• Bieżący Wybierz rodzaj dokumentu
  • Twoje dane
  • Skończony

Chcesz dostarczyć nam dokument?

Zaznacz rodzaj dokumentu
Zaznacz dokument

 

WAŻNE!

Upoważnienie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko
  • Datę urodzenia
  • Miejscowość zamieszkania
  • Do czego osoba jest upoważniona
  • Czytelny podpis ubezpieczonego

 

Załącz dokument
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, lub PDF, max. 10 MB
Dane osobowe

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych będzie LINK4 TU S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa. Prosimy o przesyłanie tylko niezbędnych dokumentów, niezawierających nadmiarowych danych.