Biuro Prasowe

Przeczytaj najnowsze wiadomości

Ubezpieczenie w razie boreliozy oraz assistance dla zwierząt domowych

30 marca 2017

Po dwóch latach od wprowadzenia innowacyjnej polisy na wypadek kradzieży roweru, LINK4 wraz z Tesco wprowadzają kolejne nowości – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wraz z ubezpieczeniem na wypadek powikłań po ukąszeniu kleszcza i innych owadów oraz polisę assistance dla zwierząt domowych.

Polisa NNW, kleszcze i inne owady

Polisa NNW połączona z ubezpieczeniem na wypadek powikłań po ugryzieniu przez kleszcze i inne owady wystartuje w drugiej połowie kwietnia. Jest to rozwiązanie dla wszystkich osób obawiających się coraz groźniejszych powikłań jak borelioza, odkleszczowe zapalenie mózgu, objawy anafilaktyczne czy uczulenia. W razie wystąpienia powikłań możemy liczyć na refundację leków do 2000 zł a dodatkowo jesteśmy objęci polisą NNW z sumą ubezpieczenia 20 000 zł i zwrotem kosztów pobytu w szpitalu do 1000 zł.

Ubezpieczenie zwierząt domowych

Drugim nowym produktem jest ubezpieczenie zwierząt domowych, które jest oferowane od marca. Jakie wypadki mogą zdarzyć się psom i kotom? Zwierzaki mogą wpaść pod nadjeżdżający samochód, motor lub rower. Media donoszą też o coraz częstszych umyślnych zatruciach psów trutkami lub niebezpiecznymi przedmiotami ukrytymi w jedzeniu. Zdarza się także, że nasz ukochany psiak zostanie pogryziony przez innego psa. Kot może spaść na ziemię niekoniecznie na cztery łapy – po wypadnięciu z mieszkania przez okno lub balkon.

„W takich sytuacjach, gdy naszemu pupilowi zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, LINK4 pokryje koszty wizyty w placówce weterynaryjnej i zapłaci za konsultacje, badania, leki, środki opatrunkowe, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi operacyjne (w tym zabiegi anestezjologiczne), zalecone przez lekarza weterynarii. Dodatkowo LINK4 pokryje także koszty transportu do placówki weterynaryjnej i transport powrotny.” – mówi Mikołaj Kozieł, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży B2B.

W ramach ubezpieczenia zwierząt koszt usług assistance jest pokrywany do łącznej kwoty 1000 zł, która stanowi górną granicę odpowiedzialności LINK4 w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwa zdarzenia w roku.

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach. Samo assistance zwierzaka domowego kosztuje 69 zł rocznie, natomiast ubezpieczenie assistance plus OC w życiu prywatnym na wypadek, gdyby nasz pupil (lub my sami) wyrządzi jakieś szkody (limit 15 000 zł), to koszt roczny 94 zł. Ubezpieczenie będzie promowane w sieci sklepów Tesco oraz internecie.

Nagrody i wyróżnienia

Sprawdź jakie nagrody przyznano LINK4

Sprawdź