Formularz kontaktowy

Poniżej znajduje się formularz, za pomocą którego łatwo i szybko skontaktujesz się z nami w sprawach związanych z polisą oraz prześlesz ważne dokumenty.

Jak z niego skorzystać?

  1. Wybierz temat swojego zgłoszenia z listy rozwijalnej.
  2. Uzupełnij wymagane pola.
  3. Dodaj wskazane przez nas załączniki.
  4. Kliknij przycisk "Wyślij".

Nowy adres zamieszkania:

$4S$ $4E$

Nowy adres zameldowania:

Nowy adres korespondencyjny:

Załącz dokument z nowym numerem rejestracyjnym
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz dokument z poprawnym numerem rejestracyjnym
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz dokument z numerem VIN
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz skan dowodu rejestracyjnego
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.

Dane współwłaściciela:

Załącz skan umowy k/s lub dowodu rejestracyjnego
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz dokument potwierdzający (dowód rejestracyjny, umowa)
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.

Pełną informację o zakresie ubezpieczenia znajdziesz na polisie.
Jeżeli masz wątpliwości co do zakresu, zadaj nam pytanie poniżej.

Załącz Wyrejestrowanie/Demontaż
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.

Jeżeli zdemontowałeś lub wyrejestrowałeś pojazd po opłaceniu składki, przysługuje Ci zwrot za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Zgłoś nam sprzedaż pojazdu telefonicznie! Przygotuj dokument sprzedaży pojazdu i wpisz numer telefonu by nasz Doradca mógł przyjąć zgłoszenie. Oddzwonimy do Ciebie! 

$46S$ $46E$
$47S$ $47E$

Dane zbywcy:

$48S$ $48E$
$49S$ $49E$
$50S$ $50E$
Ważne! Zwrot składki otrzymasz za ubezpieczenie dobrowolne (np. AC, NNW), które nie przechodzi na nowego właściciela pojazdu. Jeśli wypowie on zawartą przez Ciebie polisę OC, otrzymasz zwrot składki również za to ubezpieczenie.

Zwrot na kartę możliwy jest tylko w przypadku jeżeli płatność za polisę pobierana była z rachunku karty na linii telefonicznej.

$56S$ $56E$

Zgłoś nam kupno pojazdu telefonicznie! Przygotuj dokument kupna pojazdu oraz otrzymany certyfikat i wpisz numer telefonu by nasz Doradca mógł przyjąć zgłoszenie. Oddzwonimy do Ciebie! 

$62S$ $62E$
$63S$ $63E$

Dane nabywcy:

Dane pierwszego nabywcy:

$64S$ $64E$
$66S$ $66E$
$67S$ $67E$
$68S$ $68E$
$69S$ $69E$
$70S$ $70E$
$71S$ $71E$
$72S$ $72E$
$73S$ $73E$
$74S$ $74E$

Dane drugiego nabywcy:

$76S$ $76E$
$78S$ $78E$
$79S$ $79E$
$80S$ $80E$
$81S$ $81E$
$82S$ $82E$
$83S$ $83E$
$84S$ $84E$
$85S$ $85E$
$86S$ $86E$
Dodaj cesję
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz potwierdzenie spłaty kredytu
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz potwierdzenie opłacenia składki
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Akt notarialny
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Umowę zakupu pojazdu lub fakturę
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Umowę sprzedaży pojazdu lub fakturę
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Akt zgonu
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Postępowanie spadkowe
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Wypowiedzenie
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Odstąpienie
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Upoważnienie
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Dowód rejestracyjny
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz dokument cesji
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz polisę z innego TU
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz inny dokument
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 12 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz umowę k/s
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.

W niektórych krajach Zielona Karta może nie być akceptowana w przypadku samodzielnego wydruku.
Zalecamy wybór wysyłki oryginalnego dokumentu pocztą tradycyjną.


Potwierdź swoje dane:

CAPTCHA
W celu potwierdzenia wpisz kod, który widzisz na obrazku:
CAPTCHA
Podaj kod z obrazka.