Odwołanie od decyzji szkody komunikacyjnej i mieszkaniowej

Sprawa dotyczy
Czy w szkodzie powstała już decyzja wypłaty odszkodowania?
Twoje dane

Adres będzie wykorzystany jedynie do korespondencji związanej ze szkodą

Wpisz wiadomość
Dodaj załącznik
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, lub PDF, max. 10 MB
Zgody
Czy wyraża Pan/i zgodę na odpowiedź w formie elektronicznej?
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dane osobowe

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych będzie LINK4 TU S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa. Prosimy o przesyłanie tylko niezbędnych dokumentów, niezawierających nadmiarowych danych.