Biuro Prasowe

Przeczytaj najnowsze wiadomości

LINK4 już na terminalach TubaPay w kanale agencyjnym

20 grudnia 2018

Od połowy grudnia pierwsi zainteresowani agenci współpracujący z LINK4 mogą korzystać z darmowych płatności na terminalach płatniczych TubaPay. Dzięki udanej integracji polisy LINK4 zostaną rozliczone automatycznie bez konieczności ręcznego wprowadzania informacji przez agenta.

Rynek płatności kartowych rozwija się bardzo dynamicznie. W 2018 roku liczba kart płatniczych w obiegu po raz pierwszy przekroczyła w Polsce 40 mln sztuk. Według ostatnich danych Narodowego Banku Polskiego, w drugim kwartale 2018 roku przy ich użyciu przeprowadzono 1,17 mld transakcji bezgotówkowych, co stanowi wzrost o 12 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Rośnie także liczba terminali płatniczych. Na koniec czerwca 2018 roku było ich już ponad 700 tys., a kolejnych urządzeń przybywa. W połowie roku pojawiły się też pierwsze terminale TubaPay dla agentów ubezpieczeniowych. Dzięki urządzeniom zainteresowani tym rozwiązaniem agenci współpracujący z LINK4 mogą przyjmować płatności bezgotówkowe za polisy wygodnie i bez ponoszenia kosztu transakcji .

– Płatność kartą to duże udogodnienie w sprzedaży agencyjnej, bo umożliwia automatyczne rozliczenie transakcji od razu przy zawarciu umowy. Agent ubezpieczeniowy nie musi wprowadzać ręcznie na terminalu żadnych informacji o kwocie i polisie, dzięki czemu minimalizuje ryzyko pomyłek w rozliczeniach i uzgadnianiu sald – tłumaczy Łukasz Jantz, Dyrektor Pionu Sprzedaży Agencyjnej w LINK4.

Do wymiany informacji między systemem TubaPay a systemem kartowym agent używa tylko i wyłącznie swojego telefonu. Wszystkie zrealizowane transakcje z wykorzystaniem tej usługi są zabezpieczone unikalnym kodem, co zapewnia bezpieczeństwo i brak pomyłek w procesie. Agenci zaoszczędzą nie tylko na czasie obsługi klienta, ale też na deponowaniu gotówki i prowadzeniu wymagających rozliczeń składki przyjętej gotówką.

– Agenci ubezpieczeniowi nie płacą za transakcje, jeśli składka jest przekazywana bezpośrednio z karty klienta na rachunek ubezpieczyciela. Tak dzieje się w przypadku ubezpieczycieli zintegrowanych, tak jak LINK4, z naszą usługą. W ten sposób agenci ubezpieczeniowi nie tylko minimalizują koszty płatności, ale też oszczędzają dużo czasu na rozliczeniu z ubezpieczycielem – podkreśla Cezary Świerszcz, Prezes Zarządu BACCA, operatora terminali TubaPay.

Możliwość płatności kartą przy zawarciu umowy ubezpieczenia stanowi też większą wygodę dla klientów, którzy zazwyczaj przed spotkaniem z agentem nie znają jeszcze ceny polisy i nie wiedzą, ile gotówki powinni przygotować. Ci z kolei, którzy gotówką nie dysponują, nie będą angażowani w dodatkowe czynności po spotkaniu, np. w wykonywanie przelewów bankowych. Płacąc kartą, obie strony mają pewność, że transakcja została zrealizowana, a klient jest objęty ochroną.

Agenci, którzy wcześniej nie mieli swojego terminala, mogą skorzystać także z dotacji Polska Bezgotówkowa i przez pierwszy rok nie ponosić żadnych kosztów urządzenia i transakcji.

Nagrody i wyróżnienia

Sprawdź jakie nagrody przyznano LINK4

Sprawdź