejrzystej polityki personalnej oraz sukcesów budowaniu klimatu organizacji opartej na wiedzy. Czytaj więcej

FIRMA PRZYJAZNA KLIENTOWI 2012
Firma przyjazna klientowi

Otrzymaliśmy nagrodę Firmy Przyjaznej Klientowi. To ogólnopolski Program Certyfikacyjny kierowany do firm i instytucji, które chcą potwierdzić wysoką jakość obsługi Klientów oraz skuteczność zarządzania relacjami z Klientami. Program w szczegółowy sposób bada politykę sprzedaży i obsługi klienta w organizacji. Badanie obejmuje zarówno samą organizację, jak i jest przeprowadzane wśród Klientów firmy, którzy wypowiadają swoje opinie na temat jakości obsługi. Czytaj więcej

KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI
Nagroda LINK4

Głosami konsumentów nasza marka uzyskała pierwsze miejsce w kategorii „Ubezpieczenia samochodowe direct" w programie „Konsumencki Lider Jakości 2012”. Jest to program realizowany przez Redakcję Strefy Gospodarki, ogólnopolskiego dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Jego celem jest wyłonienie, na podstawie niezależnych badań konsumenckich, najlepszych jakościowo marek i produktów dostępnych na polskim rynku. Czytaj więcej

ORDER FINANSOWY
nagroda link4

Po raz siódmy redakcja miesięcznika Home & Market wyróżniła i nagrodziła tytułem Order Finansowy - najlepsze produkty finansowe, skierowane zarówno do klienta indywidualnego jak biznesowego.W kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych Order trafił do LINK4 za najlepsze ubezpieczenie Auto Assistance.Pod uwagę brano atrakcyjność produktów, popularność wśród odbiorców, dostosowanie oferty do potrzeb rynku i klientów.