Rzecznik Klienta LINK4
Image

Na rynku ubezpieczeniowym pracuję od ponad 20 lat. Przez ten czas zdobywałam doświadczenie w obszarze likwidacji szkód majątkowych i osobowych, również tych zgłaszanych w ramach międzynarodowych programów ubezpieczeniowych. Od 2017 roku rozwijałam w LINK4 projekt Prosty Język, zmieniając komunikację z Klientami na prostą i zrozumiałą. Od 2020 roku pełnię funkcję Rzecznika Klienta LINK4 i jestem po to, by Ci pomóc.

Icon of Customer Advocate
Barbara Bochyńska
Rzecznik Klienta LINK4

Kim jest Rzecznik
Klienta LINK4?

Rzecznik Klienta jest osobą powołaną w organizacji do występowania w Twoim imieniu 
w uzasadnionych przypadkach, które wyczerpują możliwości standardowej procedury reklamacyjnej. W codziennej pracy podejmuje decyzje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając jednocześnie okoliczności danej sprawy i szeroko pojętą perspektywę Klienta. Pomaga też w zrozumieniu najbardziej skomplikowanych 
i trudnych spraw.

Rozstrzyganie sporów

Mają Państwo prawo do skorzystania z możliwości rozpatrzenia sporu wynikającego z umowy ubezpieczenia przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego oraz do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.link4.pl/rozstrzyganie-sporow

Kiedy możesz zgłosić się do
Rzecznika Klienta?

Rzecznik Klienta zajmuje się sprawami, które przeszły już ścieżkę reklamacyjną w LINK4. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją otrzymaną w trybie reklamacji, możesz skierować swoją sprawę do Rzecznika Klienta. Rzecznik  ponownie przeanalizuje historię zgłoszenia 
i na podstawie uzyskanych informacji, zaproponuje rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron, lub podtrzyma dotychczasowe stanowisko wynikające 
z rozpatrzonej reklamacji.

Pamiętaj, że Rzecznik Klienta może zająć się Twoją sprawą dopiero po rozpatrzeniu 
jej w trybie reklamacji przez właściwy zespół LINK4. Jeśli chcesz zgłosić po raz pierwszy reklamację, skorzystaj z formularzy dostępnych w Strefie Klienta LINK4.

Podsumowanie roku 2023

W 2023 roku, do Rzecznika Klienta LINK4 wpłynęło 151 wniosków od Klientów. 85 wniosków dotyczyło szkody, natomiast 66 umowy ubezpieczenia i tematów takich jak zawarcie umowy, wysokość składki czy zmiana własności pojazdu

Jak skontaktować się z
Rzecznikiem Klienta?

Jeśli posiadasz już decyzję wydaną w procesie rozpatrywania reklamacji, możesz skontaktować się z Rzecznikiem Klienta za pośrednictwem poniższego formularza. 
W odpowiedzi na Twoje zgłoszenie skontaktujemy się z Tobą drogą elektroniczną.

 

 

Formularz kontaktowy

Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, lub PDF, max. 10 MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją zadań Rzecznika Klienta LINK4