Formularz kontaktowy

Poniżej znajduje się formularz, za pomocą którego łatwo i szybko skontaktujesz się z nami w sprawach związanych z polisą oraz prześlesz ważne dokumenty.

Jak z niego skorzystać?

  1. Wybierz temat swojego zgłoszenia z listy rozwijalnej.
  2. Uzupełnij wymagane pola.
  3. Dodaj wskazane przez nas załączniki.
  4. Kliknij przycisk "Wyślij".

Nowy adres zamieszkania:

$4S$ $4E$

Nowy adres zameldowania:

Nowy adres korespondencyjny:

Załącz dokument z nowym numerem rejestracyjnym
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz dokument z poprawnym numerem rejestracyjnym
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz dokument z numerem VIN
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz skan dowodu rejestracyjnego
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.

Dane współwłaściciela:

Załącz skan umowy k/s lub dowodu rejestracyjnego
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz dokument potwierdzający (dowód rejestracyjny, umowa)
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
$46S$ $46E$
$47S$ $47E$

Dane zbywcy:

$48S$ $48E$
$49S$ $49E$
$50S$ $50E$

Zwrot na kartę możliwy jest tylko w przypadku jeżeli płatność za polisę pobierana była z rachunku karty na linii telefonicznej.

$56S$ $56E$
$62S$ $62E$
$63S$ $63E$

Dane nabywcy:

Dane pierwszego nabywcy:

$64S$ $64E$
$66S$ $66E$
$67S$ $67E$
$68S$ $68E$
$69S$ $69E$
$70S$ $70E$
$71S$ $71E$
$72S$ $72E$
$73S$ $73E$
$74S$ $74E$

Dane drugiego nabywcy:

$76S$ $76E$
$78S$ $78E$
$79S$ $79E$
$80S$ $80E$
$81S$ $81E$
$82S$ $82E$
$83S$ $83E$
$84S$ $84E$
$85S$ $85E$
$86S$ $86E$
Dodaj cesję
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Usuń cesję
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz potwierdzenie opłacenia składki
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Akt notarialny
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Umowę zakupu pojazdu lub fakturę
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Umowę sprzedaży pojazdu lub fakturę
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Akt zgonu
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Postępowanie spadkowe
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Wypowiedzenie
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Odstąpienie
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Wyrejestrowanie/Demontaż
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Upoważnienie
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz Dowód rejestracyjny
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz dokument cesji
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz polisę z innego TU
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz inny dokument
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 12 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Załącz umowę k/s
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.

W niektórych krajach Zielona Karta może nie być akceptowana w przypadku samodzielnego wydruku.
Zalecamy wybór wysyłki oryginalnego dokumentu pocztą tradycyjną.


Potwierdź swoje dane: