Ikona kalendarza 19.02.2019

Dane LINK4 w bazie UFG ponownie wysoko ocenione

LINK4 drugi rok z rzędu znalazł się w czołówce rankingu jakości danych przekazywanych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysoka jakość danych służy nie tylko ubezpieczycielom, ale także klientom.

  • 3 miejsce zajął LINK4 w rankingu jakości danych z wynikiem 85,4 proc.
  • 12 towarzystw ubezpieczeniowych przekroczyło w 2018 roku  tzw. próg satysfakcji wynoszący 80 proc.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po raz ósmy podsumował jakość danych przekazywanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe do ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych OC i AC. Niezmiennie na czele rankingu pozostaje PZU z najwyższym wskaźnikiem wynoszącym 89,5 proc.. LINK4 zajął w tym roku trzecie miejsce z wynikiem 85,4 proc.

– Dbałość o wysoką jakość danych leży w interesie nas wszystkich, zarówno towarzystw ubezpieczeniowych, jak i naszych klientów, ponieważ na ich podstawie wyliczamy wysokość składki za polisę komunikacyjną. Im lepszej są one jakości, tym rzetelniejszą kalkulację możemy wykonać – tłumaczy Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4.

Ranking UFG tworzony jest na podstawie ośmiu wskaźników, których średnia arytmetyczna stanowi wynik końcowy. Fundusz weryfikuje wypełnianie ustawowego obowiązku przekazywania danych, porównuje informacje o pojazdach z rejestrem Centralnej Ewidencji Pojazdów, sprawdza terminowość przekazywania danych, ich kompletność i jednoznaczność. W ocenie końcowej UFG bierze pod uwagę także odsetek unieważnianych rekordów.

Poziom, który jest uznawany za satysfakcjonujący, wynosi 80 proc. W 2018 roku przekroczyło go 12 towarzystw, o dwa więcej niż rok wcześniej.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ośrodek Informacji UFG, na koniec 2018 roku w bazie znajdowały się informacje o aktywnych umowach ubezpieczenia OC dla 24,6 mln pojazdów (przed rokiem 23,8 mln) oraz  AC dla 5,7 mln pojazdów (odpowiednio 5,3  mln). Odnotowano także ponad 2,7 mln wypłat odszkodowań z tytułu tych polis, zrealizowanych w całym 2018 roku. W ciągu ubiegłego roku firmy ubezpieczeniowe zadały do bazy UFG 359,4 mln zapytań o historię ubezpieczenia kierowców i posiadaczy pojazdów oraz 364,4 mln pytań o historię szkód.

Czy artykuł był przydatny?

Kontakt dla mediów

Zdjęcie osoby do kontaktu
Ikonka osoby do kontaktu
Grażyna Kasiak
Rzecznik prasowy
Kup online polisę OC AC