Pochwały i reklamacje

Jak zgłosić reklamację w LINK4?

W LINK4 reklamacja składana przez klienta jest zawsze dokładnie analizowana, a zgłoszenie takiej sprawy jest bardzo proste. Wystarczy za pośrednictwem naszej strony i znajdującego się tam formularza wybrać odpowiednią ikonę. Dalej system poprowadzi Cię przez kolejne kroki.

W jakich przypadkach można zgłosić reklamację dot. szkody?

Najczęściej składana jest reklamacja od decyzji ubezpieczyciela dotycząca wysokości wypłaconego odszkodowania lub decyzji odmownej. W takim wypadku zawsze analizujemy przesłane do nas dokumenty oraz reklamację klienta. Pozostajemy także w stałym kontakcie z osobą zgłaszającą, by szybko dojść do porozumienia zadowalającego obie strony.

Jak wygląda rozstrzyganie sporów w LINK4?

Jeżeli pomimo złożenia reklamacji nadal nie zgadzasz się z decyzją LINK4, możesz wystąpić o rozstrzygnięcie sporu przez instytucję zewnętrzną. Jest to sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Możesz także skorzystać z pomocy rzecznika Konsumentów. Biuro takie powinno znajdować się w każdym mieście lub powiecie.

Od jakich rodzajów szkód można złożyć odwołanie/reklamację?

Odwołanie lub reklamację możesz złożyć od decyzji ubezpieczyciela dotyczącej dowolnego rodzaju szkód. Bez względu na to, czy chodzi tutaj o polisę komunikacyjną, dotyczącą zdrowia i życia osoby lub też zabezpieczenia majątku. Musisz tylko uczynić to w terminie, jaki został wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczyciel ma natomiast obowiązek rozpatrzenia każdej skargi czy też odwołania, jakie do niego wpłynie.

Po jakim czasie otrzymuje się odpowiedź na reklamację?

Ubezpieczyciel jest zobowiązany przez sprawę do udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu maksymalnie 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. Termin ten może wynieść 60 dni w przypadku, gdy sprawa jest skomplikowana i wymaga poważnego przeanalizowania. Jeżeli w ustawowym czasie nie otrzymasz odpowiedzi od zakładu ubezpieczeniowego, przyjmuje się, że sprawa została rozstrzygnięta na Twoją korzyść.

Wybierz rodzaj zgłoszenia:

  • Pochwały  

  • Reklamacje dot. szkody  

  • Reklamacje inne  

  • Rozstrzyganie sporów